Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin %70 nin denizlerin sağladığını?
Kanser ilaçlarının %65 inin deniz canlılarından ve bitkilerinden yapıldığını?
Dünyada her yıl 450 milyom m küp arıtılmamış veya kısmi arıtılmış çöpün,endüstiriyel ve tarımsal atığın denize atıldığını?
Denize saatte %50 si plastik olmak üzere 675.00kg çöp atıldığını?
Türkiye'de sanayi tesislerinin %98 inde,belediyelerin %95 inde,turizim tesislerinin %81 inde arıtme tesisi olmadığını?
Akdenizin dünya denizlerinin %1 ini oluşturduğunu?
Dünya nufusunun neredeyse yarısının sahillerde yaşadığını?
Her yıl yaklaşık 250.000.000 kişinin,kirli denizlere girdiği için mide,bağırsak ekfeksiyonu ve üst solunum yolları hastalığına yakalandığını?
Ticari olarak avlanabilen balık türlerinin en az %70 inin gereğinden fazla yada tamamamen tükendiğini?
1 cam şişenin 1 milyon yılda,1 plastik şişenin 450 yılda evrime karıştığını?
Denizlerdeki çöplerin her yıl 1.000.000 dan fazla deniz kuşu öldüğünü?
Akdeniz havzasın dünyadaki 34 sorunlu bölge içinde 3.sırada yer aldığını?
Ve bunun gibi birçok olayı öğrenecek ve öğreteceğiz.ekmek teknemizi kurtarmak mecburiyetindeyiz.