Can Yelekleri

Can Yelekleri Katı yapılı ve Şişirilebilir Olarak İki Tiptir.


CAN YELEKLERİ;

Can Yelekleri; onu giyen kişilerin yüzmesine ve can kurtarma araçlarına çıkmasına engel olmayacak şekilde yüzer maddeler kullanılarak imal edilmişlerdir.
Can yeleklerinin üzerinde bazı teçhizatların bulunması ve bu teçhizatların iş görür durumda olması gerekir.
Bir can yeleği; Baygın ve bitkin bir kişinin ağzını sudan 12 cm yukarıda tutabilecek ve suda baygın durumdaki bir insanın vücudunu; her hangi bir pozisyondan ağzının sudan kurtulduğu bir pozisyona 5 sn. içinde döndürebilecek yeterli denge ve yüzerliğe sahiptir.

Bir can yeleği, Anlatımı yapılarak gösterildikten sonra, yardımsız olarak 1 da. İçinde rahat giyilebilecek şekilde yapılmıştır.
Can yelekleri yük gemilerinde kamaralarda bulunur. Bulundukları yerler açıkça belirtilmiştir.
Yolcu ve Yük gemilerinde bulunan her insan için 1 can yeleği bulunur.
Yolcu gemilerinde, gemide bulunan toplam yolcu ve personel sayısının % 5’den az olmamak üzere, ilave can yeleği bulundurulur. Bu can yelekleri kamaralarda, güvertede veya toplanma yerlerinde, göze çarpacak biçimde yerleştirilmişlerdir.
Ayrıca, Gemideki yolcu sayısının en az %10’u kadar da çocuklara uygun can yeleği bulundurulur.Her can yeleğinde;
Yansıtıcı bant,
Kordonla bağlı bir düdük,
0,75 mum şiddetinde ışık veren lamba, Bu lamba her açıdan görülebilecek ve elle kumandalı olacaktır.
Işığı açma-kapama ipi,
8 saat süre ile 0,75 mumluk ışık şiddetini devam ettirebilecek bir güç kaynağı olacaktır.(Pil )
Bağlama kuşağı

KURALLARA UYGUN BİR CAN YELEĞİ ÜZERİNDE ŞU TEÇHİZATLAR BULUNUR

1-Kordonla can yeleğine bağlı bir düdük bulunmalı,
2-Can yeleği üzerine yapıştırılmış, ışık yansıtıcı bantlar bulunmalı,
3-8 saat süre ile 0.75 mum gücü ile yanabilecek bir ışık bulunmalı,
4-Kolay giyilebilecek özellikte olmalı,
5-Can yelekleri yangın sırasında 2 saniyelik süre boyunca yanmayan ve erimeyen malzemeden yapılmalıdır,
6-Can yelekleri pratik giyilebilecek özelliklere sahip olmalı,
7-Olabildiğince rahat giyimli olmalı,
8- Deniz yüzeyinden 4.5 m yüksekten giyilmiş olarak atlandığında hasar görmemeli, üstten çıkmamalıdır.
9-Bilinç kaybına uğramış bir kazazedenin ağzını sudan 12 cm yukarıda tutabilecek özellikte olup yatay olarak 20ºden daha fazla yatırmayacak şekilde olmalıdır.
10-Bilincini yitirmiş bir kazazedeyi yüzü koyun pozisyondan sırtı üstü dönük pozisyona 5 sn içerisinde döndürebilecek tipte olmalıdır.
11-24 saat suda kalmasına karşı yüzerliliğini %5 den fazla kaybetmemeli.
12-Can kurtarma aracına kadar yüzebilmeyi engellemeyecek yapıda olmamalı.
13-Uluslar arası ve Milli kurallara göre onaylanmış, can yeleklerinin standartlara uygun oldukları üzerlerine yazılarak belirtilmelidir.

Can Yeleği Çeşitleri

Değişik tip ve boyutlarda can yelekleri vardır.
Giyilme şekli olarak can yeleği çeşitleri
Boyun kısmının baştan geçirilerek giyilenler,
Yelek şeklinde, ceket gibi giyilenler,
Belde taşınıp istendiğinde gerek tüple gerekse ağızla şişirilebilenler.
Yapısal olarak can yeleği çeşitleri;
Katı yüzer malzemeden yapılan,
Ağız yoluyla şişirilen ve
Gazla ( Karbondioksit) şişirilebilen can yeleği çeşitleri.
Şişme can yeleklerinin yüzerliliği şişirmeye dayanır ve bir birinden ayrılmış en az ikiden az olmayan bölmesi vardır. Can yeleğinin şişmesi, üzerindeki bir aparatın sadece bir el hareketi ile karbondioksit gazının serbest bırakması ve can yeleğini şişirmesidir. Şişirme gazı olmayan şişme can yeleklerini ise ağız yoluyla şişirmekle sağlanır.

Can Yeleği ile Gemiyi Terk

Can yeleğinin doğru giyilip giyilmediği kontrol edilmeli,
Denize en yakın yerden, rüzgar üstü tarafından,mümkünse geminin baş veya kıç tarafından ağız burun kapatılarak ve can yeleğine baskı yapılarak çivileme bir şekilde atlanılmalıdır.
Eğer gemi karanlıkta terk edilecek veya sis varsa can yeleği lambası çalıştırılmalı, ses veya düdükle yardım istenmelidir.
Yanmakta olan deniz yüzeyine atlanıyorsa şişme can yeleği kullanılmalıdır.
Can yeleği şişirilmeden atlanıp, alevlerden çıktıktan sonra şişirilmelidir.
Bu gibi durumlarda normal katı yapılı can yelekleri kullanılmamalıdır
.