ÇAPAK BALIĞI:
Resim-ÇAPAK (Abramis brama)
Şekil-ÇAPAK (Abramis brama)
F- Cyprinidae
L- Abramis brama
İ- Bream
M- TahtaMorfolojik Özellikleri:
Y.F.
=D III, 9-10, A III, 24-28, P I, 15-17, V II, 8-9, L.Lat. 48-56
Vücut oldukça yüksek görünüşlü ve yanlardan iyice yassılaşmıştır. Baş boyu, vücut yüksekliğinden daha azdır. Ağız küçük ve başın alt kısmında hortum şeklinde öne doğru uzanır. Kuyruk yüzgeci derin, çatallı ve lopların ucu sivridir. Karın yüzgeçleri anüse kadar uzanır. Vücudun genel rengi sarı-kahverengi, göğüs yüzgeci kurşuni, diğer yüzgeçler siyah renklidir. Üreme döneminde ergin erkek Çapaklarda vücut, baş ve yüzgeçler üzerinde üreme işareti olan inci benzeri kabarcıklar oluşur. Anüs yüzgeci başlangıcı, sırt yüzgeci sonundan indirilen düşey hattın gerisinde bulunur. bu özelliği ile Eğrez balığından ayrılır.


M.U.= 80 cm C.O.Y.= 3-5 Yaş
O.U.= 30-50 cm. C.O.Y.= 24-25 cm.
M.A.= 1-2 kg.
O.A.= 6 kg.

Üreme Zamanları:


Mayıs-Haziran-TemmuzAvlanma Yöntemleri:
Uzatma ağları, Iğrıp