Çarpma:
Bu yöntemin artık pek uygulanabilir olduğunu sanmamakla beraber nostaljik anlamı nedeni ile açıklamkta fayfa var. Daha çok İstanbul boğazında uygulanabilir. Kışların bazen ılıman gitmesi ile boğazda yerleşen lüferleri zaman zaman yeme atlamadan sürüler halinde koylarda yatarlar. Bu durumda balığın yeri bilindiğne göre yakalamak için en iyi yönten çarpma ile avlanmaktır. Çarpma takımı “Oltacılıkta Kullanılan Malzemeler” sayfasında anlatılmaktadır. Lüfer için kullanılan çarpma takımı 150 – 200 gram, çinekop için kullanılanı ise 50 – 100 gramdır. Avcılık sandaldan yapılır. Av yerine gelindiğinde sandal demirlenir. Tonoz yerine tek demir de olabilir. Civalanarak parlatılmış çarpma takımı dibe indirilir, Dip bulunduktan sonra lüfer varsa 2 – 3 kulaç, çinekop için ise 1 kulaç kadar hızla yukarı çekilir. Böylece çarpma takımındaki iğnelerin sürüdeki balıklara rastgele takılması amaçlanır. Bu olursa aykırı takılma nedeni ile balık epey direnecek takım çok ağırlaşacaktır. Olta ipinin kalın seçilmesinde yarar vardır. Bu takımda kamışlı makaralı takımda kullanılabilir. Çarpma takımının kamışın sertçe çırpılarak ile yukarı kaldırılması ile aynı şekilde balık yakalanması mümkündür. Olta ipi, el oltasında 060, makaralı takımda 040 – 050 olabilir. Kofananın tav yaptığı zamanlarda çarpma ile kofana alınabilir. Balığın iri olması nedeni ile zaten yorucu olan avlanma şekline dayanabilmek çok zordur. Makaralı kamış kullanılması ile daha az yorularak aynı miktarda balığın avlamak olasıdır. Kofana çıkması durumunda takımı bir numara kalınlaştırmakta yarar vardır.kaynak