ALTERNATİF ŞAKŞAK YEM.
Bu yöntem ile çinekop-lüfer avında bütün istavriti iğneler görünmeden yem olarak takarız. Şimdi maddeler halinde işlemleri sıralayalım.
1. Bir karış uzunluğunda 1 mm. lik veya biraz daha ince bir tel alınır.
2. Telin bir ucu pense ile bükülür. Diğer ucu ise eğe ile sivriltilir.
3. Bu takımda iğneleri delikli iğne kullanırız. Çinekop takımında hırsız iğnenin deliği ısıtılarak pense ile açılır ve ana iğneye takılarak tekrar pense ile kapatılır.
4. Bütün istavriti elimize alırız. Hazırladığımız çuvaldızın sivri tarafını balığın ağzından girip kuyruğundan çıkarırız.
5. Çinekop takımımızın hırsız iğnesini (alttaki iğne) balığa geçirdiğimiz çuvaldızın kıvrık yerine takarız.
6. Çuvaldızın istavritin kuyruğundan çıkan ucunu yavaşça çekerek 2 iğneli çinekop takımının iğnelerini balığın içine doğru çekeriz.
7. Alttaki hırsız iğne istavritin kuyruğuna geldiğinde çuvaldızı biraz ileri geri oynatarak iğneden kurtarıp balığa zarar vermeden ağızdan çekip çıkarırız.
8. Şuan iki iğnede istavritin içinde gömülü kaldı.
Bu yöntemin en önemli avantajı balığın nazlı ve seyrek olduğunda yeme vurmasını ve yakalandığında ise oltayı kesememesini sağlamaktır.
Resimde istavriti ikiye bölen fakat yakalanmayan bir çinekop vuruşundan kalan istavriti görüyorsunuz.
Bu düzenekte favori yem canlı veya yeni ölmüş taze kıraçadır. Yaprak yem takmaktan daha rahat ve balığın seyrek olduğu zamanlarda vuruşlarını önemli ölçüde arttıran ve sarıkanatlı balık olduğunda irice balık alan bir şakşak benzeri yöntemdir. Ayrıca iri sarıkanat ve lüfer bile gelse takımı kesemez.
Yemi taktıktan sonra balığın kuyruğunu şakşaktaki gibi kesip alırsanız daha iyi olur. Kuyruk dururken bazen dibe inerken dönüyor ve misina gam oluyor. Veya mantarın üzerine ufak bir fırdöndü de koyabilirsiniz.