Deniz kuvvetlerimizin tatbikatlarını yaptığı yerlerin haritaları ve koordinatları.
DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ VE DENİZ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ

Aşağıda belirtilmiş olan Deniz Askeri Yasak Bölgeleri ve Deniz Özel Güvenlik Bölgelerine GİRMEK YASAKTIR. (Deniz Özel Güvenlik Bölgelerine Yetkililerden izin alınarak girilir.)
Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:
Madde 11 - Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) 7nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.
b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak fena hava şartları veya teknik arızalar nedeniyle ve havanın denize açılmaya imkan vermesine veya arızanın giderilmesine kadar birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, liman gibi yerlere uluslararası işaretleri göstererek sığınabilirler. Bu şekilde sığınan deniz araçlarının sorumluları, yetkili komutanlığa veya mahalli mülki idare amirliğine durumu nedenleriyle birlikte derhal bildirmek zorundadırlar.
Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığınan deniz araçlarının burada kalmasına izin verilmediği takdirde, yetkili komutanlık mahalli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan en kısa süre içinde bu yeri terk etmesine, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidir.
Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurullarına göre tazmin ettirilir.
İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:
Madde 13 - İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbesttir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlıkça mani olunabilir.
b) Bölge içinde, milli kuruluşlar veya milli kuruluşların denetimindeki Türk ve yabancı uyruklularca deniz içindeki ve altındaki doğal kaynakların işletilmesi için sabit tesisler kurulması, bölgede ilmi araştırmalar yapılması ve buralardaki batıkların çıkarılması ve sökülmesi, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır.
Ancak; bu bölgelerde uluslararası şekilde gemi sökümü için tesis kurulamaz.
c) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki liman, koy, körfez gibi yerlere Türk deniz araçları serbestçe girip çıkabilir.
Bu araçlar içindeki yabancıların karaya çıkarılmasına 9 uncu maddenin (d) bendi hükümlerine göre, izin verilebilir.
d) Yabancı devletlerin harp ve yardımcı gemileri ile bunlara ait diğer araçların ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerine girebilmeleri Genelkurmay Başkanlığının iznine tabidir.
e) (d) bendi dışında kalan yabancı bandıralı gemi ve araçların bu bölgelerdeki koy, körfez ve limanlara girmelerine yetkili komutanlığın mütalaası da alınarak valilerce izin verilebilir.
f) Yabancı bandıralı gemi ve deniz araçları, ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerindeki körfez, koy ve liman gibi yerlere fena hava şartları veya teknik arızalar yüzünden uluslar arası işaretleri göstererek sığınabilirler. Bunların sorumlu kişileri, sığınma sebeplerini derhal yetkili komutanlığa veya mahalli mülki amirliğe bildirmek zorundadırlar.
Ancak, havanın denize açılma imkanı vermesi veya arızanın giderilmesi üzerine bu şekilde sığınanlardan kalmalarına izin verilmeyenler bölgeyi terk ederler.
Yetkili komutan; mülki makamlara haber vermek ve gerektiğinde işbirliği yapmak suretiyle savunma güvenliğini temin edecek tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidir.
Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurallarına göre tazmin ettirilir.
g) Yabancı uyruklu kişilere ait deniz araçlarının bu bölgedeki turistik yerlere girip çıkmalarına ilişkin esaslar yönetmelikte gösterilir.
h) İkinci derece deniz askeri yasak bölgesinde bu Kanunun 9 uncu maddesinin (h) bendi hükmü uygulanır.
-----------------------------------------------------------------


KARADENİZ:
(1) KARADENİZ – Samsun Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 41°18'.65N., 36°20'.53E (Sahil)
(b) 41°18'.61N., 36°20'.64E
(c) 41°18'.43N., 36°20'.53E
(d) 41°18'.47N., 36°20'.41E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR 1311 (INT 3856).

(2) KARADENİZ – AMASRA Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 41°44'44''N., 32°23'22''E (Sahil)
(b) 41°44'48''N., 32°23'38"E
(c) 41°44'47''N., 32°23'46''E
(d) 41°44'35''N., 32°23'56''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.1131 (Amasra, planı) – 113 .
(3) KARADENiZ – K.Ereğli – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 41°17'.32N., 31°23'.77E (Sahil)
(b) 41°16'.89N., 31°24'.09E (Mevcut mendirek ucu)
(c) 41°17'.35N., 31°24'.60E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.1131 (Ereğli, plan A) – 112 – 113 .
MARMARA:
(4) İSTANBUL BOĞAZI – Umuryeri – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 41°09'46''N., 29°04'23''E (Sahil)
(b) 41°09'45''N., 29°04'19"E
(c) 41°09'23''N., 29°04'34''E
(d) 41°08'53''N., 29°04'18''E
(e) 41°08'51''N., 29°04'27''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2927 (Büyükdere, plan C) – 2921 A – 2921 (INT 3756) .

(5) MARMARADENİZİ – Fenerbahçe D/G İstasyonu – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°58'03''N., 29°02'03''E (Sahil)
(b) 40°57'56''N., 29°01'59''E
(c) 40°57'56''N., 29°01'26''E
(d) 40°58'18''N., 29°01'26''E
(e) 40°58'18''N., 29°01'50''E
(f) 40°58'10''N., 29°01'56''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2928 – 2923 (INT 3754) – 2921 B – 292 .

(6) MARMARA DENİZİ – Pendik – İstanbul Tersanesi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesi
(a) 40°51'30"N., 29°16'06"E (Sahil)
(b) 40°51'21"N., 29°16'15"E
(c) 40°51'09"N., 29°15'57"E
(d) 40°51'19"N., 29°15'17"E
(e) 40°51'36"N., 29°14'58"E
(f) 40°52'10"N., 29°15'18"E
(g) 40°52'12"N., 29°15'27"E (Sahil)
İlgili Haritalar : – TR.2919 – 2923 (INT 3754) – 291 – 292 .

(7) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – İzmit Rafinerisi (TÜPRAŞ) Deniz Özel Güvenlik
Bölgesi
(a) 40°44'32''N., 29°47'07''E (Sahil)
(b) 40°44'22''N., 29°46'44"E
(c) 40°44'21''N., 29°45'26''E
(d) 40°44'30''N., 29°45'06''E
(e) 40°44'50''N., 29°45'06''E
(f) 40°45'02''N., 29°45'14''E
(g) 40°45'01''N., 29°45'40''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2915 – 2911 – 291 .

(8) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Baş iskele Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°43'02''N., 29°55'34''E (Sahil)
(b) 40°43'16''N., 29°55'27"E
(c) 40°43'43''N., 29°56'06''E
(d) 40°43'16''N., 29°56'16''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2911 – 291 .

(9) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Gölcük Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°43'42''N., 29°47'59''E (Sahil)
(b) 40°44'19''N., 29°48'31"E
(c) 40°44'27''N., 29°49'22''E
(d) 40°44'13''N., 29°49'55''E
(e) 40°43'20''N., 29°49'54''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2915 – 2911 – 291 .

(10) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Konca Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°42'34''N., 29°42'29''E (Sahil)
(b) 40°42'49''N., 29°42'29"E
(c) 40°42'58''N., 29°42'54''E
(d) 40°42'56''N., 29°43'52''E
(e) 40°42'47''N., 29°43'52''E (Sahil)
İlgili Harita : TR.291 .

(11) MARMARA DENİZİ – İzmit Körfezi – Dil Burnu Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°44'39''N., 29°30'50''E (Sahil)
(b) 40°44'37''N., 29°31'45"E
(c) 40°44'12''N., 29°31'45''E
(d) 40°44'23''N., 29°30'45''E (Sahil)
İlgili Harita : TR.291 .

(12) MARMARA DENİZİ – İmralı adası– Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°28'00''N., 28°27'00''E
(b) 40°37'00''N., 28°27'00''E
(c) 40°37'00''N., 28°37'00''E
(d) 40°28'00''N., 28°37'00''E
İlgili Haritalar : TR.2924 (İmralı Adası, plan A) – 294 – 292 – 293 – 29 (INT 3708) .

(13) MARMARA DENİZİ – Erdek Körfezi – Erdek Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°23'30''N., 27°48'32''E (Sahil)
(b) 40°23'24''N., 27°48'34"E
(c) 40°23'09''N., 27°48'09''E
(d) 40°23'12''N., 27°48'06''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2941 (Plan B) – 2941 (Plan A) – 296 – 294 .

(14) ÇANAKKALE BOĞAZI – Umurbey – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°15'19''N., 26°33'16''E
(b) 40°15'58''N., 26°33'13"E
(c) 40°16'07''N., 26°33'33''E
(d) 40°15'58''N., 26°33'59''E
İlgili Haritalar : TR.212 A .

(15) ÇANAKKALE BOĞAZI – Nara – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°09'.43N., 26°24'.58E (Sahil) (h) 40°11'.81N., 26°23'.96E
(b) 40°09'.40N., 26°24'.51E (ı) 40°11'.90N., 26°24'.03E
(c) 40°09'.83N., 26°24'.11E (i) 40°12'.15N., 26°24'.90E
(d) 40°10'.57N., 26°24'.05E (j) 40°12'.05N., 26°25'.20E
(e) 40°10'.91N., 26°24'.21E (k) 40°11'.90N., 26°25'.41E
(f) 40°11'.30N., 26°24'.25E (l) 40°11'.87N., 26°25'.37E (Sahil)
(g) 40°11'.58N., 26°24'.28E
İlgili Haritalar : TR.212 (INT 3750) – 212 B .

(16) ÇANAKKALE BOĞAZI – Kumkale – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 40°00'20''N., 26°11'38''E (Sahil)
(b) 40°00'27''N., 26°10'48"E
(c) 40°01'00''N., 26°12'12''E
(d) 40°00'58''N., 26°12'21''E
(e) 40°00'36''N., 26°12'22''E
(f) 40°00'36''N., 26°11'11''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.212 (INT 3750) – 2134 – 213 .

(17) MARMARA DENİZİ – Marmara Ereğlisi – Botaş Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a) 40°59'.23N., 27°58'.82E (Sahil)
(b) 40°59'.30N., 27°59'.32E
(c) 40°59'.52N., 27°59'.50E
(d) 40°59'.70N., 27°59'.52E
(e) 40°59'.87N., 27°59'.42E
(f) 41°00'.25N., 27°59'.00E (Sahil)
İlgili Haritalar : – TR.2931 (Marmara Ereğlisi, plan B) – 293 .

(18) MARMARA DENİZİ – Silivri – Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a) 41°04'24"N., 28°11'45"E (Sahil)
(b) 41°02'54"N., 28°11'18"E
(c) 41°02'59"N., 28°11'48"E
(d) 41°04'30"N., 28°11'00"E (Sahil)
İlgili Haritalar : – TR.293 – 29 (INT 3708) .
EGE :
(19) EGE DENİZİ – Çandarlı Körfezi – Aliağa Özel Güvenlik Bölgesi
(a) 38°49'57''N., 26°56'12''E (Sahil)
(b) 38°50'04''N., 26°56'06"E
(c) 38°50'16''N., 26°56'02''E
(d) 38°50'24''N., 26°56'24''E
(e) 38°50'25''N., 26°56'52''E
(f) 38°50'18''N., 26°56'57''E
(g) 38°50'18''N., 26°57'09''E
(h) 38°50'13''N., 26°57'16''E
(ı) 38°49'52''N., 26°57'17''E
(j) 38°49'41''N., 26°57'09''E
(k) 38°49'21''N., 26°57'04''E
(l) 38°49'00''N., 26°56'52''E
(m) 38°48'53''N., 26°56'53''E
(n) 38°48'46''N., 26°57'14''E
(o) 38°48'49''N., 26°57'27''E
(p) 38°48'40''N., 26°57'43''E
(r) 38°48'17''N., 26°57'46''E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2147 (Aliağa planı) & 2147 .

(20) İZMİR KÖRFEZİ – Leventler Limanı Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°39'55"N., 26°41'11"E (Sahil)
(b) 38°40'07"N., 26°43'30"E
(c) 38°40'09"N., 26°41'01"E
(d) 38°39'28"N., 26°40'50"E
(e) 38°39'10"N., 26°40'49"E
(f) 38°36'53"N., 26°42'24"E
(g) 38°36'38"N., 26°43'00"E
(h) 38°36'54"N., 26°47'19"E (Sahil)
İgili Haritalar : – TR.2215 (Plan, A) – 2149 – 2211 – 221 (INT 3784) – 22 .

(21) İZMİR KÖRFEZİ – Uzunada Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°27'.40N., 26°42'.81E
(b) 38°27'.32N., 26°43'.50E
(c) 38°27'.33N., 26°44'.57E
(ç) 38°27'.90N., 26°45'.35E
(d) 38°28'.20N., 26°45'.52E
(e) 38°29'.06N., 26°45'.52E
(f) 38°29'.98N., 26°44'.97E
(g) 38°31'.41N., 26°44'.58E
(h) 38°31'.95N., 26°44'.53E
(ı) 38°32'.49N., 26°43'.91E
(i) 38°33'.16N., 26°42'.79E
(j) 38°33'.32N., 26°41'.41E
(k) 38°31'.94N., 26°41'.13E
(l) 38°29'.78N., 26°40'.89E
(m) 38°28'.52N., 26°41'.17E
İgili Haritalar : – TR.2210 – 2211 – 2213 – 2214 – 2215 – 221 (INT 3784) – 22 .
(22) İZMİR KÖRFEZİ – Menteş Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°24'22"N., 26°41'11"E (Sahil)
(b) 38°24'19"N., 26°41'01"E
(c) 38°24'32"N., 26°40'50"E
(d) 38°25'01"N., 26°40'49"E
(e) 38°26'21"N., 26°42'24"E
(f) 38°26'25"N., 26°43'00"E
(g) 38°26'24"N., 26°43'29"E
(h) 38°26'23"N., 26°43'42"E
(ı) 38°26'03"N., 26°44'13"E
(k) 38°25'31"N., 26°44'39"E
(l) 38°24'49"N., 26°44'28"E
(m) 38°24'46"N., 26°44'17"E (Sahil)
İgili Haritalar : – TR.2213 – 2214 – 221 (INT 3784) .

(23) İZMİR KÖRFEZİ – Naldöken Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°27'.93N., 27°08'.38E (Sahil)
(b) 38°27'.78N., 27°08'.40E
(c) 38°27'.72N., 27°08'.35E
(d) 38°27'.62N., 27°08'.12E
(e) 38°27'.55N., 27°08'.08E
(f) 38°27'.48N., 27°07'.88E
(g) 38°27'.53N., 27°07'.58E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2212 (INT 3785) – 221 (INT 3784) .

(24) EGE DENİZİ – İzmir – Naldöken SG Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°28'.10N., 27°09'.46E (Sahil)
(b) 38°28'.09N., 27°09'.42E
(c) 38°28'.04N., 27°09'.40E
(d) 38°28'.04N., 27°09'.36E
(e) 38°28'.10N., 27°09'.35E (Sahil)
İlgili Harita : TR.2212 (INT 3785)

(25) İZMİR KÖRFEZİ – Yenikale Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 38°24'.89N., 27°00'.97E (Sahil)
(b) 38°24'.92N., 27°00'.83E
(c) 38°25'.03N., 27°00'.95E
(d) 38°25'.15N., 27°00'.92E
(e) 38°25'.28N., 27°01'.02E
(f) 38°25'.22N., 27°01'.18E
(g) 38°25'.05N., 27°01'.40E
(h) 38°24'.94N., 27°01'.28E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.2212 (INT 3785) – 221 (INT 3784) .

(26) AKDENİZ – Marmaris Karaağaç Limanı - Aksaz Deniz Askeri Yasak Bölgesi
36°48'48''N., 28°27'42''E Gökyar Burnu ile 36°47'24''N., 28°24'24''E Turnalı Burnu hattını
birleştiren çizginin kuzey tarafı ile sahil arası.
İlgili Harita : TR.312 .
AKDENİZ:
(27) AKDENİZ – Antalya Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 36°49'42''N., 30°36'08''E (Sahil)
(b) 36°49'34''N., 30°36'27"E
(c) 36°49'50''N., 30°36'44''E (Mendirek)
(d) 36°49'53''N., 30°36'33''E (Rıhtım ucu)
(e) 36°49'55''N., 30°36'22''E (Rıhtım)
İlgili Haritalar : TR.3221 (INT 3653) (Plan A) & 3221 (INT 3653) – 3222 (INT 3652) – 322 (INT 3651).

(28) AKDENİZ – Mersin Askeri Limanı – Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 36°48'21''N., 34°39'11''E (Rıhtım Köşesi)
(b) 36°48'20''N., 34°39'20"E (Rıhtım Köşesi)
(c) 36°48'30''N., 34°39'19''E
(d) 36°48'30''N., 34°39'32''E
İlgili Haritalar : TR.3331 (INT 3657) – 333 (INT 3656) .

(29) AKDENİZ – İskenderun Körfezi – Botaş (Ceyhan) Deniz Özel Güvenlik Bölgesi
(a) 36°52'12"N., 35°55'06"E (Sahil)
(b) 36°50'30"N., 35°56'06"E
(c) 36°51'30"N., 35°58'30"E
(d) 36°53'24"N., 35°56'42"E (Sahil)
İlgili Haritalar : – TR.334 (INT 3660) – 33 (INT 3602) .

(30) AKDENİZ – İskenderun Sarıseki Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 36°39'28''N., 36°12'49''E (Sahil)
(b) 36°39'26''N., 36°12'26"E
(c) 36°39'30''N., 36°12'17''E
(d) 36°39'37''N., 36°12'19''E
(e) 36°39'43"N., 36°12'55"E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.3342 (INT 3661)– 334 (INT 3660)

(31) AKDENİZ – İskenderun Uluçınar Deniz Askeri Yasak Bölgesi
(a) 36°24'53''N., 35°53'09''E (Sahil)
(b) 36°25'04''N., 35°53'09"E
(c) 36°25'08''N., 35°52'52''E
(d) 36°25'05''N., 35°52'45''E
(e) 36°24'44"N., 35°52'29"E
(f) 36°24'41"N., 35°52'32"E (Sahil)
İlgili Haritalar : TR.334 (INT 3660) (Uluçınar Planı) & 334 (INT 3660) – 335 .******* DİKKAT *******

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca, denizcilere duyurular olarak yayınlanır. Söz konusu duyurular haftalıktır. www.shodb.gov.tr/ilanlar adresinden düzenli olarak takip edilebilir.