Deniz Temizliği Denizler ve okyanuslar dünyamızın dörtte üçünü kaplarlar. Su dünyası ayrı bir dünyadır. Sayısız balık türü ve henüz daha hepsini keşfedemediğimiz kadar çok canlı türü sularda yaşarlar. Onların dünyasını kirletmek, başta insanoğlu olmak üzere, tüm dünyanın ekolojik, iklimsel dengesini bozar. Denizlerin kirlenmesinde başlıca etmenleri sayarsak, çöpler, arıtılmadan akarsulara verilen kanalizasyonlar, endüstriyel kimyasal kirleticiler, bazı limanlar, bazı balıkçı barınakları, teknelerden suya verilen sintine suları, bilinçsiz avlanma ve korkunç sonuçlar yaratabilen deniz kazaları.
Denizlerimizin koruması tamamen biz denizcilere ait olmasa da, bizimde bu durumda rolümüz yüksektir. Denizlerimizde denizciyim diye gezinen fakat gezdiği denizi korumayan bir sürü adı denizci sıfatıyla gezeninleri görüyoruz .İçtiği suyun plastik kimyasal şişesini zevkle denize atanlar denizlerde kaptan sıfatıyla çalışmaktadır. Denizin güzelliği yaşayan ve onun nimetlerinde faydalanan bir insan nasıl olurda teknesinin altındaki mazot- yağ karışımı olan sintine suyunu gözünü kırpmadan denize dökebilir. Daha sonra bu denizciler koy koy gezerler ve denize girmek için yer ararlar. Akşam vakti gelincede yemek için temiz balık ararlar.Ayrıca denizler bir ülkenin ekonomisi için çok gerekli kaynaklardır. Dünyadaki her ülke bizim gibi güzel denizlere sahip değildir ve dolayısıyla her yıl milyonlarca turist temiz denizlerimize ve güneşimize gelirler.
Marmara Denizi çarpık kentleşme ve denizi hayatında görmemiş politikacılar tarafından bu hale gelmişse, diğer denizlerimizi de sahil yağmacılığı politakarıyla kaybetmeyelim. Kaybedilen her deniz ekonomiye darbedir, geleceğe darbedir, çocukların geleceğine darbedir. Bunların hepsinin yanında denizlerde yaşayan sayısız tür canlıyı tehlikeye sokarak, ekosistemin dengesini bozmak ise geleceği karartmaktır.