4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.952
  Tecrübe Puanı
  2444

  Standart Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

  Proje Uygulama Alanları

  “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”, Türkiye’de altı bölgede yürütülmektedir.

  Bunların beşi Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi, biriyse Tabiat Parkı’dır:


  Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi  Bölge, Muğla ili, Datça ve Marmaris ilçeleri ve bunlara bağlı 2 belde 17 köyden oluşmaktadır. Datça İlçesi; Muğla ilinin Güney Batında kuzeyde Gökova Körfezi güneyde Hisarönü Körfezi arasında batıya Ege ve Akdeniz’e doğru 70 km’lik uzantısı olan bir arazi yapısına sahiptir. Datça İlçesinin 1997 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 11802 kişidir. Bunun 6129 kişisi kentsel kesimde 5673 kişisi de kırsal kesimde yaşamaktadır. Alanda mevcut doğal değerlerin yanı sıra yüksek peyzaj değerine sahip olması, tarımın kısıtlı alanda yapılması nedeni ile nispeten doğaya uyumlu bir konumda bulunması bölgenin arkeolojik ve kültürel değerlerin yüksek olması bölgenin önemini artırmaktadır. 1.441,39 km2’lik alana sahip olan Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi, 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir.
  Datça yarımadasının güney kısmında yer alan Gebekum kumul alanı, bitki örtüsü ile birlikte hassa bir alanı oluşturur. Maedicago marina, Eryngium maritmum, Euphorbia paralias, Pancratium maritmum ve Alkanna tinctoria Gebekumdaki baskın türlerdir. Genbekum dışında; benzer özellik gösteren Kızılbağ, Eksera, Hisarönü Çubucak, İnbükü, Karabük Burnu, Periliköşk, Hayıtbükü, Mesudiye, Hisarönü Kocakür, Söğüt bölgelerinde bulunan kumul alanlar da benzeri hassaslığa sahiptir.
  Orman vejetasyonu; Pinus buritia’nın (Kızılçam) yaygın dominant olduğu alanlardan ibarettir. Bozulmamış kızılçam ormanları hassaslık yönünden öneme sahiptir. Kuzey-batıda Arbutus andrachne (Sandal ağacı) yine bozulmamış koruluklar oluşturmaktadır. Değirmen Bükü’ndeCupressus sempervirens (servi) kayalık vadi yamaçlarında yayılış göstermektedir. Bu tür Sındı köyü çevresinde ve Bozburun Yarımadasında İçmeler-Bakırköy arasında yer yer saf topluluklar halindedir.
  Phoenix theophrasti (Datça Hurması) vadi tabanlarında bulunmaktadır. Çok sınırlı yayılışa sahip olan bu tür kuzeyde Eksera Deresi yamaçlarında ve güney kıyı kesiminde Azganak Tepe, Karacahapibaşı, Yarımcabaşı Tepe, Kovalıca Tepe, Tanışman Tepe, Lindasbaşı Tepe, Andızcıl Tepe civarında yayılış göstermektedir. Yörede endemik olarak bulunan Liquidambar orientalis (Sığla ağacı) mevsimlik dere yatakları ile vadi içerilerinde görülür.
  Datça-Bozburun, Hirunda rustica (kır kırlangıcı), H. Daurica (kızılsırtlı kırlangıç), Merops apiaster (arı kuşu), Apus apus (Karasağan) ve Apus melba (Akkaranlı Sağan) türlerinin göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Yarımada bu yönü ile önemlidir. Diğer yandan Falco elenoroae (Karadoğan), F. Pereginus (gökdoğan), F. Naumanni (küçük kerkenez), Hieraetus fasciatus (tavşancıl), Larus audoinii (ada martsı) ve Phalacrocorax aristotelis desmarestii (tepeli karabatak) Datça-Bozburun olmak üzere yöredeki önemli kuş türleridir. Monachus monachus (Akdeniz foku) Datça Yarımadası civarında yayılışa sahiptir. Kocadağda bulunan Capra aegagrus (yaban keçisi) Türkiye için en batıdaki yayılışa sahiptir. Lutra lutra (su samuru) Hisarönünde yayılış göstermektedir. Liquidambar orientalis (sığla ağacı) relik endemik olması Phoenix theophrasti (Datça hurması) çok sınırlı yayılış göstermesi nedeni ile özel öneme sahiptir.


  Fethiye – Göcek ÖÇK Bölgesi


  Bölge, Muğla ili, Fethiye ilçesi ve buna bağlı 6 belde 6 köyden oluşmaktadır. Fethiye-Göcek, Özel Çevre Koruma Bölgesi Muğla İlinin Akdeniz Bölgesi sınırları içinde ve güneydoğusunda yer alır. Muğla’nın yaklaşık 120 km güney doğusunda yer almaktadır. Mendos Dağı’nın eteğinde, iç körfezin hemen doğu kenarında bulunmaktadır. Teke yarımadasının da batı kesiminde yer alan Fethiye İlçesinin, kuzeybatısında Köyceğiz İlçesi, Kuzeyde Denizli, Burdur, doğuda ise Antalya yer alır. 816,02 km2’lik alana sahip olan Fethiye-Göcek ÖÇK bölgesi, 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir.
  Bölge bitki örtüsü, kıyıda makiler ve daha yüksek yerlerde Konifer ormanlarından meydana gelir. Bu ormanlar Pinus nigra (Karaçam), Pinus bruita (Kızılçam) ve Cedrus sp. (Sedir) ormanlarıdır. Kıyılarda fundalıklar, zeytinlikler, meşelikler ve narenciye bulunmaktadır. Ayrıca dere içlerinde, deltalarda ve taban suyunun yüksek olduğu yerlerde yetişen Liquidambar orientalis (Günlük ağacı)ormanları endemik türler arasında yer alır. Günlük ağacından elde edilen sığla yağı kozmetik ve ilaç sanayide kullanılmaktadır. Ayrıca makiler arasında önemli yer tutan palamut ağacı, delice zeytin, ahlat, sandal, akçakesme, menengiç, keçi boynuzu, defne, hayıt, mersin, tespih ağacı, andız, söğüt, akasya sumak, karamuk gibi başlıca ağaç türleri bulunmaktadır. Dere ve su kenarlarında ise çınar, kavak, kızılağaç bol miktarda görülmektedir.
  Bölgenin önemli ot türleri ise tırtıl, deve dikeni, efek, kanyaşı, ayrık, topalak, sirken, yabani yulaf, yabani çulluk, narpız, tuzluk, ada çayı, salep, bağdibi, kara diken, sakız dikeni, çakır dikenidir.
  Akdeniz havzası içinde 5 türle temsil edilen deniz kaplumbağalarından 3 tür (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea) ülkemiz sularında tespit edilmiştir. Bern Sözleşmesi ve CITES ile koruma altına alınan Caretta caretta, ve Chelonia mydas türlerinin üreme alanlarından bir tanesi de Fethiye Kumsalıdır. 1988 yılındaki Barcelona Sözleşmesi gereğince “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen bölge aynı zamanda Arkeolojik Sit alanıdır.

  Foça ÖÇK Bölgesi


  Bölge, İzmir ili, Foça ilçesinden oluşmaktadır. Foça, Ege Bölgesi’nde İzmir İline bağlı 28 ilçe merkezinden biridir. Batıda İzmir Körfezi, doğuda Menemen İlçesi, Kuzeyde Çandarlı Körfezi ile çevrili olan yerleşim alanı İzmir’e yaklaşık 70 km uzaklıktadır. 227 km2’lik bir alana sahip Foça ÖÇK Bölgesi, 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir.
  Bölgenin taşıdığı önemin büyük bölümü binlerce yıldır burada yaşayan ve hatta ilçeye adını veren fok’lardan kaynaklanmaktadır. Monachus monachus (Akdeniz foku) bugün dünya üzerinde yaklaşık 400 adet kalmış olup nesli tehlike altında olan türler arasına girmektedir. Türkiye kıyılarındaki sayısının ise 100’den az olduğu tahmin edilmektedir. Orak Adasının batı kıyısını oluşturan Siren Kayalıkları fokların üremek ve yavrulamak amacıyla kullandıkları mağaralar açısından hayati öneme sahiptir. Bölgedeki kıyılar zengin balık stokları ve deniz sığlıkları yönleriyle de foklar için en uygun habitatlardan birisi olarak bilinmektedir. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi 1991 yılında Çevre Bakanlığının koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Fok Komitesi tarafından Akdeniz foklarının korunması için pilot proje bölgesi olarak seçilmiştir.
  Florayı ağırlıklı olarak maki oluşturmaktadır. Genel olarak ormanlarında domuz, kurt, çakal, tilki, sansar, keklik, üveyik, bıldırcın gibi türler yaşamaktadır. Gediz Deltası ise göçmen kuşların uğrak yeri olup balık türleri bakımından da zengindir. Burada yaban kazı kış ve sonbahar aylarında bolca görülmektedir.
  Foça Yarımadası, Aliağa İlçesinden Gediz Nehrinin denize döküldüğü noktaya kadar, küçüklü büyüklü koylardan oluşan bir kıyı şeridine sahip olduğundan su ürünleri yönünden şanslı bir konuma sahiptir. Bu nedenle Foça tarihinde eskiden beri balıkçılık bir sektördür. Denizde avlanançipura (Sparus auratus), levrek (Dicentrarchus labrax), mercan (Pagellus mormyrus), kefal (Mugil sp.), mezgit (Merlangius merlangus), barbun (Mullus barbatus), sardalya (Sardina pilchardus) vb balık türleri birçok ailenin geçim kaynağını temin etmektedir.
  Foça İlçesi 1. derece deprem kuşağında yer almaktadır. İlçe volkanik bir yapıdan oluşan engebeli bir araziye sahipse de, Gediz Nehri’nin oluşturduğu alüvyon arazi deltadan dolayı geniş bir ovaya sahiptir. Topografik açıdan, denize açılan bir çanak şeklinde yer alan Foça’da yerleşim, topografyanın en az eğimli olduğu alanda yer alır. Eğimin yoğunlaştığı bölgede sit alanları ile askeri alanların bulunması, yerleşimin kentsel silueti etkileyecek biçimde yükselmesini bir ölçüde engelleyebilmiştir. Kentin doğusunda yer alan alanların bir bölümü zeytinliklerden oluşmaktadır ve bu alanların büyük bir kısmı da I. ve II. Derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş alanlardır.


  Gökova ÖÇK Bölgesi


  Bölge, Muğla ili, Ula ve Marmaris ilçeleri ve bunlara bağlı 2 belde ve 5 köyden oluşmaktadır. Akyaka, Gökova, Akçapınar, Gökçe, Çamlı, Karacaköy ve Çetibeli yerleşim alanlarını içine alır. 576.9 km2’lik alana sahip olan Gökova ÖÇK Bölgesi, 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir.
  Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi zengin flora ve faunası ile ekolojik yönden öneme sahip bir Bölge olup, Eğe Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi bitki örtüsü özelliklerini birlikte göstermektedir. Maki formasyonuna ilaveten, zeytinlik alanlar da önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Bölgede, Kızılçam (Pinus brutia) ve Günlük ormanları (Liquidambar orientalis) büyük bir değer taşımaktadır. BunuKaraçam, fıstık, sedir ve ardıç gibi iğneli ağaçlarla; meşe gibi yapraklı ağaçlar izler. Ayrıca, yer yersandal, piren, akçakesme, defne, çitlembik ve keçiboynuzu gibi ağaçlar ve ağaççıklar vardır.
  Taban araziler genellikle I-IV. sınıf toprak kabiliyetinde olan arazilerdir. Taban araziler dışında kalan yamaçlar, tepelik ve dağlık alanlar VI ve VII. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Çıplak kayalık ve bataklık alanlar ise VIII. sınıf topraklar olarak belirlenmiştir.
  Bölge fauna açısından da oldukça zengindir. Bölgenin hemen hemen her kesiminde rastlanan kanatlı hayvanlardan üveyik, bıldırcın, tahtalı keklik, karabatak, balıkçıl, çobanaldatan, kırlangıç, ağaçkakan, sığırcık, karatavuk, bataklık, karga, çaylak, çil, yaban ördeği, yaban kazı, dağ serçesi, kartal, şahin, atmaca ve baykuş bulunmaktadır. Kıyılar deniz faunası açısından da zengindir. Yöre sularında bölgede bulunan balık türleri ile diğer deniz ürünlerinin (Ahtapot, istakoz, karabide) hepsi bulunmaktadır. Ayrıca Gökova kıyılarında, Lutra lutra (Su samuru) ile kuzey kesimlerde yunus balıklarının yaşadığı belirlenmiştir.

  Köyceğiz – Dalyan ÖÇK Bölgesi


  Bölge, Muğla ili, Köyceğiz ilçesi ve buna bağlı 4 belde 13 köyden oluşmaktadır. Köyceğiz, Muğla iline 75 km uzaklıkta bir ilçedir. Yöre, Köyceğiz çöküntü gölünün çevresinde yer alan farklı nitelikteki yeryüzü şekillerinden oluşmaktadır. Gölün kuzeydoğu ve güneydoğusu düz, diğer kesimler tepelik alanlarla çevrelenmiştir. Köyceğiz Gölü ile deniz arasındaki kesim ise 4 adet küçük göl ve sayısız kanallar ile kaplanmıştır. Sahil şeridi yaklaşık 4.5 km uzunluğunda bir kıyı okundan oluşmaktadır. Akdeniz’deki deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta) en önemli üreme alanlarından biridir. 461,46 km2’lik alana sahip olan Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi, 12.06.1988 tarih ve 88/13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir.
  Köyceğiz Özel Çevre Koruma Bölgesindeki en yaygın vejetasyon kızıl çam ve günlük ormanları ilemaki ve friganaya ait ağaçcık ve çalı bitkileri, ayrıca Köyceğiz Gölü etrafındaki sulak ve çorak bataklıklarda gelişen otsu bitkilerden oluşmaktadır. Kıyıda kumul vejetasyonu hakimdir.
  İztuzu kumsalını üreme alanı olarak kullanan Caretta caretta’lar da nesli yok olma tehlikesi altında olduğundan koruma altına alınmışlardır. Göl çevresi, kanallar ve ormanlar çeşitli hayvanların üreme ve barınma yeri olarak zengin bir potansiyele sahiptir.
  Sakarmeke, leylek, İzmir yalıçapkını, kırlangıç, saz bülbülü, gülen sumru, yılan kartalı, arı kuşu, martı, çeltikçi, küçük beyaz balıkçıl ve diğer çok çeşitli kuş türü bölgeyi kışlama ve kuluçka alanı olarak kullanmaktadır.
  Köyceğiz gölü ve dalyan boğazının doğal niteliklerinin korunmasını esas alan ve genel ilkelere paralel bir planlama yaklaşımı izlenmiştir. Tümüyle hassas olan Dalyan ve Köyceğiz gerek doğal, gerek tarihi, gerekse ekolojik anlamda çok değerlidir. Aynı zamanda özellikle Dalyan turizm yatırımlarının yoğunlaştığı bir yerleşmedir. Köyceğiz Gölü, akarsular, Dalyan Kanalı, Dalyan ağzı ve deniz özellikle kirlenmeye açık olup, korunması gereken alanlardır.
  Dalyan ağzı /İztuzu alanında bulunan deniz kaplumbağalarının korunmaları ve üreme alanlarının korunması amacıyla, ancak insanların da deniz, kum kullanımı olarak çok yoğun bulundukları bu alanın gündüz insanlar tarafından gece kaplumbağalar tarafından kullanımını sağlayan bir düzenleme geliştirilerek örnek bir proje oluşturulmuştur.
  Yerleşmeler dışında kalan alanlar doğal alan, günlük ormanları, kumul ve göl kıyısında bulunan sazlık alanlar koruma altındadır.


  Ayvalık Adaları Tabiat Parkı


  Ayvalık Adaları, Pleistosen’deki tektonik hareketler sonucu çöken Ege çanağındaki tepelerin su üzerinde kalmasıyla oluşmuş jeomorfolojik birimlerdir. Adaların dağılışında eski dağların uzantısı büyük rol oynamıştır. Bu oluşum biçimi denizaltı topografyasında yansımış ve denizaltında ender doğal peyzaj güzelliklerini belirlemiştir.
  Tabiat Parkında orman vejetasyonunu kızılçam, fıstıkçamı ve meşe türleri oluşturmaktadır. Ormanların çoğunluğunu dikimle getirilmiş genç fıstıkçamı ve kızılçam türleri oluşturmaktadır. Park sınırları içerisinde toplam 2 adet endemik, 6 adet tehlike kategorisinde ve 4 adet de yurdumuzda sadece bu bölgede bulunan tür yer almaktadır
  Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde 86 kuş türünün var olduğu belirlenmiştir.
  Adaların litolojik yapısından dolayı bazı adalar bitki örtüsünden yoksun, bazıları ise seyrek bitki örtüsüne sahiptir.
  Saha rekreasyonel potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve kullanımının kontrol altına alınarak koruma-kullanma dengesinin amacıyla sahanın 17 bin 950 hektarlık bölümü 1995 yılında Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır.

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bu listeye Adalar ve Büyükçekmece körfezide eklendi,
  Emin olmamakla beraber Botaş/Marmara Ereğlisi,İmralı gibi yerlerde bu statüye uyuyor.Her ne kadar amaç koruma olmasada.
  Herkes kendi bölgesinde bu tür yerleri listeler ve sürdürülebilirliğe katkısını paylaşırsa İdarede gerekeni yapacaktır,mesela olta hariç avcılığa yasak alanlar vs gibi.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 3. #3
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.952
  Tecrübe Puanı
  2444

  Standart

  Yakın zamanda bu alanlar daha fazla olmalı örneğin Boğazlar avcılığa kapatılmalı karadenizde koruma alanları olusturulmalı

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 4. #4
  Balıkçı BirBalıkcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar
  247
  Tecrübe Puanı
  70

  Standart

  Boğazlarda avcılık serbesmiki yasak olsun, ha diyeceksinki onlarca oltacı dip ağcı şebeke tırol buğazı talan ediyorlar ozaman varsın yasaklansın.
  reis

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. “Kıyı ve Deniz Alanları” Kongresi
  By aFaLa in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 13.11.12, 16:04
 2. Deniz Koruma Alanları için İmza Atın
  By Burhan Reis in forum STK Çalışmaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 30.10.12, 18:39
 3. Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
  By Burhan Reis in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 25.10.12, 15:44
 4. TUDAV'ın Açık Deniz Koruma Alanları Önerileri
  By Burhan Reis in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 15.07.12, 16:28
 5. Kıyı ve deniz koruma alanları
  By yeşil in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 08.05.12, 23:00

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM