denizde görüş menzili,
hava şartlarına ve bulunulan yüksekliğe bağlıdır.
*hava şartları müsade etmediği taktirde bulunulan yüksekliğin görüş mesafesi menzili üzerine etkisi yoktur.
*çağımız seyir yardımcı aleti radar sayesinde görüş menzilinin önemi kalkmış gibi görünebilir.ancak radarıda kesif yağmurlu ve sisli havalarda ekoları göstermemesi mümkündür.ayrıca dar sularda radar yansımaları nedeniyle da şaşırtıcı yalancı ekolar alınabilir.
*bu nedenlerle özellikle dar sularda seyredilirken o sulara ilişkin görüş menziline dayalı olarak vazedilen kurallara uymak mecburiyeti vardır.(Örneğin:istanbul boğazı)


50 yarda kesif sis
200 yarda kalın sis
400 yarda sis
1000 yarda mutedil sis
1 mil puslu
2 mil zayıf görüş
5 mil orta görüş
10 mil iyi görüş
30 mil çok iyi görüş
30 mil üzeri çok çok iyi görüş