DENIZE BAKAN inceburun- BELGESEL

YÖNETMEN: ÖZGE DENİZ ÖZKER
Günümüzde gps gibi teknolojik gelişmeler ve uydu haberleşme sistemlerinin gelişmesi deniz fenerlerine duyulan ihtiyacı gün geçtikçe azaltmıştır."DENİZE BAKAN inceburun"da tarihin karanlık dönemlerine ışık tutmuş, pek çok denizciye yol göstermiş, aşıkları buluşturmuş ve önemli bir kültürel yapı olmuş olan Sinop İnceburun deniz fenerini görürüz. Bizler şehirlerin kargaşasında karanlığı ve ışığı ayırt etme zamanı bile bulamayanlar, deniz fenerlerinde karanlıkta mum ışığının büyük gücünü de duyumsayacağız.
"DENİZE BAKAN" üçlemesi, gerek fener bekçileri, gerek balıkçılar, gerekse yapı olarak deniz fenerleriyle yalnızca tarihin değil, yaşamın da tanıklığını yapar. "DENİZE BAKAN inceburun" bu üçlemenin birinci filmidir.
Kategori
Film ve Animasyon