Ege Denizi: Birçok ada, adacık ve kayalıkları ile ekosistem çeşitliliği açısından önemli
bir denizimizdir. Ege adaları Anadolu-Avrupa geçiş kuşağında olup hem Avrupa hem de
Anadolu’nun biyo-çeşitliliğinin korunması açısından önemli bir konuma sahiptir. Ege Denizi
ve adaları birçok mikro-habitatı barındırmaktadır. Bu yaşamalanlar petrol sızıntıları, yabancı
türlerin yayılması, aşırı avcılık vb tehditlerle karşı karşıyadır. Bu deniz kıyısındaki küçüklü
büyüklü yerleşim birimlerinin yeterli arıtma altyapısı yoktur. Hem kentsel, hem de endüstriyel
atıklar doğrudan denize verilmektedir. Diğer yandan Ege ve Akdeniz, Karadeniz’le olan
bağlantı nedeniyle tankerleri trafiğinin bir parçasıdır ve tanker kazarlarının tehdidi altındadır.
Bölge, adalardaki yeni yerleşim, turizm yatırımları, liman ve yol yapımı vb nedeniyle tahrip
olmaktadır. Bu denizde, korunması gereken denizel türlerle ilgili kurum ve kuruluşların
toplanarak IUCN kıstaslarına göre kırmızı kitap oluşturma çalışmalarına başlamaları büyük
önem taşımaktadır. Halen Karadeniz dışında, denizel türlerin korunmasıyla ilgili kırmızı kitap
(Red Data Book) bulunmamaktadır. Örneğin, IUCN kriterlerlerine göre tehdit altında olan
büyük camgöz köpekbalığı Carcharinus plumbeus Akdenizde sadece Marmaris civarında
Boncuk Koyu’nda üremektedir. Bu türün üreme alanları için de yerel/yerinde koruma
tedbirleri alınmalıdır.Kaynak-Dokuzuncu Kalkınma Planı