Mandarin Balığı

Denizlerin enteresan ve ele geçmesi en zor balıklarından olan "Synchiropus splendidus" yaşadığı yörede Mandarin Fish olarak tanınır. Deniz fotoğrafçılarınıkışkırtıcı güzellikleri ile tahrik ederek fotoğraf çekme isteği uyandırması yanında hiç de kolay poz vermemektedirler. Collionymidae (dragonets) familyasından gelen bu balık sıradışı renk ve davranışları ile her zaman aranan bir fotoğraf objesi olmuştur.
Nadir görülen bu balık, Hint okyanusu ve Pasifik sularında adaların kıyıya yakın mercan döküntü ve kırıkları arasında yaşamaktadır. Korunmuş sığ lagünlerde grup halinda görülürler. Kırık mercanlar arasında saklanmayı tercih ederler, çok nadiren açık suda bulunurlar. Erkek Mandarin balığı dişisinden daha cüsseli olup sivri dikenli sırt yüzgeçlerine sahiptir. Başka bir aynı cinsle karşılaştığında dikenlerini dik duruma getirir. Dişi Mandarinler aralarında iyi geçinmelerine karşıt erkekler diğer hem cinsleri ile karşılaşınca korkutma amaçlı olarak sivri uçlu sırt yüzgeçlerini dik konuma getirirler, eğer rakip taraf buna aldırış etmezse aralarında ölümcül bir mücadele başlar. Genellikle kavga ile sonuçlanan bu karşılaşmalar rekabet dolayısı ile daha çok akşam karanlığında , çiftleşme merasimi öncesi olmaktadır.
Balıkların karmaşık bir sosyal yapı ve üreme sistemleri vardır. Alaca karanlıkta 10 dakika süre ile her gün tekrarlanan bir çiftleşme olmaktadır.. Balıklar o anda birbirlerine konsantre olduklarından etraflarında olup bitenden pek haberdar olmazlar. Çok dikkatli bir yaklaşımla ve ışığı dikkatli kullanmak kaydı ile balıkların fotoğraflarının en ideal çekilme zamanı bu andır. Mandarin balıkları döküntülerin arasından erkek ve dişi bir çift olarak su yüzeyine doğru 20-30 cm. yükselir, dişinin yumurtalarını bırakmasının hemen ardından erkeğin bunları döllemesi ile çiftleşme son bulur. Bütün bu olay 5 ila 8 saniyede gerçekleşir ve hemen aşağıya döküntüler arasındaki yuvalarına geri dönerler. Araştırmalara göre; iri erkek balıkların, dişilerin daha çok ilgisini çektiğinden çiftleşmek için tercih sebebi olurlar. Bu arada küçük erkek balıklarda, çiftleşenlerin yumurtalarını hariçten döllemek için yanlarına yaklaşır ve bu işlemi yerine getirirler. Balıkların en müdafasız anı bu andır, düşmanları tarafından avlanma şansları fazladır.