Sayın Üyemiz,
Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü’nün de katılım ile, muhtemelen 15 Şubat 2010 günü çevre cezalarına yönelik bir toplantı yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, haksız ceza uygulamalarına maruz kalmış olduklarını değerlendiren armatör şirketlerimizin ve işletmelerin, ellerindeki bilgi ve belgeleri ivedilikle Odamıza göndermeleri hususunu bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter