Bir gemi çifte demir attığı zaman rüzgarın kuvvetli olarak drise etmesi veya başka doğa etkenlerinden dolayı zincirleri volta alarak birbirine dolanabilir.
Böyle bir durum belirdiği zaman demirlerin vira edilmesi önce voltaların açılması lazımdır. Bunun için durgun suda gemi birbirine zıt yönlerde salınarak zincirin aldığı karışık voltalar açılır. Bu işlemin en iyi ve uygun şekli bir römorkörün gemiyi kıç taraftan yedeklemesidir. Eğer zincir kablonun voltalarını açmakta römorkör yeterli değilse, akıntının dönüşlerinden faydalanmak gerekir. Bu durumda gemi tek demir zinciri üzerine bindirilerek diğer demir zincir kablosu bol bırakılır. Bu durumda akıntı aşağı yukarı altı saatlik bir periyot içinde tekrar dönene kadar boş (laçka edilen) zincirin durumu korunur.Bu işlemi için baş kasarada gerekli olan donanım; iki kalın tel halat (mooring wire), iki ince tel halat, iki tane kilit (mooring shackle) 4 burgatalık Manila halatından birkaç boy , keskin bir bıçak, bir çekiş ve bir muşta ile bir çift el incesi ve bir de şeytan çarmıhıdır. Yapılacak işlem aşağıdaki sırayı takip edecektir.
1 ) Eğer zincir kabloda birbirine dolaşmış (voltalı) kısımlar su yüzeyinin altında ise geminin bindirileceği demir kablosu vira edilerek dolaşık kısımlar su üzerine çıkartılır.
2)Dört burgatalık Manila halatı kullanarak dolaşık kısmın altından her iki zincir kablosu birbirine bağlanır.
3) Kalın tel halatlardan bir tanesi dolaşık kısmın altından olmak üzere bir bosa gibi boş verilecek zincir kabloya bağlanır.Bunun üzerinde. zincir kablonun dolaşık kısmından önce babalara gelecek şekilde vira edilir.
4 ) Baş ırgata bir birleştirici kilit taşımak için boş zincir kabloyu kaloma verilir. İkinci kalın tel halat kilidin altındaki açık kabloya bağlanır ve halat babalara gelmek üzere çevrilir.Birleştirici kilit açılır ve zincir kablonun alt ucu loçadan aşağıya bırakılır.
5) Bodoslamanın her iki tarafındaki kurt ağızlarından kısa tel halatları kullanarak boş zincir kablonun serbest kısmı desta zincir kablonun üstünden ve altından geçirilir. Dolaşmış kısmın ters önünde yapılan bu işlem ile dolaşık zincirlerin açılması sağlanır.
6) Açık bakla geçici olarak desta duran zincir kabloya bağlanır, kalın tel halat fora edilir ve dolaşık kısımlar açılacak şekilde döndürmeye devam edilir. Açık bakla tekrar birleştirilerek geçici bağ fora edilir.
7) Boş zincir kablonun ucu loçanın içine vira edilir, birleştirme kilidi takılır ve kalın tel halat fora edilir, Boş zincir kabloyu vira etmek için ırgat kullanılır.
8) Kalın tel halattan bosa fora edilir ve iki zincir kabloyu bir arada tutan sadece Manila halatından bağ bırakılır. Bundan sonra bu bağ ya kesilerek ya da yakılmak suretiyle zincir kablolar kurtarılınca işlem de tamamlanmış olur.