Ekolojik açıdan zararlı balıklar :
Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddî zararlar vermektedir. Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir.

Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır.

Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.

Güneş Levreği
Latince adı: Lepomis gibbosus

Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize zarar veren etçil bir balıktır. Ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir.Talipya Azmanı
Latince adı: Tilapia sp.

Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize zarar veren etçil bir balıktır. Ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir.Gambusia
Latince adı: Ghambussia sp.

Ülkemizde sivri sineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve başlangıçta zararsız olduğu düşünülen bu balık türü bırakıldığı habitatlarda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, neslinin tükenmesine neden olmuştur. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur. UICN'nin (Doğayı Koruma Uluslararası Birliği) en teklikeli türler listesindedir.Havuz Balıkları
Latince adı: Carassius sp.

Aslen bir havuz balığıdır. Sazan balığı yumurtalarını dölleme kabiliyeti vardır. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır.


kaynak