3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: En çok sorulan sorular 1

 1. #1
  TUNCAY ŞEKER

  En çok sorulan sorular 1

  Hakkımızda Hizmetlerimiz Organizasyon Şeması Komite ve Komisyonlar Üyesi Olunan Örgütler Yan Kuruluşlar Hizmet Binamız Meclis Üye Listesi
  TÜDEV TURMEPA
  Meslek Komiteleri Meclis İhtisas Komisyonları Disiplin Kurulu Bilirkişi ve Hakemlik Listesi

 2. #2
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  Hakkımızda
  Hizmetlerimiz
  Organizasyon Şeması
  Komite ve Komisyonlar
  Üyesi Olunan Örgütler
  Yan Kuruluşlar
  Hizmet Binamız
  Meclis Üye Listesi
  TÜDEV
  TURMEPA
  Meslek Komiteleri
  Meclis İhtisas Komisyonları
  Disiplin Kurulu
  Bilirkişi ve Hakemlik Listesi

  Favorilerinize Ekleyiniz! 19 Ocak 2010 8:49


  Ana Sayfa
  Organizasyon
  Üyeler & Gemiler
  Duyurular
  Mevzuat
  Yayınlar
  Site Haritası
  İletişim

  Kayıt / Giriş


  Sıkça Sorulan Sorular

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. Üye firmaların telefon ve adreslerine nasıl ulaşabilirim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det....aspx?tabid=45


  2. Liman Hizmet Ücret tarifelerine yönelik bilgi alabilir miyim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=646  3. DTO Üyesiyim, tarafınızda kayıtlı üye sicil bilgilerimde nasıl değişiklik yapabilirim?

  “Üye Sicil Bilgileri Güncelleme Formunu” doldurarak Üye Sicil Birimimize gönderebilirsiniz.


  4. Gerçek ve Tüzel kişilerin DTO’ya kayıt yaptırabilmesi için talep edilen evraklar nelerdir?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=152


  5. Gemi acente firmalarının gemi acenteliği yetki belgesi alma zorunluluğu var mıdır? Bu konudaki yasal prosedür nedir? Yetki belgesi alacak firmaların hazırlamaları gereken evraklar nelerdir?

  Evet, vardır. 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi gereği, gemi acente firmalarının Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilecek çalışma izni ve bu çerçevede düzenlenecek Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ile faaliyet göstermeleri zorunludur. Gemi acenteliği yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve Gemi Acenteliği Şube Yetki Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler” ile elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

  6. Gemi acente firmalarının irtibat büroları/şubeleri için de yetki belgesi alınması zorunluluğu var mıdır?

  Acentelik faaliyetlerini yürüten irtibat büroları/ şubeler için yetki belgesi alınması zorunludur. Acente yetki belgesi alan ancak, şube yetki belgesi olmaksızın bir başka bölgede yerleşik olarak işyeri ve personeli ile acentelik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen gemi acentesi şahıs ya da firmalar, Denizcilik Müsteşarlığınca şube yetki belgesi başvurusunda bulunması hususunda uyarılmakta ve belirlenen süre içerisinde gereğini yerine getirmemeleri halinde ilgililer hakkında Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince kanuni işlem yapılması için durum adli mercilere bildirilir. İhtar gereklerini 14 gün içinde yerine getirmeyen acentelerin yetki belgesi iptal edilir.

  7. Gemi acenteliği eğitimi nedir? Kimler katılabilir? Başvuru şartları nelerdir?

  Odamızca, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesi ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, gemi acenteliği eğitimi düzenlenmektedir.

  Gemi acenteliği eğitimleri 2 şekilde yapılmaktadır ;

  a. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi

  b. Gemi acenteliği yenileme eğitim seminerleri


  a. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi : bir gemi acente firmasında çalışan ve yetki belgesi olmayan kişiler en az lise mezunu şartı ile bu eğitime katılabilmektedir.

  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce bir gemi acente firmasında çalışanların müktesep hakları saklıdır. Bu çerçevede, Yönetmelik yürürlüğe girmeden bir gemi acente firmasında çalışanlar, 31.10.2005 tarihinden önce çalıştığı acentedeki hizmet süresini, görev unvanını belirtir firma kaşeli ve yetkili imzalı yazı SSK Çalışanı Bildirim Formu veya SSK WEB sitesinden alınan hizmet cetveli ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurarak gemi acenteliği yetkili personel eğitimine katılmadan kimlik kartlarını alabilirler.


  Acente firmasında çalışan ve eğitime katılmak isteyenlerin ;

  - “Gemi Acenteliği Eğitimi’ne Katılım Dilekçesi”ni doldurarak

  - Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı örneği, (en az lise diploması)

  - 2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

  - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

  - Acentede çalışanların sertifika bedeli+kimlik kartı ücreti olarak toplam 50 TL

  Acentede çalışmayanların sadece sertifika bedeli olarak 25 TL’yi

  Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne ait ; Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 nolu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 7285203951 nolu hesabına yatırdığını gösteren banka dekontu ile

  Odamıza şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları yeterli olmaktadır.

  b. Gemi acenteliği yenileme eğitim seminerleri ; bir gemi acente firmasında gemi acentesi yetkili personeli/sorumlu müdür yardımcısı/sorumlu müdürü olarak çalışanların, sertifika aldıkları veya son alınan yenileme eğitim semineri tarihinden itibaren dört yıl içinde en az bir defa bu eğitime katılmaları zorunludur.

  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik gereğince Odamız, gemi acenteliği yetkili personel eğitimini merkez ve şubelerinde yılda en az bir defa, gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerini de yine merkez ve şubelerinde olmak üzere yılda en az dört defa düzenlemektedir. Eğitim ve seminer tarihleri web sayfamızda yayınlanmakta ve tüm gemi acente firmalarına faks ile bilgilendirme yapılmaktadır.

  8. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi sınavını kazananların kimlik kartlarını almak için yapmaları gereken işlemler nelerdir?

  Sınavı kazanan katılımcıların “Gemi Acenteliği Yetkili Personel Başvuru Evrakları” nı tamamlayarak elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine başvurmaları gerekmekte olup, Denizcilik Müsteşarlığı, kimlik kartlarını çalıştıkları firmaların adresine posta yolu ile göndermektedir.

  Denizcilik Müsteşarlığı’nca sınavı kazananlar adına düzenlenen Gemi Acentesi Personeli Eğitim Sertifikaları ise Odamızca katılımcıların şirketine posta yolu ile gönderilmekte olup, isteyenler sertifikalarını Odamıza gelerek elden de alabilirler.

  9. Sorumlu müdür/müdür yardımcısı ya da yetkili personel kimlik belgesi sahibinin şirket değiştirmesi durumunda belge sahibi ile gemi acentesinin yapması gereken işlemler nelerdir?

  31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 18.maddesi gereğince ;

  - Bir gemi acentesinde çalışan sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya gemi acentesi yetkili personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi halinde, kimlik belgelerini görev yaptıkları acenteye teslim etmeleri zorunludur. Acenteler, teslim aldıkları bu kimlik belgelerini İdareye veya acentenin bulunduğu yere en yakın liman başkanlığına en geç yedi gün içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

  - Şirket değiştiren sorumlu müdür/müdür yardımcısı ya da yetkili personelin “Acente Değişikliği Nedeniyle Yeni Kimlik Belgesi İsteyenler İçin Dilekçe” yi doldurup, istenen evrakları temin ederek elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Kart yenileme ücreti 10 TL’dir. (Denizcilik Müsteşarlığı’ nın Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 no’lu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 001580072-8520-3951 no’lu hesabına yatırılabilir.)

  10. Amatör Denizci Belgesi nedir? Almak için ne yapmalıyım?

  ADB, “Amatör Denizci Belgesi”nin kısaltmasıdır. Kişilerin denizde spor ve gezi amacıyla tekne kullanabilmek için sahip olmaları gereken bir belgedir. Belgeyi almak Sınava girmelisiniz. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgi ADF’nin www.adf.org.tr adresli web sitesinde vardır.

  11. Amatör Denizci Belgesi ile hangi tekneleri kullanabilirim?

  Özel tekneleri ve turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatları kiracı sıfatıyla kullanabilirsiniz.

  12. Amatör Denizci Belgesi ile yolcu motoru veya avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi kullanabilir miyim?

  ADB ile ticaret amacıyla çalışan/çalıştırılan tekne kullanılamaz. Yolcu motoru ve avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi ticaret amacıyla kullanılan teknelerdir; bunları kullanabilmek için uygun “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” ne sahibi olmanız gerekir.

  13. Amatör Denizci Belgesi sınavları yılda kaç kez ve nerede yapılmaktadır?

  ADB sınavları yılda 4 kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde sık aralıklarla çevrimiçi (bilgisayarda) ve sürekli de yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.

  14. Amatör Denizci Belgesi sınavlarını düzenleyen mevzuata nereden ulaşbilirim?

  İlgili mevzuata T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının www.denizcilik.gov.tr adresli web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  15. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü alma şartı nedir?

  Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa, bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekir.

  16. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

  KMT sınavla alınır. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgiye www.adf.org.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  17. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

  KMT sınavları yılda 4 kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde çevrimiçi ve sürekli de yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.

  18. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü hangi teknelerde geçerlidir?

  KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi olmayan gemiler ile telsiz zabiti bulundurmak zorunluluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel tekneler SOLAS’a tabi değildirler.

  19. Süresi geçmiş KISA Mesafe Telsiz Operatör Belgesi yenilenebilinir mi?

  Tekrar sınava girmeye gerek kalmadan yenileyebilirsiniz.

  20. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” sahip olanlar Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi alabilirler mi?

  “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” geçerliliğini yitirdiğinden yerine sınavsız KMT belgesi alabilirsiniz. Aldığınız yere başvurmanız gerekir.

  21. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavlarını düzenleyen mevzuata nereden ulaşabilirim?

  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı www.denizcilik.gov.tr adresinden web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  22. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi ile hangi tür deniz vasıtalarında çalışabilirim?

  SOLAS’a tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz.

  23. Özel Tekne Belgesi nedir? Hangi Tekneler İçin Düzenlenir?

  02.03.2008 tarih ve 26804 sayılı R.G. yayımlanan “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yetkinlikleri Hakkında Yönetmelik” te gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan kulüplere veya vakıflara ait boyları 2,5 ilâ 24 metre arasında olan, ticari amaçla yararlanılmayan, spor ve gezi amacıyla kullanılan tekneler “özel tekne”ler olarak tanımlanmıştır.

  24. Amatör balıkçılık yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir. Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.

  25. Amatör balıkçılığı düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sitesinde Koruma Genel Müdürlüğü bağından www.kkgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  26. Mevcut ve Yatırım aşamasında olan tersane bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

  Denizcilik Müsteşarlığı’nın web sayfasında güncellenerek mevcut ve yatırım aşamasındaki tersane bilgileri yayımlanmaktadır. http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/sunumlar.asp

  27. Gemi İnşa ve Sanayiciler Veri tabanına nasıl üye olabilirim?

  http://www.denizcilik.gov.tr/tr/merk...alar/gitgm.asp internet adresinden firmanıza uygun kullanım rehberini okumanız ve başvuru linkinden (http://www.denizcilik.gov.tr/tr/Dosy...PBAŞVURUSU.doc) ulaşabileceğiniz dilekçeyi doldurarak Denizcilik Müsteşarlığı’na iletmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemlerden sonra edineceğiniz “Kullanıcı adı ve şifreniz” ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

  28. Tersane yatırımları devlet tarafından destekleniyor mu?

  Evet. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Hazine Müsteşarlığı’nın mevzuatında yer almakta olup; ayrıca, 08/12/2006 tarihli 26370 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

  06/10/2006 tarihli 26311 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) yayımlanmıştır.

  29. Gemi ithalinde ve gemiler için makine-teçhizat ithalinde vergi muafiyeti mevcut mu?

  Evet, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun kapsamında Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ te Madde 2 de belirtilen kalemlerde Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna uygulanmaktadır.

  30. Makinesiz teknelere Tonilato Belgesi alınabilir mi?

  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 816 ıncı maddesinde ve 4922 sayılı Denizce Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde gemi tarifi yapılmıştır. Geminin dizaynı itibariyle makinesi çıkartılmış olması halinde denizde hareket imkanı kalmayacağından, tahsis edildikleri gayeye uygun kullanılma olanağı da ortadan kalkmaktadır. Makinesiz teknelerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında gemi sayılmayacakları için, bunlara tonilato belgesi düzenlenmemektedir.

  Hakkımızda
  Hizmetlerimiz
  Organizasyon Şeması
  Komite ve Komisyonlar
  Üyesi Olunan Örgütler
  Yan Kuruluşlar
  Hizmet Binamız
  Meclis Üye Listesi
  TÜDEV
  TURMEPA
  Meslek Komiteleri
  Meclis İhtisas Komisyonları
  Disiplin Kurulu
  Bilirkişi ve Hakemlik Listesi

  Favorilerinize Ekleyiniz! 19 Ocak 2010 8:49


  Ana Sayfa
  Organizasyon
  Üyeler & Gemiler
  Duyurular
  Mevzuat
  Yayınlar
  Site Haritası
  İletişim

  Kayıt / Giriş


  Sıkça Sorulan Sorular

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. Üye firmaların telefon ve adreslerine nasıl ulaşabilirim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det....aspx?tabid=45


  2. Liman Hizmet Ücret tarifelerine yönelik bilgi alabilir miyim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=646  3. DTO Üyesiyim, tarafınızda kayıtlı üye sicil bilgilerimde nasıl değişiklik yapabilirim?

  “Üye Sicil Bilgileri Güncelleme Formunu” doldurarak Üye Sicil Birimimize gönderebilirsiniz.


  4. Gerçek ve Tüzel kişilerin DTO’ya kayıt yaptırabilmesi için talep edilen evraklar nelerdir?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=152


  5. Gemi acente firmalarının gemi acenteliği yetki belgesi alma zorunluluğu var mıdır? Bu konudaki yasal prosedür nedir? Yetki belgesi alacak firmaların hazırlamaları gereken evraklar nelerdir?

  Evet, vardır. 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi gereği, gemi acente firmalarının Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilecek çalışma izni ve bu çerçevede düzenlenecek Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ile faaliyet göstermeleri zorunludur. Gemi acenteliği yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve Gemi Acenteliği Şube Yetki Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler” ile elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

  6. Gemi acente firmalarının irtibat büroları/şubeleri için de yetki belgesi alınması zorunluluğu var mıdır?

  Acentelik faaliyetlerini yürüten irtibat büroları/ şubeler için yetki belgesi alınması zorunludur. Acente yetki belgesi alan ancak, şube yetki belgesi olmaksızın bir başka bölgede yerleşik olarak işyeri ve personeli ile acentelik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen gemi acentesi şahıs ya da firmalar, Denizcilik Müsteşarlığınca şube yetki belgesi başvurusunda bulunması hususunda uyarılmakta ve belirlenen süre içerisinde gereğini yerine getirmemeleri halinde ilgililer hakkında Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince kanuni işlem yapılması için durum adli mercilere bildirilir. İhtar gereklerini 14 gün içinde yerine getirmeyen acentelerin yetki belgesi iptal edilir.

  7. Gemi acenteliği eğitimi nedir? Kimler katılabilir? Başvuru şartları nelerdir?

  Odamızca, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesi ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, gemi acenteliği eğitimi düzenlenmektedir.

  Gemi acenteliği eğitimleri 2 şekilde yapılmaktadır ;

  a. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi

  b. Gemi acenteliği yenileme eğitim seminerleri


  a. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi : bir gemi acente firmasında çalışan ve yetki belgesi olmayan kişiler en az lise mezunu şartı ile bu eğitime katılabilmektedir.

  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce bir gemi acente firmasında çalışanların müktesep hakları saklıdır. Bu çerçevede, Yönetmelik yürürlüğe girmeden bir gemi acente firmasında çalışanlar, 31.10.2005 tarihinden önce çalıştığı acentedeki hizmet süresini, görev unvanını belirtir firma kaşeli ve yetkili imzalı yazı SSK Çalışanı Bildirim Formu veya SSK WEB sitesinden alınan hizmet cetveli ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurarak gemi acenteliği yetkili personel eğitimine katılmadan kimlik kartlarını alabilirler.


  Acente firmasında çalışan ve eğitime katılmak isteyenlerin ;

  - “Gemi Acenteliği Eğitimi’ne Katılım Dilekçesi”ni doldurarak

  - Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı örneği, (en az lise diploması)

  - 2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

  - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

  - Acentede çalışanların sertifika bedeli+kimlik kartı ücreti olarak toplam 50 TL

  Acentede çalışmayanların sadece sertifika bedeli olarak 25 TL’yi

  Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne ait ; Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 nolu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 7285203951 nolu hesabına yatırdığını gösteren banka dekontu ile

  Odamıza şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları yeterli olmaktadır.

  b. Gemi acenteliği yenileme eğitim seminerleri ; bir gemi acente firmasında gemi acentesi yetkili personeli/sorumlu müdür yardımcısı/sorumlu müdürü olarak çalışanların, sertifika aldıkları veya son alınan yenileme eğitim semineri tarihinden itibaren dört yıl içinde en az bir defa bu eğitime katılmaları zorunludur.

  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik gereğince Odamız, gemi acenteliği yetkili personel eğitimini merkez ve şubelerinde yılda en az bir defa, gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerini de yine merkez ve şubelerinde olmak üzere yılda en az dört defa düzenlemektedir. Eğitim ve seminer tarihleri web sayfamızda yayınlanmakta ve tüm gemi acente firmalarına faks ile bilgilendirme yapılmaktadır.

  8. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi sınavını kazananların kimlik kartlarını almak için yapmaları gereken işlemler nelerdir?

  Sınavı kazanan katılımcıların “Gemi Acenteliği Yetkili Personel Başvuru Evrakları” nı tamamlayarak elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine başvurmaları gerekmekte olup, Denizcilik Müsteşarlığı, kimlik kartlarını çalıştıkları firmaların adresine posta yolu ile göndermektedir.

  Denizcilik Müsteşarlığı’nca sınavı kazananlar adına düzenlenen Gemi Acentesi Personeli Eğitim Sertifikaları ise Odamızca katılımcıların şirketine posta yolu ile gönderilmekte olup, isteyenler sertifikalarını Odamıza gelerek elden de alabilirler.

  9. Sorumlu müdür/müdür yardımcısı ya da yetkili personel kimlik belgesi sahibinin şirket değiştirmesi durumunda belge sahibi ile gemi acentesinin yapması gereken işlemler nelerdir?

  31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 18.maddesi gereğince ;

  - Bir gemi acentesinde çalışan sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya gemi acentesi yetkili personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi halinde, kimlik belgelerini görev yaptıkları acenteye teslim etmeleri zorunludur. Acenteler, teslim aldıkları bu kimlik belgelerini İdareye veya acentenin bulunduğu yere en yakın liman başkanlığına en geç yedi gün içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

  - Şirket değiştiren sorumlu müdür/müdür yardımcısı ya da yetkili personelin “Acente Değişikliği Nedeniyle Yeni Kimlik Belgesi İsteyenler İçin Dilekçe” yi doldurup, istenen evrakları temin ederek elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Kart yenileme ücreti 10 TL’dir. (Denizcilik Müsteşarlığı’ nın Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 no’lu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 001580072-8520-3951 no’lu hesabına yatırılabilir.)

  10. Amatör Denizci Belgesi nedir? Almak için ne yapmalıyım?

  ADB, “Amatör Denizci Belgesi”nin kısaltmasıdır. Kişilerin denizde spor ve gezi amacıyla tekne kullanabilmek için sahip olmaları gereken bir belgedir. Belgeyi almak Sınava girmelisiniz. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgi ADF’nin www.adf.org.tr adresli web sitesinde vardır.

  11. Amatör Denizci Belgesi ile hangi tekneleri kullanabilirim?

  Özel tekneleri ve turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatları kiracı sıfatıyla kullanabilirsiniz.

  12. Amatör Denizci Belgesi ile yolcu motoru veya avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi kullanabilir miyim?

  ADB ile ticaret amacıyla çalışan/çalıştırılan tekne kullanılamaz. Yolcu motoru ve avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi ticaret amacıyla kullanılan teknelerdir; bunları kullanabilmek için uygun “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” ne sahibi olmanız gerekir.

  13. Amatör Denizci Belgesi sınavları yılda kaç kez ve nerede yapılmaktadır?

  ADB sınavları yılda 4 kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde sık aralıklarla çevrimiçi (bilgisayarda) ve sürekli de yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.

  14. Amatör Denizci Belgesi sınavlarını düzenleyen mevzuata nereden ulaşbilirim?

  İlgili mevzuata T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının www.denizcilik.gov.tr adresli web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  15. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü alma şartı nedir?

  Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa, bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekir.

  16. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

  KMT sınavla alınır. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgiye www.adf.org.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  17. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

  KMT sınavları yılda 4 kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde çevrimiçi ve sürekli de yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.

  18. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü hangi teknelerde geçerlidir?

  KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi olmayan gemiler ile telsiz zabiti bulundurmak zorunluluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel tekneler SOLAS’a tabi değildirler.

  19. Süresi geçmiş KISA Mesafe Telsiz Operatör Belgesi yenilenebilinir mi?

  Tekrar sınava girmeye gerek kalmadan yenileyebilirsiniz.

  20. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” sahip olanlar Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi alabilirler mi?

  “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” geçerliliğini yitirdiğinden yerine sınavsız KMT belgesi alabilirsiniz. Aldığınız yere başvurmanız gerekir.

  21. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavlarını düzenleyen mevzuata nereden ulaşabilirim?

  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı www.denizcilik.gov.tr adresinden web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  22. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi ile hangi tür deniz vasıtalarında çalışabilirim?

  SOLAS’a tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz.

  23. Özel Tekne Belgesi nedir? Hangi Tekneler İçin Düzenlenir?

  02.03.2008 tarih ve 26804 sayılı R.G. yayımlanan “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yetkinlikleri Hakkında Yönetmelik” te gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan kulüplere veya vakıflara ait boyları 2,5 ilâ 24 metre arasında olan, ticari amaçla yararlanılmayan, spor ve gezi amacıyla kullanılan tekneler “özel tekne”ler olarak tanımlanmıştır.

  24. Amatör balıkçılık yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir. Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.

  25. Amatör balıkçılığı düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sitesinde Koruma Genel Müdürlüğü bağından www.kkgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  26. Mevcut ve Yatırım aşamasında olan tersane bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

  Denizcilik Müsteşarlığı’nın web sayfasında güncellenerek mevcut ve yatırım aşamasındaki tersane bilgileri yayımlanmaktadır. http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/sunumlar.asp

  27. Gemi İnşa ve Sanayiciler Veri tabanına nasıl üye olabilirim?

  http://www.denizcilik.gov.tr/tr/merk...alar/gitgm.asp internet adresinden firmanıza uygun kullanım rehberini okumanız ve başvuru linkinden (http://www.denizcilik.gov.tr/tr/Dosy...PBAŞVURUSU.doc) ulaşabileceğiniz dilekçeyi doldurarak Denizcilik Müsteşarlığı’na iletmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemlerden sonra edineceğiniz “Kullanıcı adı ve şifreniz” ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

  28. Tersane yatırımları devlet tarafından destekleniyor mu?

  Evet. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Hazine Müsteşarlığı’nın mevzuatında yer almakta olup; ayrıca, 08/12/2006 tarihli 26370 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

  06/10/2006 tarihli 26311 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) yayımlanmıştır.

  29. Gemi ithalinde ve gemiler için makine-teçhizat ithalinde vergi muafiyeti mevcut mu?

  Evet, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun kapsamında Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ te Madde 2 de belirtilen kalemlerde Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna uygulanmaktadır.

  30. Makinesiz teknelere Tonilato Belgesi alınabilir mi?

  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 816 ıncı maddesinde ve 4922 sayılı Denizce Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde gemi tarifi yapılmıştır. Geminin dizaynı itibariyle makinesi çıkartılmış olması halinde denizde hareket imkanı kalmayacağından, tahsis edildikleri gayeye uygun kullanılma olanağı da ortadan kalkmaktadır. Makinesiz teknelerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında gemi sayılmayacakları için, bunlara tonilato belgesi düzenlenmemektedir.  Hakkımızda
  Hizmetlerimiz
  Organizasyon Şeması
  Komite ve Komisyonlar
  Üyesi Olunan Örgütler
  Yan Kuruluşlar
  Hizmet Binamız
  Meclis Üye Listesi
  TÜDEV
  TURMEPA
  Meslek Komiteleri
  Meclis İhtisas Komisyonları
  Disiplin Kurulu
  Bilirkişi ve Hakemlik Listesi

  Favorilerinize Ekleyiniz! 19 Ocak 2010 8:49


  Ana Sayfa
  Organizasyon
  Üyeler & Gemiler
  Duyurular
  Mevzuat
  Yayınlar
  Site Haritası
  İletişim

  Kayıt / Giriş


  Sıkça Sorulan Sorular

  SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. Üye firmaların telefon ve adreslerine nasıl ulaşabilirim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det....aspx?tabid=45


  2. Liman Hizmet Ücret tarifelerine yönelik bilgi alabilir miyim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=646  3. DTO Üyesiyim, tarafınızda kayıtlı üye sicil bilgilerimde nasıl değişiklik yapabilirim?

  “Üye Sicil Bilgileri Güncelleme Formunu” doldurarak Üye Sicil Birimimize gönderebilirsiniz.


  4. Gerçek ve Tüzel kişilerin DTO’ya kayıt yaptırabilmesi için talep edilen evraklar nelerdir?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=152


  5. Gemi acente firmalarının gemi acenteliği yetki belgesi alma zorunluluğu var mıdır? Bu konudaki yasal prosedür nedir? Yetki belgesi alacak firmaların hazırlamaları gereken evraklar nelerdir?

  Evet, vardır. 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesi gereği, gemi acente firmalarının Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilecek çalışma izni ve bu çerçevede düzenlenecek Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ile faaliyet göstermeleri zorunludur. Gemi acenteliği yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi ve Gemi Acenteliği Şube Yetki Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler” ile elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

  6. Gemi acente firmalarının irtibat büroları/şubeleri için de yetki belgesi alınması zorunluluğu var mıdır?

  Acentelik faaliyetlerini yürüten irtibat büroları/ şubeler için yetki belgesi alınması zorunludur. Acente yetki belgesi alan ancak, şube yetki belgesi olmaksızın bir başka bölgede yerleşik olarak işyeri ve personeli ile acentelik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen gemi acentesi şahıs ya da firmalar, Denizcilik Müsteşarlığınca şube yetki belgesi başvurusunda bulunması hususunda uyarılmakta ve belirlenen süre içerisinde gereğini yerine getirmemeleri halinde ilgililer hakkında Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince kanuni işlem yapılması için durum adli mercilere bildirilir. İhtar gereklerini 14 gün içinde yerine getirmeyen acentelerin yetki belgesi iptal edilir.

  7. Gemi acenteliği eğitimi nedir? Kimler katılabilir? Başvuru şartları nelerdir?

  Odamızca, 31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesi ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, gemi acenteliği eğitimi düzenlenmektedir.

  Gemi acenteliği eğitimleri 2 şekilde yapılmaktadır ;

  a. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi

  b. Gemi acenteliği yenileme eğitim seminerleri


  a. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi : bir gemi acente firmasında çalışan ve yetki belgesi olmayan kişiler en az lise mezunu şartı ile bu eğitime katılabilmektedir.

  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce bir gemi acente firmasında çalışanların müktesep hakları saklıdır. Bu çerçevede, Yönetmelik yürürlüğe girmeden bir gemi acente firmasında çalışanlar, 31.10.2005 tarihinden önce çalıştığı acentedeki hizmet süresini, görev unvanını belirtir firma kaşeli ve yetkili imzalı yazı SSK Çalışanı Bildirim Formu veya SSK WEB sitesinden alınan hizmet cetveli ile Denizcilik Müsteşarlığı’na başvurarak gemi acenteliği yetkili personel eğitimine katılmadan kimlik kartlarını alabilirler.


  Acente firmasında çalışan ve eğitime katılmak isteyenlerin ;

  - “Gemi Acenteliği Eğitimi’ne Katılım Dilekçesi”ni doldurarak

  - Öğrenim durumunu gösteren belgenin noter onaylı örneği, (en az lise diploması)

  - 2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

  - 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

  - Acentede çalışanların sertifika bedeli+kimlik kartı ücreti olarak toplam 50 TL

  Acentede çalışmayanların sadece sertifika bedeli olarak 25 TL’yi

  Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne ait ; Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 nolu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 7285203951 nolu hesabına yatırdığını gösteren banka dekontu ile

  Odamıza şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları yeterli olmaktadır.

  b. Gemi acenteliği yenileme eğitim seminerleri ; bir gemi acente firmasında gemi acentesi yetkili personeli/sorumlu müdür yardımcısı/sorumlu müdürü olarak çalışanların, sertifika aldıkları veya son alınan yenileme eğitim semineri tarihinden itibaren dört yıl içinde en az bir defa bu eğitime katılmaları zorunludur.

  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik gereğince Odamız, gemi acenteliği yetkili personel eğitimini merkez ve şubelerinde yılda en az bir defa, gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerini de yine merkez ve şubelerinde olmak üzere yılda en az dört defa düzenlemektedir. Eğitim ve seminer tarihleri web sayfamızda yayınlanmakta ve tüm gemi acente firmalarına faks ile bilgilendirme yapılmaktadır.

  8. Gemi acenteliği yetkili personel eğitimi sınavını kazananların kimlik kartlarını almak için yapmaları gereken işlemler nelerdir?

  Sınavı kazanan katılımcıların “Gemi Acenteliği Yetkili Personel Başvuru Evrakları” nı tamamlayarak elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine başvurmaları gerekmekte olup, Denizcilik Müsteşarlığı, kimlik kartlarını çalıştıkları firmaların adresine posta yolu ile göndermektedir.

  Denizcilik Müsteşarlığı’nca sınavı kazananlar adına düzenlenen Gemi Acentesi Personeli Eğitim Sertifikaları ise Odamızca katılımcıların şirketine posta yolu ile gönderilmekte olup, isteyenler sertifikalarını Odamıza gelerek elden de alabilirler.

  9. Sorumlu müdür/müdür yardımcısı ya da yetkili personel kimlik belgesi sahibinin şirket değiştirmesi durumunda belge sahibi ile gemi acentesinin yapması gereken işlemler nelerdir?

  31.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 18.maddesi gereğince ;

  - Bir gemi acentesinde çalışan sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya gemi acentesi yetkili personelin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya görevinin sona ermesi halinde, kimlik belgelerini görev yaptıkları acenteye teslim etmeleri zorunludur. Acenteler, teslim aldıkları bu kimlik belgelerini İdareye veya acentenin bulunduğu yere en yakın liman başkanlığına en geç yedi gün içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

  - Şirket değiştiren sorumlu müdür/müdür yardımcısı ya da yetkili personelin “Acente Değişikliği Nedeniyle Yeni Kimlik Belgesi İsteyenler İçin Dilekçe” yi doldurup, istenen evrakları temin ederek elden ya da posta yolu ile Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü GMK Bulvarı N:128 Maltepe/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Kart yenileme ücreti 10 TL’dir. (Denizcilik Müsteşarlığı’ nın Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 no’lu hesabına veya Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 001580072-8520-3951 no’lu hesabına yatırılabilir.)

  10. Amatör Denizci Belgesi nedir? Almak için ne yapmalıyım?

  ADB, “Amatör Denizci Belgesi”nin kısaltmasıdır. Kişilerin denizde spor ve gezi amacıyla tekne kullanabilmek için sahip olmaları gereken bir belgedir. Belgeyi almak Sınava girmelisiniz. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgi ADF’nin www.adf.org.tr adresli web sitesinde vardır.

  11. Amatör Denizci Belgesi ile hangi tekneleri kullanabilirim?

  Özel tekneleri ve turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatları kiracı sıfatıyla kullanabilirsiniz.

  12. Amatör Denizci Belgesi ile yolcu motoru veya avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi kullanabilir miyim?

  ADB ile ticaret amacıyla çalışan/çalıştırılan tekne kullanılamaz. Yolcu motoru ve avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi ticaret amacıyla kullanılan teknelerdir; bunları kullanabilmek için uygun “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” ne sahibi olmanız gerekir.

  13. Amatör Denizci Belgesi sınavları yılda kaç kez ve nerede yapılmaktadır?

  ADB sınavları yılda 4 kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde sık aralıklarla çevrimiçi (bilgisayarda) ve sürekli de yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.

  14. Amatör Denizci Belgesi sınavlarını düzenleyen mevzuata nereden ulaşbilirim?

  İlgili mevzuata T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının www.denizcilik.gov.tr adresli web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  15. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü alma şartı nedir?

  Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa, bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekir.

  16. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

  KMT sınavla alınır. Sınavlar ADF tarafından yapılmaktadır, yeterli bilgiye www.adf.org.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  17. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

  KMT sınavları yılda 4 kez, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde yapılmaktadır. Sınavlar ayrıca yine ADF web sitesinden duyurulan merkezlerde çevrimiçi ve sürekli de yapılmaktadır. Süreklilik, başvuru adedine bağlı olarak ve yukarıda sayılan aylara bağlı kalınmaksızın daha sık aralıkları ifade eder.

  18. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü hangi teknelerde geçerlidir?

  KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi olmayan gemiler ile telsiz zabiti bulundurmak zorunluluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel tekneler SOLAS’a tabi değildirler.

  19. Süresi geçmiş KISA Mesafe Telsiz Operatör Belgesi yenilenebilinir mi?

  Tekrar sınava girmeye gerek kalmadan yenileyebilirsiniz.

  20. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” sahip olanlar Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi alabilirler mi?

  “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” geçerliliğini yitirdiğinden yerine sınavsız KMT belgesi alabilirsiniz. Aldığınız yere başvurmanız gerekir.

  21. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavlarını düzenleyen mevzuata nereden ulaşabilirim?

  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı www.denizcilik.gov.tr adresinden web sayfasından ulaşabilirsiniz.

  22. Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Belgesi ile hangi tür deniz vasıtalarında çalışabilirim?

  SOLAS’a tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz.

  23. Özel Tekne Belgesi nedir? Hangi Tekneler İçin Düzenlenir?

  02.03.2008 tarih ve 26804 sayılı R.G. yayımlanan “Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yetkinlikleri Hakkında Yönetmelik” te gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan kulüplere veya vakıflara ait boyları 2,5 ilâ 24 metre arasında olan, ticari amaçla yararlanılmayan, spor ve gezi amacıyla kullanılan tekneler “özel tekne”ler olarak tanımlanmıştır.

  24. Amatör balıkçılık yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

  Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir. Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.

  25. Amatör balıkçılığı düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sitesinde Koruma Genel Müdürlüğü bağından www.kkgm.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

  26. Mevcut ve Yatırım aşamasında olan tersane bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

  Denizcilik Müsteşarlığı’nın web sayfasında güncellenerek mevcut ve yatırım aşamasındaki tersane bilgileri yayımlanmaktadır. http://www.denizcilik.gov.tr/tr/gitgm/sunumlar.asp

  27. Gemi İnşa ve Sanayiciler Veri tabanına nasıl üye olabilirim?

  http://www.denizcilik.gov.tr/tr/merk...alar/gitgm.asp internet adresinden firmanıza uygun kullanım rehberini okumanız ve başvuru linkinden (http://www.denizcilik.gov.tr/tr/Dosy...PBAŞVURUSU.doc) ulaşabileceğiniz dilekçeyi doldurarak Denizcilik Müsteşarlığı’na iletmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemlerden sonra edineceğiniz “Kullanıcı adı ve şifreniz” ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

  28. Tersane yatırımları devlet tarafından destekleniyor mu?

  Evet. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Hazine Müsteşarlığı’nın mevzuatında yer almakta olup; ayrıca, 08/12/2006 tarihli 26370 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

  06/10/2006 tarihli 26311 sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) yayımlanmıştır.

  29. Gemi ithalinde ve gemiler için makine-teçhizat ithalinde vergi muafiyeti mevcut mu?

  Evet, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun kapsamında Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ te Madde 2 de belirtilen kalemlerde Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna uygulanmaktadır.

  30. Makinesiz teknelere Tonilato Belgesi alınabilir mi?

  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 816 ıncı maddesinde ve 4922 sayılı Denizce Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde gemi tarifi yapılmıştır. Geminin dizaynı itibariyle makinesi çıkartılmış olması halinde denizde hareket imkanı kalmayacağından, tahsis edildikleri gayeye uygun kullanılma olanağı da ortadan kalkmaktadır. Makinesiz teknelerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında gemi sayılmayacakları için, bunlara tonilato belgesi düzenlenmemektedir.

 3. #3
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  31. ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Uygulamaları Kapsamında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ’ler hangileridir?

  2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  ÖTV 6 Seri No.lu Tebliğ
  ÖTV 9 Seri No.lu Tebliğ
  ÖTV 10 Seri No.lu Tebliğ
  ÖTV 14 Seri No.lu Tebliğ
  32. Yakıt Alım Defterlerinde talep edilen yakıt üzerinden alınan binde 7,5 Damga Vergisi ile İlgili Sirküler ne zaman yayınlandı?

  10 Nisan 2007 tarihli Damga Vergisi Sirküleri 17

  33. 2009 ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri için hangi Kuruma başvurulacak ?

  2009 Yılı itibariyle Yakıt Alım Defterleri Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Liman Başkanlıklarına tarafından satılmakta ve sistemi girilmektedir. Odamıza onay için gelinmektedir.

  34. Yakıt Alım Defteri düzenlenecek Liman Başkanlıkları hangileridir?

  2009 Yılı İtibariye Yakıt Alım Defteri Düzenleyen 25 Sicil Limanı mevcuttur.

  Yakıt Alım Defteri Düzenlenen Sicil Limanları için tıklayınız.

  35. 2009 ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin satış fiyatları ne kadar ?


  18 GRT Üzeri Gemiler İçin - YAD 100 TL
  - Gemi Hareket Kayıt Jurnali 30 TL

  18 GRT Altı Gemiler için - YAD 50 TL
  - Gemi Hareket Kayıt Jurnali 15 TL


  36. 2009 ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri için istenilen evraklar nelerdir?

  “Yakıt Alım Defteri Talep Dilekçesi”nde istenilen evraklar tamamlanarak İstanbul Liman Başkanlığına başvurulacaktır.

  37. ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Alım Defteri için, Yardımcı makinalar için sörvey raporu isteniyor mu?

  www.denizticaretodasi.org adresinde, ÖTV uygulamalarının içinden bilgi alınıp ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz.

  38. Gemimizin alabileceği ÖTV’si indirilmiş yakıt miktarlarını nereden öğrenebilirim?

  Hak edilen yakıt miktarları Liman Başkanlıkları sisteminde yer alan ÖTV sistemi üzerinden geminin tipi, tonajı ve makine güçleri girilmesi suretiyle öğrenilebilir. Hak edilen yakıt miktarları tarihler itibariye eksilerek sistemden otomatik olarak belirlenmektedir. 1 Ocak itibariyle müracaat eden bir geminin alınabileceği yakıt miktarı daha fazla, 1 Şubat’ta bir aylık eksilme ile daha az olmaktadır.

  39. ÖTV’si indirilmiş yakıt ile ilgili olarak jurnal kaybı veya jurnalin usulüne uygun doldurulmaması halinde yapılacak işler nelerdir?

  Jurmal defteri ve gemi hareket jurnalinin tutulmaması, eksik tutulması veya bunların kaybolması halinde, jurnal defterini ve gemi hareket jurnalini tutmayan veya bnları kaybedeb gemilere ait yakıt alım defterlerinin bloke edilmesi ve deniz yakıtı kullanıcısına sit bilgilerin yukarıdaki hüküm uyarınca incelenmek üzere ilgili vergi dairesi müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. İlgili Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından incelemeye sevk edilen gemilere ait yakıt alım defterlerine konan blokenin kaldırılıp kaldırılamıyacağı veya bu gemilere yeni yakıt lım defterinin düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu yapılacak inceleme sonucuna göre belirlenecektir.

  40. Türk ve Dünya Deniz Ticareti İle İlgili bir Raporunuz var mı?

  Odamız tarafından her yıl Deniz Sektör Raporu yayınlanmakta olup, Odamızın www.denizticaretodasi.org adresinde Yayınlar-Rapor ve İstatistikler bölümünden temin edilebilir.

  Ayrıca http://www.dtoizmir.org/ adresinde 2003-2007 Yıllarında yayınlanan Deniz Sektör Raporlarına ulaşılabilmektedir.

  41. Hangi Hatlarda hangi firmalar çalışıyor? Ulaşabileceğimiz firma irtibat bilgileri var mı?

  Odamızca üyelerimize gönderilen formlardan derlenerek hazırlanan hatlar ve çalışan firmaların irtibat numaralarına “Uluslararası ve Kabotaj Taşıması Listesi”nden belirtilen arama biçimlerine göre yer butonlara basarak arama yapılabilir.

  Gittiği Bölge/Ülke
  Gittiği Liman
  Taşınan yük cinsi (Konteyner , dökme yük , petrol)
  42. Gemilerin firmalarına nasıl ulaşabiliriz?

  Odamızın web sayfasından http://www.denizticaretodasi.org/Det....aspx?tabid=46 adresinden aşağıdaki arama kriterlerine göre gemi ve firmaların iletişim bilgileri ile teknik özelliklerine ulaşılabilmektedir.

  · Gemi Tipi

  · Tonaj Aralığı (grt)

  · Gemi Adı

  · IMO


  Ancak Odamız tarafından tutulan Türk Deniz Ticaret Filosundaki gemiler bilgi amaçlı olup, Resmi Kurumların gemi bilgilerini resmi kayıtlarının tutulduğu Liman Başkanlıklarından yazıyla talep etmeleri gerekmektedir.

  43. Sahiplik Belgesini nereden alabiliriz?

  Kişilerin ikamet ettiği, şirketler ise faaliyette bulundukları yerin muhtarlığı, kaymakamlığı ve valiliğinden sahiplik belgesi alabilirler.

  44. Türkiye’deki Limanların iletişim ve kapasite bilgilerine nasıl ulaşabiliriz?

  Türkiye’deki limanlarla ilgili bilgiler Bölge Müdürlükleri itibariyle Denizcilik Müsteşarlığı’nın www.denizcilik.gov.tr adresindeki Limalar bölümünde yer almaktadır.

  45. Türkiye’deki liman ve iskelelerin resimleri var mı ?

  Türkiye’deki liman ve İskelelerin resimlerine Denizcilik Müsteşarlığı’nın

  www.denizcilik.gov.tr adresinde yer alan Limanlar bölümünde Liman Başkanlıkları sınırları içersinde yer alan 500 GRT ve üzeri gemilerin yanaşabileceği liman ve iskelelerin özellikleri içersinde yer almaktadır.

  46. Gemiadamlarına ilişkin mevzuata nereden ulaşılabilir?

  Denizcilik Müsteşarlığı’nın www.denizcilik.gov.tr adresinde “mevzuat” bölümünden Gemiadamları Yönetmeliği ve bağlısı Eğitim ve Sınav Yönergesi ile Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergeye ulaşılabilmektedir.

  47. Gemiadamlarına yönelik eğitim veren kurumları hangileridir?

  Gemiadamlarına yönelik eğitim vermekle yetkilendirilen kurumlar ve hangi konularda eğitim verdikleri Denizcilik Müsteşarlığı’nın www.denizcilik.gov.tr adresinde Gemiadamları bölümü içinde yer almaktadır.

  48. Gemiadamı Cüzdanına nasıl sahip olabilirim?

  İlk kez Gemiadamı cüzdanı alacak gemiadamı adayları aşağıdaki belgelere ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

  a) Nüfus cüzdanı (bir örneği ile aslı)

  b) Diploma mezuniyet belgesi (bir örneği ile aslı)

  c) İkametgah belgesi

  d) Fotoraf (8 adet)

  e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı

  f) Sağlık raporu

  g) Askerlik durum belgesi

  Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler yukarıdaki belgelere ek olarak meslekleri ile ilgili eğitim yada çalışma belgelerini eklerler.

  Yurt dışından alınan belgelerin fotokopi ve Türkçe çevirilerinin noter onaylı olması zorunludur.

  49. Gemilerde çalışacak olan gemiadamlarının alması gereken STCW sertifikaları nelerdir ve geçerlik süreleri kaç yıldır?

  Deniz güvenlik eğitimlerine ilişkin tüm gemiadamlarının alması gereken 5 temel STCW sertifikası olup, sözkonusu sertifikalar Gemiadamları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca, bu sertifikalar dışında, görev yapılacak gemi cinslerine göre alınması gereken diğer STCW sertifikaları da 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilmiş olup, STCW sertifikalarının geçerlik sürelerine ilişkin bilgiye yine aynı Yönetmelik maddelerinden ulaşılabilmektedir.

  50. Hangi ülkelerle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları var?

  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının güncel listesine http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1236 adresinden Türkiye’nin Sonuçlandırdığı Vergi Anlaşmalarının Listesi’nden ulaşılabilmektedir.

  51. Firmanın haksız eylemleri karşısında ne yapabiliriz?

  Odamızın Disiplin Kurulu vardır. Firma ünvanı adres ve telefon bilgileri ile tam olarak şikayet konusunu ekli belgeleri ile Odamıza gönderdiğiniz takdirde firma hakkında Disiplin Kurulumuzca gerekli işlem yapılmaktadır.

  52. Meslek Komitelerinin (yeni nace koduna uygun olarak) yeni adları veya NACE kodları, meslek kodları nelerdir?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...aspx?tabid=779

  53. Gümrük İşlem Takip Kartlarına ilişkin bilgi alabilir miyim?

  http://www.denizticaretodasi.org/Det...1-0b68410c97ff


  54. Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı konusunda bilgi alabilir miyim?


  Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı; Avrupa limanları arasında ve bu limanlar ile Avrupa Ülkesi olmayıp, Avrupa sınırlarındaki kapalı denizlere kıyısı olan ülkeler arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığıdır.


  http://www.shortsea.org.tr/


  55. Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi nedir?

  Halen 16 AB Ülkesinde var olan bu merkezler, çoğunlukla istişari kuruluşlar olup yıllık hedeflerin belirlenmesinde, genel stratejileri ortaya koymakta ve veri tabanları vasıtasıyla denizyolu taşımacılığından yararlanmak isteyenlere bilgi akışı sağlamaktadır.Keza mümkün olan en yüksek miktarda kargoyu, en kısa sürede deniz yoluyla taşımak ve kısa mesafeli denizyolu taşımacılığının teşvik edilmesidir. Deniz taşımacılığının önündeki engelleri tanımlamak ve bunların ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

  56. DEIK faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi nereden alabilirim?

  www.deik.org.tr adresinden gerekli bilgileri temin edebilirsiniz.

  57. AB bültenini nasıl temin edebilirim?

  www.denizticaretodasi.org adresinden sirküler bölümü içerisinde yer alan AB bültenleri bölümünden aylık olarak alabilirsiniz.

  58. AB projelerini takip edebileceğimiz bir adres mevcut mudur?

  Avrupa Birliği resmi sitesinden bilgi alabilirsiniz. http://europa.eu/

  59. Düzenlenmiş olduğunuz seminerlerden nasıl haberdar olabiliriz?

  www.denizticaretodasi.org adresinden dönen haberler ve sirkülerler bölümünü takip edebilirsiniz.

  60. AB hakkında yayınlarınızdan ne şekilde yararlanabiliriz?

  Odamız kütüphanesini kullanabilir ve ayrıca AB ile ilgili edinmek istediğiniz bilgiler doğrultusunda odamız AB uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

  61. Ülkemizin bazı eklerine taraf olduğu MARPOL 73/78 Sözleşmesi ve Ek’leri hakkında bilgi verebilir misiniz?

  MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi) hakkındaki konvansiyon, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)nun alt komitesi olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nde (MEPC) ele alınmaktadır.

  Uluslararası boyutta en son kabul edilen en kapsamlı konvansiyon olup, Ülkemiz MARPOL 73/78”e 24 Haziran 1990 tarihinde taraf olmuş olup Sözleşme altı(6) adet Ek’ten oluşmaktadır. Ülke olarak, Ek-I, Ek-II ve Ek-V’e taraf olunmuştur. Sözleşmeye taraf olduğumuz Ekler; Ek-I “ Gemilerden Kaynaklanan Petrolle Kirlenmeyi Önlemeye İlişkin Kuralları, Ek-II “Dökme Olarak Taşınan Zararlı (Zehirli)Sıvı Maddelerle Kirlenmenin Kontrol Altına Alınmasına İlişkin Kuralları, Ek-V “Gemilerden Kaynaklanan Çöplerlerle(Katı Çöpler, Süprüntüler) Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kuralları” dır. Bununla birlikte, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek-III, Ek-IV ve Ek-VI’ya henüz taraf olunmamış ancak ülkemiz olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

  Ulusal ve Uluslararası sularda sefer yapan bütün deniz araçları, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup deniz çevresinin korunmasına katkı sağlamaları gerekmektedir.

  Bu Sözleşmenin Ek-VI “Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı 19 Mayıs 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup ülke olarak taraf olma çalışmaları sürdürülmektedir.

  62. Deniz Kirliliği ile ilgili diğer önemli Uluslararası Sözleşmeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

  Ülkemiz olarak, IMO’nun 20 Sözleşmesine üye olunmuştur.

  MARPOL 73/78 Sözleşmesi, 1973 yılında “Uluslararası Deniz Kirliliği Konferansı”nda kabul edilmiş olup 1978 yıllında “Uluslararası Tanker Güvenliği ve Deniz Kirliliği Konferansı’’n da bir protokol eklenmiştir. Birçok ülke tarafından kabul edilmiş 6 adet Ek’i kapsamaktadır.

  OPRC 90 Sözleşmesi, (Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği İle İlgili Uluslararası Sözleşme) 1990 yılında Petrol kirliliği olaylarına müdahale, petrol kirliliği acil müdahale planlarının hazırlanması, deniz çevresini veya etkilenen kıyı veri ve raporlarının çıkartılması, kirlilik ile mücadele araçları ve ülke çıkarları gibi konularda uluslararası işbirliği içinde çalışılması için oluşturulmuş ve 2003 tarihinde ülkemiz olarak taraf olunmuştur.

  CLC-92 Sözleşmesi, (Petrol Kirliliği Zararlarından Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi) 1992 yılında deniz kirliliğinin hukuki yönü, kirliliğin önlenmesi ve tazmini ile ilgili olarak, tankerlerden kaynaklanan petrol dökülmelerinin neden olduğu, kirlilik hasarları 2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak taraf olunmuştur.

  (FUND-92) Sözleşmesi, (Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme) 1992 yılında 150 000 tondan fazla petrol satın alan kurum, kuruluş ve sahısların IMO bünyesinde kurulan fona ülkesi adına katkı payı ödenmesini ve oluşabilecek zararların bu fondan karşılanmasını öngörmekte olup 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak taraf olunmuştur.

  Bunlara paralel olarak, 2003 yılında, ekstra bir tazminat ödenmesini öngören IOPC EK Fon Sözleşmesi (Supplamentary Fund) Mart 2005’de yürürlüğe girmiş ve şimdiye kadar 20 ülke (Tamamlayıcı) protokolü imzalamıştır. Ancak, ülkemiz henüz EK Fon Sözleşmesine taraf olmamış olsa da, katılım çalışmalarını sürdürmektedir

  BARSELONA 1976 Sözleşmesi, (Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) 1981 yılında resmi gazetede yayınlanarak taraf olunmuştur.

  BÜKREŞ 1992 Sözleşmesi (Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) Karadeniz Stratejik eylem Planı 1996’da imzalanmıştır.

  Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi 2004, (Gemi Balast Suları Ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi) Balast suları ile taşınan zararlı sucul organizmalardan ve patojenlerden kaynaklanan, zararlar konusunda, tedbir almak için yapılan çalışmalar IMO bünyesinde sürdürülmektedir. IMO platformunda hazırlanan Sözleşmenin 16 Şubat 2004 tarihinde kabul edildiği ve imzaya açıldığı, Türkiye’nin ise Sözleşmeye taraf olma çalışmalarını başlattığı bilinmektedir. Sözleşme, balast sularının yönetimi konusunda özellikle gemilerin tabi olacakları, bazı önemli kurallar getirmektedir.

  Bunker-2001 Sözleşmesi, (Bunkerden Kaynaklanan Petrol Kirliliği için Uluslararası Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi) (CLC)’nin Bunker işlemleri sırasında oluşabilecek kirlenmeleri karşılamaması nedeniyle oluşturulmuştur. Uluslararası Sözleşmenin, 21 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girdiği, Ülkemiz olarak da taraf olma çalışmalarının başladığı bilinmektedir.

  AFS 2001 Sözleşmesi (Anti Foulling Boyaların/ Gemilerde Zararlı Paslanma Önleyici Sistemlerin Kontrol Edilmesine Dair Sözleşme)`sinin 17 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girdigi, onaylayan tüm ülkelerin limanlarında uygulanacağı ve Liman Devleti Kontrolü (PSC) denetimlerine hazırlıklı olunması için gemilerin Sözleşme ile uyumlu olmasının gerekebileceği bildirilmiştir.

  63. Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini hangi ulusal kanunumuz esaslarını kapsar? Kıyı tesislerinin, oluşabilecek çevre kirliliğine karşı, acil müdahale planı ve risk değerlendirmesini yapma yetkisini hangi kurum kimlere vermektedir?

  Deniz emniyeti, deniz ve çevresi kirliliğinin önlenmesi konusunda uluslararası hukuk ve iç hukuktan doğan hak ve yükümlülüklerde göz önünde bulundurularak; “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun (Kanun No: 5312)”u hazırlanmıştır. Uygulama Yönetmeliği ile de; hükümlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlayacak prensipler ve uygulamaya yönelik alınacak tedbirler, Kanun’da belirtilen hususlarda yetki, görev ve sorumlulukları uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlemektedir. Bu yönetmelik ile acil müdahale birimi, acil müdahale merkezleri, acil müdahale plânı, gemilerin bildirim yükümlülükleri kirlenme olaylarının bildirimi acil müdahale planlamasında kademeli müdahale yaklaşımı (bir kıyı tesisinde veya gemide operasyonel faaliyetler sonucu oluşabilecek ve küçük ölçekli kirlenmelere neden olabilecek olaylar, bir kıyı tesisi veya kanun kapsamındaki bir geminin kendi imkan ve kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bölgesel imkan ve kabiliyetler ile müdahale edilip kontrol altına alınabilecek orta ölçekli olaylar ve denizde ve/veya kıyı tesisinde meydana gelen ciddi kazalardan kaynaklanan büyük ölçekli olaylar) ile ulusal, bölgesel acil müdahale planının hazırlanmasının yanı sıra müdahale için uluslararası işbirliği hususlarını da kapsamaktadır.

  “Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ” 10 Şubat 2006 tarih ve 26430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de belirtilen kriterleri taşımaları şartıyla, kurum/kuruluşlara acil müdahale planı ve risk değerlendirmesi yapma yetkisinin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verileceği belirtilmektedir. Anılan konularda hizmet vermek isteyen kurum/kuruluşlar başvurularını Çevre ve Orman Bakanlığı’na yaparak yetki alacaklardır.

  64. Denizlerimizde ve limanlarımızda gemilerden atık alım hizmeti nasıl yapılmakta, limanlarda atık yönetimi planları ne şekilde hazırlanmaktadır?

  Uluslararası sözleşmelerde, denizlerin kirletilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak gemilerde meydana gelen atıkların boşaltılması/alınması, gemilerin güvenliğini tehlikeye sokmayacak, seferlerini gereksiz olarak aksatmayacak ya da gecikmesine izin vermeyecek şekilde olmalıdır Atıkları alabilecek liman ve kıyı tesislerinde, yeterli alma istasyonlarının bulunması gerekmektedir.

  Bu sebeple, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan, MARPOL 73/78 Sözleşmesi ve AB mevzuatı paralelinde, gemilerden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi amacıyla; atıkların alınması, depolanması ve bertaraf tesislerine taşınması, keza buna yönelik olarak limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli atık kabul tesisleri ile atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları içeren “Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Md.26’sine istinaden hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Md.26 Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ No:2006/2)” her yıl için düzenlenmektedir.

  65. Denizlerimizin kirlenmesine karşı İdari ve Cezai yaptırım işlemlerini ve denetleme yetkisini uygulanmakta olan Ulusal Yasamız ve kurum hangisidir.

  Uluslararası sözleşmelerde denize kasıtlı ya da ihmal sonucu atık ve kargo kalıntısı dahi boşaltılmasını yasaklayıcı tedbirler üzerinde çalışılmakta, petrol ve kimyasallar da olmak üzere kirliliğe yol açan tahliyelerin yapılması durumunda geminin bayrağına bakılmaksızın ceza müeyyideleri uygulanmaktadır. Kirletmenin tekrar vuku bulmaması; gelecekte de çevresel hasarlara yol açılmaması, bio çeşitliliğe, suya/denize, toprağa, havaya gelebilecek zararların önlenebilmesi için, Ülkemizde de bu hususlara yasalar (Cevre Kanunu No:2872) ile dikkat edilmektedir Denizlerimizin kirlenmesine karşı idari ve cezai yaptırım işlemleri 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda düzenlenmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu 26/04/2006 tarihli 5491 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır. Değişikliğe uğrayan Yasaya ait Md 12 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, 12 maddesinin birinci fıkrasında, Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisinin Bakanlığa ait olduğu, gerektiğinde bu yetkinin, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran Belediye Başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilebgileceği, Denetimlerin, Bakanlığın belirlediği denetim usûl ve esasları çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kanunun 24 uncu maddesine istinaden İdari Cezalarda Yetki ve 12 maddesi hükmü ile denizlerle ilgili denetim yetkisini Yetki Devri Genelgesi (2006/13) ile devretmiştir.

  1-Denizcilik Müsteşarlığı, Bölge Müdürlüğü Bağlısı Liman Başkanlıkları;

  a.Limanlar ve liman başkanlığı yetkisinde bulunan diğer iskele ve rıhtımlarda; mendirek olan limanlarda her iki mendirek ucunu birleştiren hattın sahile doğru iç kısmında kalan deniz alanında; mendirek olmayan limanlarda iskelenin veya rıhtımın her noktasından 1 (bir) deniz miline kadar olan deniz alanlarında,

  b.Balıkçı barınakları ve yat limanlarında; mendirek olan limanlarda her iki mendirek ucunu birleştiren hattın sahile doğru iç kısmında kalan deniz alanında, sadece iskele olan limanlarda iskelenin her noktasından 1 (bir) deniz mili mesafe içerisinde bulunan deniz alanlarında,

  i. Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapma,

  ii. 2872 sayılı Çevre Kanununun “İdari Nitelikteki Cezalar” başlıklı 20nci maddesinin (ı) bendinde (son paragrafında belirtilenler hariç) belirtilen hükümler kapsamında gemi ve deniz araçlarına idari yaptırım kararı verme konularında, yetkilidir.

  Ancak, yukarıda belirtilen alanların, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının yetki sınırları içerisinde kalması durumunda söz konusu alanlarda yetki adı geçen Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından kullanılacaktır.

  2-Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıkları;

  Denizcilik Müsteşarlığı ve İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının yetki alanları dışında kalan deniz alanlarında yetkilidir.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 konuk)

Benzer Konular

 1. Balıklar Hakkında Bazı Sorular
  By Hıcaz in forum Balıkçılık Hakkında Genel Bilgiler
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 26.11.09, 12:12

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM