<H1>Fırdöndü Nedir?

Misinanın veya zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak dönen iki yarım bakladan oluşan sistemdir.En önemli özellikleri yük altında kolaylıkla dönebilmeleridir. Kendi ekseni üzerinde, en küçük güce uyarak dönebilen, iki halkadan ibarettir. Fırdöndüler genellikle paslanmayan sarı madenden yapılırlar. Fırdöndünün halkalarını birisi genel gövdeye baglanırken diğeri balık tutmamızı saglayacak aparata baglanır. Takımı oluşturan elemanların uygun ve usulüne uygun bağlanmaması durumunda takımın gamlanmasına yani bükülüp kıvrılmasına ve kullanılamaz duruma gelmesine neden olur.
Normal Fırdöndü Örneği</H1>