Flower Horn

Latince Adı: Yok

Habitatı ve Anavatanı: Yok

Beslenme Biçimi: Flower Hornlar çok obur hayvanlardır ve çok hızlı gelişler. Doğal olarak iyi bir yemlemeye ihtiyaç duyarlar. Günde en az 2 kez karınları tam doyacak şekilde, Cichlidler için hazırlanmış palet yem veya Flower Hornlar için özel hazırlanmış yemle beslenmelidirler.

Davranış Biçimi: Aşırı agresiftir, kendinden küçük balıkları yiyecektir.

Kendi Türlerine Davranışı: Büyük bir Flower Horn'un akvaryumda başka bir balığa tahammülü yoktur.

Yüzme Seviyesi: Dip-Orta-Yüzey

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler nisbeten daha büyük boydadırlar. Dişiler 4cm boyutuna geldikleri zamandan başlayarak yumurta dökmeye başlarlar. En çok bilinen yöntem anüse bakmaktır. Erkek balık V şeklinde anüse sahipken; dişi balık U şeklinde anüse sahiptir.

Üreme: Üreticiler farklı Amreikan Cichlidleri kullanarak bu balığı üretmişlerdir. Amaç büyük hörgüçlü, bol renkli, siyah noktaları koyu, zarif kuyruklu, geniş vücutlu balık üretebilmek.

Sıcaklık: 28 - 31 °C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 40 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 800lt

Su Sertliği: Orta sertlikte.

pH: 7.5 - 8.0

Zorluk Seviyesi: 2

Genel Yorum: Bazı Amerika Cichlidleri'nin (örneğin C. trimaculatus, C. festae, Papağan vs.) melezlenmesiyle üretilen bir balıktır. Çok farklı renk ve desenlerde varyasyonları vardır ve halen de üretilmektedir. Bu yönden Discus'a benzese de Discus gibi saf bir tür değildir. Su değişimlerinde kafalarındaki şişkinlik küçülüp büzüşebilir, birkaç gün sonra tekrar eski halini alacaktır. Henüz yeni üretildiğinden kesin bir bilgi olmamasına rağmen ömrünün minimum 6 sene olduğu tahmin edilmektedir. Tek başlarına bakılmalıdırlar. Uzak doğuda bu balık Buda'ya benzetilmekte ve bazı bölgelerde kutsal sayılmaktadır