GELECEK NESİLLERE BALIK BIRAKMAK İSTİYOR MUSUNUZ ?

Dünya nüfusunun beslenmesinde giderek yetersiz hale gelen tarım ürünlerinin
dışında gıda kaynakları arayan araştırmacılar en güvenilir kaynağın su ürünleri
olduğunu vurgulamaktadırlar.Genel olarak bütün su ürünleri besin değeri yüksek
gıdalardır.

Balıkçılık gerek şimdiki ve gerekse gelecek nesiller için önemli bir hayat
kaynağıdır. Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Sirküler hedeflenen
amaçlar şunlardır:

İdeal ve kararlı avlanma usül ve esaslarını belirlemek, su ürünleri
kaynaklarımızdan ekonomik olarak sürekli yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki
su ürünlerinin kalite ve stoklarını koruyarak devamlılığını sağlamak, üretimi ve
su ürünleri ihracatını artırmak, su ürünleri sektörü içinde yer alanların,
balıkçıların kalkınmasını sağlamak, toplumun gıda ihtiyacını karşılamaktır.

Sularda yaşayan balıklar ve diğer canlılar bitmez tükenmez değildir. Bir yerde
onlarda tükenme durumundadırlar. Dolayısıyla avcılık yapılırken muhakkak surette
bunlarında sınırlı olduğu ve belli bir noktadan sonra tükenecekleri bilinmelidir.

Bir stoktan avlanılan balık sayısı,o stokun yıllık doğal artış oranını
geçmemelidir. Bu şekilde yapılan avcılığa stokun tüketilmeden kullanımı denir.
Balık stoklarının üremeyle çoğalmalarına engel olan tüm avcılık faaliyetleri
zararlı avcılık kapsamına girer.

Aşırı avcılık sonucunda; Balıklara üreme şansı tanınmadığından stoklar sürekli
azalmıştır. Cinsi olgunluğa gelmemiş küçük balıklar avlanmıştır. Balık
boylarında küçülmeler, avlanma periyotlarında kısalmalar olmuştur. Denizdeki
canlılar arasındaki denge bozulmuştur.

SU ÜRÜNLERİNDE BOY VE ZAMAN YASAKLARINA NEDEN GEREK DUYULMUŞTUR

Karlı bir balıkçılıkta bir balığın avlanabilmesi için,en azından ömründe bir kez
döl vermiş olması yani yumurta veya sperm bırakmış olması gereklidir. Bir su
kaynağında yaşayan tüm türlerin ilk yumurtayı bıraktıkları yaş, ağırlık ve boy
tespit edilmiştir. Pratik olması bakımından bu hususta daha çok boy
kullanılmaktadır. Ayrıca her balık türü yılın tüm aylarında avlanamazlar.
Belirli zamanlarda bunlar için belirli süreler avlanma yasakları getirilmiştir.
Bu zaman süresi balıkların yumurtlama zamanlarıdır. Her balığın bir yumurtlama
zamanı vardır. Genel olarak Nisan-Eylül arasında avcılık yasaklanmaktadır.Bu
zaman aralığı balıkların yumurtlama zamanlarıdır. Amaç; balıklara üreme, çoğalma
şansı tanınmasıdır.

Balıkçılığımızın kalkınabilmesi için özellikle düzenli,dengeli bir avcılığın
yapılması gereklidir. Stok dengesi ancak böyle sağlanabilir. Aşırı,kaçak ve
mevsimsiz avcılıktan vazgeçilmesi şarttır. İdeal avcılıkta stok sabit kalmalı ve
zarar görmemelidir. Stoktan dengeli avcılık yapılarak tabii ölümün sıfır olması
sağlanmalıdır. Stoktan sadece üreme ve büyüme yoluyla gelenler avlanmalıdır.

Eğer gelecek nesilleri düşünüyorsanız; yukarıdaki şartları sağlamak ve uygulamak
durumundasınız. Günlük değil geleceği düşünerek hareket etmelisiniz. Amaç sadece
günü kurtarmak olmamalıdır. Av yasaklarını etkin biçimde kontrol altına almada
üzerinize düşen görevi yapmalısınız. Balıkçı olarak size düşen görev sadece
denizde ne varsa avlamak değildir. Aynı zamanda geçiminizi sağladığınız bu
kaynağı korumak olmalıdır.

Unutmayınız; ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık
geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir
gelecek için avlanma usül ve esaslarına uyunuz. Bunu başaracak, gerçekleştirecek
bilinci mutlaka kazanmalıyız.


SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA AVLANMA VASITALARINA NEDEN YASAKLAR GETİRİLMİŞTİR

Balıkçılık yönetiminde esas amaç;balıkçılık kaynaklarının tahrip edilmeden,verimli
bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.Bakanlıkça denizlerde ve iç sularda
ticari ve sportif amaçlı su ürünleri avcılığına bazı sınırlamalar ve
yasaklamalar getirilmektedir.Böylece avcılık bir disiplin altına alınarak balık
ve diğer su ürünleri korunmaktadır.

Balıkçılıkta her av malzemesi her yerde kullanılamaz.Bunlar içinde zaman,yer,ağ
gözü açıklığı,kullanma derinliği ve tür kısıtlamaları getirilmiştir.Her balık
türü için ayrı ayrı ağ gözü büyüklükleri tespit edilmiştir.1. MANYAT : .
Manyatlar,kurşun yaka ağırlığı,yüzdürücüleri su altına çekebilecek ağırlıkta
hazırlandığından derin sulara bırakıldığında dip trolü görevi yapabilme özelliğine sahiptir.
Normal boyutlarda bir sürütme ağı denize uzatılıp kıyı istikametinde çekildiğinde 40
dekar düzeyinde bir alan taraması yapar.Yapılan araştırmalarda;kıyı sürütme
ağları ile yapılan avcılık sonunda yakalanan yavru balıkların av kompozisyonu
içindeki oranı % 5-35 arasında değişmektedir.Bu oranın oldukça yüksek olması
ülke balıkçılığımızın geleceği açısından önemlidir.Bu tespitte manyatın
yasaklanan dönemde kullanılmasının ortaya çıkardığı mahsurları göstermektedir.

2. ALGARNA : Tekneye alınan sürütme ağlarından olan algarna; deniz zeminini
kazıyarak canlıların zeminden kaldırılmasını ve gemiye alınana kadar haznesi
içinde depolanmasını sağlar.İlimizde deniz salyangozu avcılığında kullanılan
algarnanın;15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında
kullanılması yasaktır.Bu zamanın dışında ise ancak Sirküler’de belirtilen
şartları taşımak ve izin almak suretiyle avcılıkta kullanılmasına müsaade edilir.

Yapılan araştırmalarda
algarnaların; balıkçıların ağlarına zarar verdiği,balıkların bulunduğu ortamı
terk etmelerine sebep olduğu, denizdeki diğer dip canlıları ve yavru balıkları
da avlayarak ileride telafisi mümkün olmayan tahribatlara neden olduğu, tür
seçiciliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. TROL :

Dip trol ağları yasakyer ve zamanlarda denizde bulundurulamaz.Trol kapıları asılı
vaziyette bulundurulamaz.Yasak yerlerden geçen gemilerin güvertesinde kuru toplanmış
durumda ve mühürlü nakledilebilir.

Dip trol ağları deniz zeminine temas ederek sürütülür ve dip balıklarının
avcılığında kullanılır. Trol, kullanıldığı sahadaki tüm canlı materyali toplar
ve kontrolsüz kullanıldığında faydasından çok zararı olmaktadır. Tür seçiciliği
yoktur. Trol ağları kurala uygun çekilmediğinden, torba kısımdaki materyal ağ
gözlerine blok etkisi yaparak tıkanmalara neden olur. Bu da çok küçük balıkların
dahi ağda kalmasına sebep olmaktadır.

4. ÇEVİRME AĞLARI : Bütün karasularımızda 15 Nisan -1 Eylül tarihleri arasında
mekanik güç kullanan veya kullanmayan çevirme ağları (Gırgır v.b.) ile her türlü
su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda mekanik güç kullanılan
gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m),mekanik güç kullanılmayan gırgır ağları ile 6
kulaç (11m) derinlikten daha sığ sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak; 12
kulaç derinliğine kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen ve mekanik
güç kullanmayan ağlarla avcılık dönem boyu serbesttir.

AVLANMA ARAÇLARINI BELİRLİ ZAMANLARDA YASAKLAMANIN NEDENLERİ ŞUNLARDIR

Manyat, algarna, çevirme ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılmasının
yasaklandığı 15 Nisan-1 Eylül arası önemli balık türlerinin yumurta bırakma
zamanlarıdır. Bu zaman aralığında barbunya, istavrit, hamsi, kalkan, kefal ,
palamut ,tekir, minekop-kötek, mersin, tirsi, izmarit gibi balıklar üremek,
çoğalmak amacıyla yumurta ve sperm bırakmaktadırlar. Özellikle mezgit, mersin
balığı, deniz alası, kalkan gibi balıklar yumurtalarını ortalama 1-20 metre
derinliğe bıraktıklarından mekanik güç kullanılan ve kullanılmayan gırgır
ağlarına yukarıda belirtilen zamanlarda derinlik sınırlaması getirilmiştir.

Görüldüğü üzere yasaklama getirilen dönem su ürünlerinin üreme zamanlarıdır.
Eğer bu zamanlarda bunlara üreme şansı verilmez ve avlanırsa denizlerde stoklar
sürekli azalacak ve günün birinde bitecektir.Esas olan stoku sabit tutarak üreme
ve büyüme yoluyla stoğa dahil olanları zamanında avlamaktır.

Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde atık vaziyette her
türlü av malzemeleri, teçhizat, Alet ,edavat ve yemlerle takımların
bulundurulması yasaktır. Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak şnorkel
ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı
yasaktır. Ayrıca bomba, dinamit, torpil, kapsül, öldürücü ve uyuşturucu maddeler,
sönmemiş kireç ile avcılık ve sulara zararlı ve zehirli atıklar dökülmesi
yasaktır.

Avlanma usul ve esaslarına, yasaklara uymayan kişileri en yakın Tarım il ve İlçe
Müdürlüğü, Emniyet (155),Jandarma (156), Sahil Güvenlik (158) teşkilatına
bildiriniz. Geleceğimiz olan su ürünleri zenginliğimizi hep birlikte koruyalım.
Lütfen ”Bana ne”cilikten vazgeçelim. Ağınızdan ve soframızdan balık eksik
olmasın. Her şey gönlünüzce olsun ağlarınız balık dolsun.Viya böyle.
Natten
Alıntıdır