GEMİADAMI CÜZDANI BAŞVURUSU
(200 GRT’den küçük gemilerde veya Balıkçı Gemilerinde çalışmak için)

…………………..Liman Başkanlığına


200 GRT’den küçük gemilerde veya Balıkçı Gemilerinde çalışacağımdan………….. yeterliliğinde gemiadamı cüzdanı almak istiyorum. Daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadığımı beyan ederim.

Aşağıda belirtilen belgeleri ekte sunuyorum.

Gereğini arz ederim.


(Tarih)
(Adı ve soyadı)
(İmza)
İkamet Adresi :


Telefon :


E K L E R :

  1. Nüfus Cüzdanı (2 fotokopi ile birlikte TC Kimlik Nolu aslı)
  2. Diploma , Mezuniyet veya Örgenim Belgesi) (2 fotokopi ile birlikte aslı)
  3. İkametgah Belgesi (2 Adet)
  4. Fotoğraf (4 adet ,arka fonu beyaz olacak)
  5. Sabıka Kaydı Belgesi
  6. Sağlık Raporu (B sınıfı sürücü olur, raporu verebilen sağlık kuruluşlarından alınabilir.Kararında “Gemiadamı Olur” diye belirtilmelidir.)
  7. Askerlik Durum Belgesi
  8. STCW Kurs Başarı Belgeleri
  9. Yarım kapak dosyaNOT : AŞÇI ve KAMAROT Yeterlilikli gemiadamı cüzdanı almak
isteyenler yukarıdaki belgelere ayrıca meslekleri ile ilgili en az 6 aylık
bonservis belgesi yada çalışma belgelerini de ekleyeceklerdir.