GEMİADAMLARI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Liman cüzdeı ve belge çıkarılması veya yenilenmesinde tüm liman başkanlıklarının aynı derecede yetkili oldukları bildirildi.
Liman cüzdeı ve belge çıkarılması veya yenilenmesinde tüm liman başkanlıkları yetkili
Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı bir açıklama yaparak liman cüzdanı ve sertifikaların sicil limanına bağlı olmaksızın tüm liman başkanlıklarından alınabileceğini duyurdu.
Bakanlık açıklaması özellikle belli liman başkanlıklarına yoğunlaşılması nedeniyle gemiadamlarının liman cüzdanı ve belgeleri için sıra beklemeleri sorununa çözüm sağlıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımız bağlısı liman başkanlıkları tarafından yapılan gemiadamı cüzdanları basım işlemleri 14.11.2013 tarihi itibariyle Ankara’da kurulan Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından tek elden yapılmaktadır." denildi.
Tayfa ve yardımcı sınıflara verilen PVC kart şeklindeki gemiadamı belgesi düzenleme işlemine 14.11.2013 tarihinden sonra son verildiği belirtilen açıklamada, tüm gemiadamlarına gemiadamı cüzdanı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Gemiadamlarının "Sicil Limanına bağlı olmaksızın her Liman Başkanlığından başvuru yapabilecekleri" vurgulandı.
Açıklamada şöyle denildi:

"Gemiadamı Cüzdan başvuruları on-line olarak liman başkanlıklarınca Ankara’da bulunan merkeze iletilmekte ve basım işlemi Ankara’dan yapılmakta, basımı yapılan Cüzdan PTT kargo yoluyla gemiadamının adresine teslim edilmektedir. Pasaport başvurularına benzer olarak, Gemiadamı Cüzdanı Basım Merkezi tarafından hazırlanan cüzdanlar kargo aşamasında vatandaşın cep telefonuna PTT kargo tarafından kısa mesajla SMS olarak bildirilmektedir. Gemiadamı kendisine ait cüzdan başvurusunun cüzdan basım merkezinden takibini https://atlantis.denizcilik.gov.tr/seamanmvc Link’inden kişisel kimlik bilgilerini girerek yapabilmektedir.
14 Kasım 2013 tarihinden bugüne kadar Ankara’daki Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından 2120 adet gemiadamı cüzdanı basılmıştır."

STCW Sertifikaları
Bakanlık açıklamasında "STCW değişiklikleri kapsamında yapılan Gemiadamları Yönetmeliğindeki düzenlemeler çerçevesinde güverte sınıfı zabitan yeterliği minimum gerekleri olarak 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterliğine sahip olmak koşulundan dolayı sektörümüzün ve gemiadamlarımızın mağduriyet yaşamamasını teminen, Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesi (b) bendi kapsamında yeterlik belgesi almış kişilere, sahip olduğu yeterlik belgesine istinaden, herhangi bir eğitim belgesi aranmaksızın GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesinin eğitim ve sınav şartından muaf olarak düzenlenmesine 04/12/2013 tarihli uygulama talimatı çerçevesinde başlanmıştır." denildi.
Gemiadamlarının güvenlik eğitimlerinin belgelendirme işlemleri, STCW Sözleşmesi ve STCW Sözleşmesi 2010 değişikliklerine dayanarak, 23/08/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile bağlısı Eğitim Sınav Yönergesi’nde yapılan değişikliklere uygun olarak yapılmış olup düzenlemeler Bakanlığımız resmi internet (www.didgm.gov.tr) adresinde duyurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca "Güvenlikle ilgili STCW sertifikalarının (Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi, Güvenlik Farkındalık Belgesi, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitim Belgesi) 01.01.2014 tarihinde zorunlu olması sebebiyle, gemiadamlarımızın mağdur olmamalarını teminen Liman Başkanlıklarınca cüzdana işlenmeden bağımsız (eski tip) STCW belgesi şeklinde düzenlenmesi başlatılmıştır. Gemiadamları yada onların temsilcileri (Birinci derece akrabaları yada şirket temsilcileri) tarafından tüm liman başkanlıklarına başvuru yapılarak bu sertifikalar alınabilmektedir." denildi


atlantis.denizcilik.gov.tr