Sayfa 1/3 123 SonSon
27 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Gemiadamları yönetmeliği

 1. #1
  __kaptan nazan__ kaptan nazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesajlar
  1.056
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Gemiadamları yönetmeliği

  Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:
  GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
  YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
  Gemiadamları Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
  eklenmiştir.
  “64) Balıkçı gemisi güverte tayfası : Balıkçı gemilerinin güverte bölümlerinde görev
  yapan balıkçı sınıfı gemiadamını,”
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine
  aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.
  “c) Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası
  c) Fishing Deck Department Rating”
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinin (1) nolu alt bendi
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “1) Gemici olmak için müracaat edenlerden;
  -İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “gemici eğitimi”ni İdarece
  uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak,
  -İlköğretim okulu mezunu olan ve askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık
  fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak
  yaptığını belgelemek,
  şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca “Gemici sınavı”nı başarmak, şartını
  sağlayanlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  Gemici yeterliği ile birlikte, İdare tarafından yukarıdaki (1) nolu alt bendin ikinciparagrafındakilere doğrudan, (1) nolu alt bendin birinci paragrafındakilerden Sözleşmede
  belirtilen şartları karşılayanlara “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.”
  MADDE 4 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
  bendinin (3) nolu alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış
  olanlardan ise; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı veya astsubaygüverte sınıf okulları mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevdebulunmuş olmak ya da ikmal ve idari sınıf astsubay olup beş yıl görevde bulunmuş olmak
  veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını
  yönetme yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek,”
  MADDE 5 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (1) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının dördüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan,
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte
  sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte
  programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi
  kursu”nu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece
  onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevdebulunmuş olmak,”

  MADDE 6 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte
  sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte
  programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi
  kursu” nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece
  onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl
  görevde bulunmuş olmak,”
  MADDE 7 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (3) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının dördüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte
  sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte
  programı seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi
  kursu” nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece
  onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl
  görevde bulunmuş olmak,”
  MADDE 8 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (4) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan;
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte
  sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ve birinci zabitlik yeterliği için Sözleşmenin
  öngördüğü A II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz
  Kuvvetleri Komutanlığı’nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece onaylanmış bir
  eğitim kurumunda görmek ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı
  seyir dalı dışındaki veya astsubay güverte sınıf okulları seyir branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup, Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “seyir ve gemi idaresi
  kursu” ile birinci zabitlik yeterliği için Sözleşmenin öngördüğü A II/2 müfredat programından
  öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, Sahil
  Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve yedi
  yılı deniz hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmuş olmak,”
  MADDE 9 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (5) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan;
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya astsubay güverte
  sınıf okulları seyir branşı mezunu olmak ve Sözleşmenin öngördüğü A II/2 müfredat
  programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda,
  Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve
  bir yılı gemi komutanlığında olmak koşulu ile, on yılı deniz hizmeti olmak üzere onbeş yıl
  görevde bulunmuş olmak,”

  MADDE 10 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (6) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının üçüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiş, aşağıdaki paragraf dördüncü alt paragraf olarak eklenmiştir.
  “-Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya SahilGüvenlik Komutanlığından ayrılmış olmak,”
  “-Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların, deniz ulaştırma ve işletme, deniz işletmeciliği
  ve yönetimi bölümlerinin lisans programından mezun olmak veya İdarenin onayladığı vardiya
  zabitliği yeterliğine yönelik A-II/1 müfredat programını uygulayan iki yıllık meslek
  yüksekokulu mezunu olmak ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı
  Esaslarına göre İngilizce başarısını sağlamak, Sözleşmenin öngördüğü İdare tarafından
  onaylanan uzakyol vardiya zabitliğine yönelik A-II/1 eğitiminde öngörülen derslerden
  öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak eksik aldığı dersleri, İdare tarafından uzakyol
  vardiya zabitliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşlarında, bu kurumların
  uyguladığı uzakyol vardiya zabiti müfredatını içerik ve süre olarak karşılayacak düzeyde
  başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı
  köprü üstünde olmak üzere toplam oniki ay süreli deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine
  uygun olarak, başarı ile bitirmek,”
  MADDE 11 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (7) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının üçüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış
  olup; Deniz Harp Okulu mezunu ve beş yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak,”
  MADDE 12 – Gemiadamları Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
  bendinin (8) nolu alt bendinin üçüncü paragrafının üçüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış
  olup; Deniz Harp Okulu mezunu ve bir yılı gemi komutanlığı olmak üzere yedi yıl güverte
  deniz hizmetine sahip olmak,”
  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
  (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “A) Tayfalar:
  a) Yağcı olmak için müracaat edenlerden;
  1) -İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “yağcı eğitimi”ni İdare
  tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek,
  -En az ilköğretim okulu mezunu olup, askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık
  fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az dört ayını faal gemilerde makine eri olarak
  yaptığını belgelemek,
  - Fakülte, yüksekokul, sanat enstitüsü veya endüstri meslek liselerinin; kalıp, torna,
  tesviye, metal işleri, makine, makine ressamlığı, model, döküm, maden, metalürji, iş
  makineleri, elektrik, elektronik, sıhhî tesisat, soğutma iklimlendirme, elektro mekanik
  taşıyıcılar, hidrolik-pnömatik, motor, otomotiv, bilgisayar nümerik kontrol (CNC), demir ve
  ısıtma bölümlerinden mezun olmak,
  şartlarından birini sağlamak,
  2) İdarenin öngördüğü “yağcı sınavı”nda başarılı olmak,


  şartlarını sağlayanlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  Yağcı yeterliği ile birlikte, İdare tarafından yukarıdaki (1) nolu paragrafın ikinci alt
  paragrafındakilere doğrudan, (1) nolu paragrafın birinci ve üçüncü alt paragrafındakilerden
  Sözleşmede belirtilen şartları karşılayanlara İdare tarafından “makine vardiyası tutma belgesi”
  verilir.“
  MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
  (b) alt bendinin (1) nolu paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
  ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makinaları ya da elektrik programı
  veya astsubay makine sınıf okulları mezunu olmak ve bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki
  yıl görevde bulunmak veya makine branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak
  ve makine tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi başçarkçısından alınacak belge ile
  belgelendirmek,”
  MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (a) alt bendinin (2) nolu paragrafının dördüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veyaastsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay
  Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı
  dallarından veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “gemi makineleri kursu”nu
  Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış
  bir eğitim kurumunda görmek, üç yılı deniz hizmeti olmak üzere altı yıl görevde bulunmuş
  olmak,”
  MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (b) alt bendinin (2) nolu paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veyaastsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay
  Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı
  dallarından veya astsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “gemi makineleri kursu”
  nu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece
  onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, dört yılı deniz hizmeti olmak üzere dokuz yıl
  görevde bulunmuş olmak,”
  MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (c) alt bendinin (2) nolu paragrafının dördüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan
  Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya da motor dalı veyaastsubay makine sınıf okulları motor ya da çark branşı mezunu olmak ya da Deniz Astsubay
  Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı yara savunma dalı ya da elektrik programı
  dallarından veya astsubay makina sınıf okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer
  branşlardan mezun olup Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamındaki “gemi makineleri kursu”nu
  Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış
  bir eğitim kurumunda görmek, beş yılı deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş
  olmak,”

  MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (d) alt bendinin (1) nolu paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
  ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya damotor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor veya çark branşı mezunu olup, ikinci
  makinistlik yeterliği için Sözleşmede öngörülen A III/2 eğitim programı kapsamındaki
  almadığı fark derslerini ya da Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri
  programı yara savunma dalı ya da elektrik programı dallarından veya astsubay makina sınıf
  okulları motor ya da çark branşı dışındaki diğer branşlardan mezun olup “Gemi Makineleri
  Kursu” ile ikinci makinistlik yeterliği için Sözleşmede öngörülen A-III/2 eğitim programı
  kapsamındaki almadığı fark derslerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik
  Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek, yedi yılı deniz
  hizmeti olmak üzere oniki yıl görevde bulunmuş olmak,”
  MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (e) alt bendinin (1) nolu paragrafının ikinci alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
  ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark ya damotor dalı veya astsubay makine sınıf okulları motor veya çark branşı mezunu olup
  sözleşmede öngörülen A III/2 eğitim programı kapsamında almadığı fark derslerini Deniz
  Kuvvetleri Komutanlığında, Sahil Güvenlik Komutanlığında veya İdarece onaylanmış bir
  eğitim kurumunda görmek ve bir yılı başçarkcılık yapmak koşulu ile on yılı deniz hizmeti
  olmak üzere onbeş yıl görevde bulunmuş olmak,”
  MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (f) alt bendinin (2) nolu paragrafının üçüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Harp Okulu mezunu olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil
  Güvenlik Komutanlığından ayrılmak,”
  MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (f) alt bendinin (2) nolu paragrafının dördüncü ve beşinci alt paragrafları birleştirilerek
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği
  veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği
  bölümlerinin lisans programından mezun olmak veya İdarenin onayladığı makine zabitliğine
  yönelik A-III/1 müfredat programını uygulayan iki yıllık yüksekokul mezunu olmak ve
  Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce başarısını
  sağlamak, Sözleşmenin öngördüğü İdare tarafından onaylanan uzakyol vardiya makinistliğine
  yönelik A-III/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak
  eksik aldığı dersleri, İdare tarafından uzakyol vardiya mühendisliği/makinistliği eğitimi için
  yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşunda, bu kurumların uyguladığı uzakyol vardiya
  makinistliği müfredatını içerik ve süre olarak karşılayacak şekilde başarı ile tamamlamak ve
  liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde altı ay
  süreli deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile bitirmek,
  şartlarından birini sağlamak,”
  MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (g) alt bendinin (1) nolu paragrafının üçüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil
  Güvenlik Komutanlığından ayrılmak ve beş yıl makine deniz hizmeti olmak,”
  MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin
  (h) alt bendinin (1) nolu paragrafının üçüncü alt paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil
  Güvenlik Komutanlığından ayrılmak ve bir yılı başçarkçılık olmak üzere yedi yıl makine
  deniz hizmetine sahip olmak,”
  MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2)
  nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “2) Aşağıdaki,
  -Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Usta gemici olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Güverte lostromosu olarak bir yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  -Meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri, güverte, güverte avlanma bölümleri
  mezunları ile Balıkçı Gemisi Kaptanı müfredatını veren Meslek Yüksekokulları,
  Yüksekokullar ve Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunu olup, bu Yönetmeliğin 19 uncu
  maddesinde belirtilen deniz güvenlik eğitimlerini görmek ve belgelerini almak,
  şartlarından birini yerine getirmek,”
  MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
  (2) nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “2) Aşağıdaki,
  -Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak dokuz yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Usta gemici olarak altı yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  - Güverte lostromosu olarak üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  -Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile iki yıl deniz hizmetine sahip olmak,
  -Balıkçı gemisi kaptanı olarak iki yıl deniz hizmeti olmak,
  şartlarından birini yerine getirmek,”
  MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c)
  bendi eklenmiştir.
  “c) Balıkçı gemisi güverte tayfası : Balıkçı gemisi güverte tayfası olmak için müracaat
  edenler,
  1) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “balıkçı gemisi tayfası
  denizde güvenlik eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş
  olmak,
  ve ayrıca “balıkçı gemisi güverte tayfası sınavı”nı başarmak,
  şartını sağlayanlar “balıkçı gemisi güverte tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  2) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, bu Yönetmeliğin 19
  uncu maddesinde belirtilen denizde güvenlik eğitimlerinden muaf tutulur. Bununla birlikte, bu
  bendin (1) nolu alt bendinde belirtilen konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş
  yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek
  zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda
  tekrar eğitime tabi tutulur.”
  MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “e) Deniz Kuvvetlerinden veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subaylardan
  uzakyol kaptanı veya uzakyol başmakinisti yeterliğine sahip olup, hücumbot tipi gemilerde
  bir yıl komutanlık ya da başçarkçılık yapanların, kişisel başvurularına ve “görev servis
  belgesi”ne dayalı olarak gemiadamı yeterlik belgesine ayrıca “YÜKSEK HIZLI HAFİF
  YOLCU GEMİSİ KULLANABİLİR” ifadesi yazılır.”
  MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
  paragraf eklenmiştir.
  “Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını
  kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek
  belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime
  tabi tutulur.”
  MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 43- Gemiadamları sınavları yazılı sınavlarının not değerlendirmesi, sınav
  yanıt kağıtları üzerinden GASM tarafından yapılıp, GASM sınav komisyonlarınca onaylanır.
  Uygulamalı ve sözlü sınavların not değerlendirmeleri ise görevli GASM sınav komisyonları
  tarafından yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu
  yerlerde, çevrim içi sınavlarının not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından
  gerçekleştirilir.”
  MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 45 – Gemiadamları sınavları döneminde, bir gemiadamı, yeterlik derecesi
  için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen sınav konularının bazılarından başarılı olamazsa
  bütünlemeye kalır. Bütünleme hakkı ancak ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerli
  olup, bu sınavlar sonunda bütünlemeye kaldığı derslerden başarılı olamazsa, o gemiadamı
  daha önce geçmiş olduğu derslerden de başarısız sayılır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda,
  bütünleme hakkı, her ders için ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl içinde altı defadır.
  Çevrimiçi yapılan sınavlarda gemiadamı, bütünlemeye kalınan dersten, o ders için girdiği
  sınav tarihinden bir ay geçmeden tekrar sınava giremez. Bununla birlikte, son sınavda tek
  dersten başarısız olan gemiadamlarına o ders için son sınavdan sonraki ilk sınavda
  kullanılmak üzere bir hak daha verilir.”
  MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı
  başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı
  sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız "Gemiadamı Yeterlik Belgesi" veya
  istekleri halinde “Gemiadamı Cüzdanı”,”
  MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 54-Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke idarelerinden
  alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması için,
  a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,

  b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin
  tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması,
  c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod
  bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve
  yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması,
  şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10
  kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.”
  MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiştir.
  “Deniz Kuvvetlerinden ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Ayrılanların
  Durumu
  Madde 56 -Mahkeme kararı ya da Yüksek Askeri Şura kararı nedenleriyle, Türk
  Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik
  Komutanlığından ayrılan subay ve astsubaylara, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi hükümleri
  saklı kalmak kaydıyla, servis belgelerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecelerinin
  bir alt derecesinden gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi verilir.”
  MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Madde 81 -Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına veya Sahil Güvenlik
  Komutanlığına bağlı gemilerde yapan erler, terhis oldukları gemi komutanlarınca verilen “er
  hizmet belgeleri” ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri
  uyarınca kütükleme işlemleri yapılır.
  Deniz Kuvvetlerinden veya Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli olan ya da
  ayrılan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik
  belgesi alacak subay ve astsubaylar, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin 74 üncü
  maddesindeki belgelerin yanı sıra,
  a) Servis belgesi,
  b) Deniz Harp Okulu ya da deniz astsubay sınıf okulu diploması,
  c) Bonservis ve kurs belgeleri,
  ç) Yönetmelik hükümlerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecesi için
  öngörülen eğitim-öğretim konularında eksiklikleri bulunanlar, İdarece yetkilendirilmiş eğitim
  kurum/kuruluşlarından alacakları kurs başarı belgeleri veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca
  veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca açılan eğitim kurslarına katılarak alacakları "T.C.Deniz
  Kuvvetleri Komutanlığı Kurs Belgesi" veya “Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurs Belgesi”
  başlıklı kurs belgeleri,”
  MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
  “Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi ve Belgesi
  Ek Madde 6-Sözleşmenin VI/5 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/5 Kısmı hükmü
  uyarınca, gemi güvenlik zabitleri, “Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimini” görmek zorundadır.
  İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen gemi güvenlik zabiti eğitimini
  İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına İdare tarafından “Gemi
  Güvenlik Zabiti Belgesi” verilir.
  Ancak, eğitimin özel öğretim kurumlarında verilmesi halinde, bu kurumların Milli
  Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.

  Belge almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak
  için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini
  yenilerler. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları tekrar eğitime tabi tutulur.”
  MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (24) nolu
  bendi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) nolu alt bendinin birinci
  paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 37 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu
  Bakan yürütür.

  YA SEV ,YA TERKET !!!!

  Benim yaradılışımda fevkalade olan bir şey varsa ;TÜRK olarak dünyaya gelmemdir !!!

 2. #2
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Okumaktan yıldığım bir tebliğ.
  2) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, bu Yönetmeliğin 19
  uncu maddesinde belirtilen denizde güvenlik eğitimlerinden muaf tutulur. Bununla birlikte, bu
  bendin (1) nolu alt bendinde belirtilen konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş
  yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek
  zorundadırlar. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda
  tekrar eğitime tabi tutulur
  Sahi Ulaştırma Bakanlığı yılda binlerce ölümcül kazaya yol açan ehliyet sahibi kara vasıtası kullanıcıları için ne düşünüyor ? Aklıma takıldı hiç nedensiz,yada şeytanın gör dediği .Ne sınav,ne sağlık raporu,sahi aynı bakanlığa bağlı değilmiyiz biz?
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 3. #3
  _Amatör_ Levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3.298
  Tecrübe Puanı
  368

  Standart

  Alıntı özgürdeniz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Okumaktan yıldığım bir tebliğ.


  Sahi Ulaştırma Bakanlığı yılda binlerce ölümcül kazaya yol açan ehliyet sahibi kara vasıtası kullanıcıları için ne düşünüyor ? Aklıma takıldı hiç nedensiz,yada şeytanın gör dediği .Ne sınav,ne sağlık raporu,sahi aynı bakanlığa bağlı değilmiyiz biz?
  Çok kaklısın.O konuda çokyere yazı yazdım.Tüm Kara vasıtaları sürücü belgesi sahiplerinin tekrar sınava alınması ve Psikolojik test e tabi tutulmaları gerektiğini.Şimdilik sonuç yok.

 4. #4
  __kaptan nazan__ kaptan nazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesajlar
  1.056
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  insanı mesleğinden soğutmaktan ve hayli yüklü masraf açmaktan başka bir işe yaramayan bu uygulamalar için eli kalem tutan denizciler bıkmadan yazı yazmalıyız !!!!
  sağlık raporlarını yeniliyoruz yetmiyormu ???? sağlık denetlemesi kabullenebilir ama insanlar mesleki bilgilerini zaman içinde kaybetmezler diye düşünüyorum
  sağlıkla kalınız
  YA SEV ,YA TERKET !!!!

  Benim yaradılışımda fevkalade olan bir şey varsa ;TÜRK olarak dünyaya gelmemdir !!!

 5. #5
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı captain nazan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  insanı mesleğinden soğutmaktan ve hayli yüklü masraf açmaktan başka bir işe yaramayan bu uygulamalar için eli kalem tutan denizciler bıkmadan yazı yazmalıyız !!!!
  sağlık raporlarını yeniliyoruz yetmiyormu ???? sağlık denetlemesi kabullenebilir ama insanlar mesleki bilgilerini zaman içinde kaybetmezler diye düşünüyorum
  sağlıkla kalınız
  Katılıyor,tecrübe denilenin ne olduğunu sorgulamalarını istiyorum karar veren merciilerden.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 6. #6
  Reİs uskudarli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  10
  Tecrübe Puanı
  0
  Alıntı captain nazan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  insanı mesleğinden soğutmaktan ve hayli yüklü masraf açmaktan başka bir işe yaramayan bu uygulamalar için eli kalem tutan denizciler bıkmadan yazı yazmalıyız !!!!
  sağlık raporlarını yeniliyoruz yetmiyormu ???? sağlık denetlemesi kabullenebilir ama insanlar mesleki bilgilerini zaman içinde kaybetmezler diye düşünüyorum
  sağlıkla kalınız

  Selam,,,
  Ben Uskudarli Muharrem,,
  yurt disinda yasiyorum,,,,Denizciyim,,,
  Seneler once ,salacakta tekne bagliyodum,,,Oltacilik yapiyodum,,,,,
  Enis Kose Kum Kosterinin ,,Yukari sularini yenmesi icin,Haydarpasa mendireginin icinden cikarak Kiz Kulesinin Taslarini siyirarak Gectigi sirada oldu ne oldu ise,,,,,
  "" Dokuz Oturak ""Bizim tekneyi bicti ve gitti,,,,,,,,,Denize doktugu adami toplamadan gitti,,,,""",Podimaya Cakila""
  Tekne battigi icin gene gemicilige basladim ..Askerden once almis oldugum Denizci belgesi ile bir muddet calismadigimdan ,,,,,Cuzdana cevrilmedigi icin belge iptal oldu,,,,
  Askerden sonra almis oldugum Belge ile calismaya basladim ,,,,,Hizmetleri topliyarak CUZDAN yaptirdim,,,,,
  Fakat dolayli yollardan"" MADDI TARAFI ""Guzel olan YABANCI BAYRAKLARDA calistim,,,,,,Hikaye belki uzadi ama,,,,,,,,,,,,,,,,
  Yerli yabanci calisirken ,,,Gereken POLIS ve SAGLIK kontrollarini aksatmadim,,,,,,,Kayitlari var POLIS ve LIMANDA,,,,Dosyalarda,,,,( arsivde )
  1985 Yilinda Calismis oldugum FERAY DENIZCILIGIN,,,,,,,,,,Ebubekir isimli Gemisinde calisirken ,,,,,Belcikada GEMIYI BAGLADILAR,,,,,,Ve Bu Gemiyi beklemem istendi SIRKET TARAFINDAN,,,,,Tam 19 Ay,,,,,,,,!!!
  Bu gemiyi beklerken burada KOK SALDIM,,Bir yasam kurdum TEKNEYI beklerken,,,,,,,,,,,,,,Burada Emekli olamiyacagimi dusunerek """""68 yasini bekliyemiyecegimden"""""Ozlemini duydugum Bir tekne yaptirdim,,,Donup tekrar Ufak balikcilik yapacaktim,,,Iki tonoz tekir agi bir iki iskorpit agi ve olta ile 3 kilo balik tutma hevesi ve ozlemi ile bu ise tekrar girdim,,,,,,
  Fakat isler cok degismis,,,,vay be dedim burasi Turkiye mi diye sordum kendi kendime,,,
  Yap bir tekne al bir motor cik denize istedigin yere gir,cik,,istedigin adami yanina al,,,Sabah SIMITCIDEN yardim iste aglari cekmek icin,,,Unutulmus seyler Turkiyede bu gun;;;;;Guzel ama fazla ileri gidiyolar,,I
  Isteklerde yanlis bir sey yok,,,Mal ve Can guvenligi icin tamam,,,,
  Cezalar Abartili,,,Misal boy yasaginda Oltaci ilen Girgir bir tutuluyo,,,!
  Pekii hepsine pekii,,,,,,
  Benim Bu kadar senem denizde gecmis ,ekmek yemisim ve yemeye calisiyorum,,,,,,Pekii nerede benim DOSYAM,,,,,,Bu DOSYANIN saklandigi ARSIV,,,nerede ,,,????????
  Yaptirmis oldugum tekneyi GEZDIRMEM icin GEREKEN kAGITLARIM NEREDE,,,,,,,,,,,??
  Bu gun almis oldugum cevap,,,,Tekrardan muracat ediceksiniz,,,Gereken Kurslari takip edip gereken sertifikalarini alacaksiniz,,,,,!!!!
  Pekii neden cikartip vermiyorsun,,,,,,DOSYA NUMARASINI VERDIGIM HALDE????
  Ne yolsuzluklar donmuski,,,,!! ARSIV YOK olmus,,,,,,,,

  Uskudarl Muharrem
  Rast gele
  1956

 7. #7
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Ne desen haklısın,balıkçıyız,aciziz,bu güne kadar ses çıkaramadık,devletlü önünde ne hakkımıza talep etmek sanki maaşı benim verdiğim harç ve vergiden ödenmez.Arşivi yakarlarda ,yok sayarlarda ne demişti büyük devletü,benim memurum işini bilir.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 8. #8
  vip
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  353
  Tecrübe Puanı
  50

  Standart

  sayın kaptan açmış olduğun taslak yönetmelik için çalışmalar başlatıldı,tüm balıkçılarımızın görüşleri,teklifleri,alınması için birliğimiz en kısa zamanda.kooplarla toplantı yapaçaktır.fikir ve önerilerinizi bekliyoruz.

 9. #9
  Vıp üye İhtiyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  4.641
  Tecrübe Puanı
  958

  Standart

  Kağıt üzerinde, denizde yüzen motorlu her şeye gemi deniyor ya fakat kafalarda gemi, gemi işte 100 m.- 300 m. boyunda bir tekne.
  Düzenlemeler de bu kafalardaki gemi resmine göre yapılıyor.
  Bunlar yapılırken kimsenin 3-5 metre boyundaki gemilerde!!! uygulama nasıl olur diye düşündüğünü sanmıyorum.
  Sonuçta ortaya bir garabet çıkıyor.
  Balıkçı gemisi güverte tayfası ne gemisi, ne güvertesi, 5 metrelik sandalın güvertesi mi olur?
  Ben çocukluğumdan beri (55-60 yıldır) denizde geziyorum, bugüne kadar bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadım, duman kandili olmadığı için batan bir tekne de duymadım, Üsküdarlı dostumun dediği gibi bir tekne batmışsa ancak kaza sonucu batmıştır o da binde bir bile değil ve sorumlusu da batan küçük tekne değil.

  Aslında başka bir yazıda , denizleri başka (ya da derin) bir devlet idare ediyor sanki demiştim.
  Karada aldığın ehliyet her zaman geçerli, denizde habire yenile, vize et, sağlık muayenesi, bilmem ne.
  Kardeşim sağılığım bozuksa denize çıkmam, ben yolcu mu taşıyorum ki hastalık bulaştırayım, ya da neyse ne?
  O zaman otobüs ve taksi şoförleri de muayene olsun, onlar daha fazla insanla iç içe.

  Denizde büyük- küçük ayırımının mutlaka yapılması lazım, araç gereçlerde de cezalarda da mutlaka küçüklerin ayrı değerlendirilmesi lazım.
  Sen 300 metrelik gemiyle üç metrelik gemi!!!ye aynı cezayı yazarsan...

  Uzar gider bu laf.
  Herkes, ne yaparsa kendisine yapar.

  M.Mahir Ersin
  İstanbul 1945

 10. #10
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Tümüne hak veriyor parantez açıyorum.Cezayı kesen değil uygulayıcı olan "Sahil Güvenlik"
  yani kanun neyi emrediyorsa onu uyguluyor,demekki sorunumuz kanun koyucular.Ama burada ama her platformda cezalarının mantıksızlığını vurguladım,Sahil Güvenliğin yatkilerinin arttırılması hususunun altını önemle çizdim lakin Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapmadığından sürekli S.Güvenlikle karşı karşıya gelindi.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


Sayfa 1/3 123 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. sektör meclisi kuruluş,görev ve çalışma yönetmeliği
  By TUNCAY ŞEKER in forum Balıkçı Kahvesi
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 28.12.09, 04:54
 2. Su Ürünleri Yönetmeliği
  By LüFerCi in forum KANUNLAR
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:53
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:52
 4. Balıkçı Gemilerin Emniyet Yönetmeliği
  By LüFerCi in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 24.06.09, 21:50
 5. Balıkçı barınakları yönetmeliği
  By dökülük in forum KANUNLAR
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 30.03.09, 13:11

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM