Sayın Üyemiz,

“Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 19.09.2009 Tarih ve 27354 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu Yönetmelik Değişikliğinde;

28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gezi Tekneleri Yönetmeliği”nin Geçici 1 inci Maddesine “ (4) Bu Yönetmeliğin CE Uygunluk işaretlemesine ilişkin hükümleri, 22.08.2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi, Deniz ve İçsu Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında ithal edilen tekneler için 30.11.2009 tarihinden itibaren uygulanır” fıkrası eklenmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.Saygılarımızla,Murat TUNCER
Genel Sekreter


Dağıtım:
Gereği: Bilgi;
-Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- Deniz Turizmi Çalışma Grubu
- İMEAK DTO Şubeleri
- İMEAK DTO ,15, 42,43,49 ve
50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri