Sahibi oldu
ğum ……………………..………. İsimli …...……….....….....ruhsat kod numaralı balıkçı gemisinde kullanacağım ‘Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi’ verilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederim. …../…../…..
 
 
 
ADRES B
İLGİ

AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :
 
 
 
 
EKLER
:
Ek-1
Ruhsat fotokopisi (1 Ad.)