GOBENE ( TOMBİK):


F- Scombridae
L- Auxis thazard
İ- Frigate mackerel
M- Tombik,

GOBENE(TOMBİK)BALIĞI:

Ege denizi'nde Gırgır gemileri tarafından bolca avlanan, vücudu füze şeklinde olan, İki sırt yüzgeci bulunan, seri hareket kabiliyetine sahip olan bir pelajik orta su balığıdır.

Pinnul denilen (yalancı yüzgeç) sayısı 8 adettir. Vücut pulsuz olup sırt tarafı koyu, yan ve alt tarafları açık renklidir. Eti siyah ve kanlı olduğundan bizde fazla makbul görmemektedir. Avlanan miktarın büyük bir kısmı ihracat yapılmaktadır. iyi bir ekonomik değeri olan hızlı yüzebilen harika formata sahip bir balıktır.


M.U.= 50 cm.
O.U.= 30-35 cm.
M.A.=
O.A.=

Üreme Zamanları: Mayıs,Haziran ve Temmuz aylarıdır.

Bu balıklar; Uzatma ağları, Dalyanlar, Gırgırlar ve Olta ile avlanmaktadırlar.

Gobene balığının,1380 sayılı yasanın 2/1 nolu sirkülerinin 22.maddesine göre 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağları ile avcılığı serbesttir. Ancak balıkçı gemilerinin il müdürlüklerinden izin belgesi almaları ve avlanan balıkların bakanlığın belirlediği yerlerden bu balıkların dışarıya çıkarılması ve Menşe belgesi düzenlenmesi mecburidir.

Aynı 22.Maddenin 2.bendinde;
Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu,Büyük kemikli burnu,Bozcaada burnu ,Babakale il Mıhlı çayını birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gobene (Tombik) avcılığı yasaktır.
Aksi halde, 5326 sayılı kanunun 17.maddesinin 7.bendi gereğince idari para cezası hükmü uyğulanmaktadır.

kaynak