"AKDENİZ VİZYONU"

Greenpeace, tüm Akdeniz ekosistemi ve mavi yüzgeçli orkinoslar gibi kritik önemi olan canlıların geleceğinin korunmasına yönelik hazırladığı vizyon önerisinin anahatlarını sundu.

GREENPEACE'TEN YENİ BİR 'AKDENİZ VİZYONU'

Greenpeace, tüm Akdeniz ekosistemi ve mavi yüzgeçli orkinoslar gibi kritik önemi olan canlıların geleceğinin korunmasına yönelik hazırladığı vizyon önerisinin anahatlarını sundu.


4 Kasım 2009, Marakeş - Greenpeace'in hazırladığı raporun sunumu, Marakeş'te düzenlenen Barselona Konvansiyonu'nun (BARCON) 16.Taraflar Toplantısı (1) ile aynı zamanda yapıldı. Rapor, BARCON üyelerine Akdeniz'de bir deniz rezervleri ağı oluşturmak için, verilen taahhütlerin yerine getirildiği çağdaş bir yönetim sisteminin merkezi olmaları için çağrıda bulunuyor. Aynı zamanda Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu'dan (ICCAT) Akdeniz'de deniz yönetiminin çağdaşlaşmasına yönelik ilk adım olarak mavi yüzgeçli orkinos avına son verilmesi ve yumurtlama alanlarının korunmasını talep etmelerini istiyor. (2)

Akdeniz, aşırı ve tahrip edici balık avcılığı, kirlilik, kıyı alanlarının bozulması ve gittikçe artan iklim değişikliği etkilerinden yıllardır olumsuz etkileniyor. Greenpeace'e göre zaman geçtikçe telafi edilemez bir hasara yol açan bu durum, (özellikle de en dramatik örnek mavi yüzgeçli orkinos stoklarında görülmekte) hükümetlerin biran önce deniz rezervlerine etkisi olacak bir politika izlemelerini gerektiriyor.Greenpeace Uluslararası Akdeniz Politikaları Danışmanı Sofia Tsenikli'ye göre Barselona Konvansiyonu Akdeniz için yönetim sisteminin çağdaşlaştırılması çabalarında temeltaşı olmalı: "Konvansiyon, varolan bölgesel anlaşmaları ve kurumları ilişkilendirme ve bütünleşmiş bir çerçevede tedbirli ve bütüncül ekosistem yaklaşımı çizmeli. Bizim önerimiz kısa, orta ve uzun vadede Akdeniz ekosistemini kurtarma ve koruma planı sunuyor". (3)

En acil ihtiyaç duyulan kısa vadeli önlem, kuzey mavi yüzgeçli orkinoslarının tam koruma altına alınması. Geçen hafta ICCAT'in kendi bilimadamları mevcut yumurtlama alanlarında biyokütle oranının, bu avcılığın ilk başladığı zamandan bu yana yüzde 15 azaldığını rapor etti. Bu da mavi yüzgeçli orkinosların tür olarak (geçen ay Monako tarafından önerildiği gibi) CITES Appendix I listesine alınması için yeterli kriterleri taşıdığı yani uluslararası ticaretinin yasaklanması önerisinin (bizzat ICCAT'in bilimadamları tarafından) desteklendiği anlamına geliyor.(3)
ICCAT bilimadamlarının Greenpeace'in söylemini resmileştirdiğini belirten Greenpeace Akdeniz, Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, "Kuzey maviyüzgeçli orkinosları tükenmenin eşiğinde. Yalnızca, uluslararası ticaretin yasaklanması ve avlanmanın durdurulması tehlike altındaki bu türleri soyu tükenmekten kurtarabilir" dedi.ICCAT ve diğer balıkçılık yönetimi örgütleri, denizel kaynaklara karşı sorumluluklarını yerine getirmekte son derece başarısız oldular. Bu da mevcut parçalanmış yönetim modelinden, tedbirsel, bütüncül ekosistem yaklaşımına dayalı, özellikle de, açık denizlerde geniş ölçekli etkin bir deniz rezervleri ağı kurulmasını sağlayacak entegre bir yönetim sistemine acilen geçilmesi gerektiğini gösteriyor.

Greenpeace, bu sürece katkı sağlayacak bir girişimle Akdeniz'de acilen korunması gereken iki önemli açık deniz alanını belirledi; Balear mavi yüzgeçli orkinos yumurtlama alanı ve Sicilya Kanalı. Bu alanlar ile ilgili bilimsel verileri de Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu'na (CBD) ve Barselona Konvansiyonu'na sundu. (4)

Türkiye'nin de bu plana destek vermesi gerektiğini söyleyen Dökmecibaşı Akdeniz'in geleceği ve sürdürülebilir denizler için karasuları dahilinde ve dışında deniz rezervleri oluşturulması için gerekli altyapıyı hazırlaması için çağrıda bulunuyoruz'' dedi. (6)

Denizlerin geleceği açısından büyük önem taşıyan BARCON ve ICCAT toplantıları, önümüzdeki altı hafta boyunca yapılacak.
Greenpeace, tüm okyanusların yüzde 40'ında tamamen korunan küresel bir deniz rezervleri alanı oluşturmak için kampanya yürütüyor. Aşırı avlanma, habitat tahribatından uzak temiz ve sağlıklı bir deniz yaşamı için bunlar temel kriterler. Sağlıklı denizler aynı zamanda iklim değişikliğinin yokedici etkilerine karşı ekosistemler üzerinde bir direnç yaratabilmelerinde de çok önemli bir rol oynuyor.

Notlar:
(1) Barselona Konvansiyonu'nun 16. Taraflar Toplantısı 3-5 Kasım 2009 tarihlerinde Marakeş, Fas'ta yapılmaktadır. Barselona Konvansiyonu Akdeniz'de Denizel ve Kıyısal Alanların Korunması Konvansiyonu- ve ilgili Protokolleri, BM Çevre Programının (UNEP-MAP) ilk Bölgesel Deniz Programı olan Akdeniz Eylem Planının yasal temelini oluşturur. www.unep.or

(2) Bağımsız bir uzmanlar heyetinden oluşan bir panel tarafından 2008 yılında yapılan ICCAT'in performans değerlendirmesinde 'ICCAT üye ülkelerinin Akdeniz'de mavi yüzgeçli orkinos balıkçılığı yönetimi, herkesçe uluslararası bir rezillik olarak görülmektedir' dendi. Panel ICCAT'e 'doğu Atlantik ve Akdeniz'de mavi yüzgeçli orkinos balıkçılığı, tüm taraflar ICCAT'in bu konudaki kurallarına tamamen uyana dek durdurulmalıdır'' dedi.

http://www.iccat.int/Documents/Other...RI_LINGUAL.pdf

(3) Akdeniz Deniz Yönetimi: Sürdürülebilir bir gelecek için vizyon

http://www.greenpeace.org/internatio...rine-governanc

(4) http://www.greenpeace.org/internatio...-tuna-trade-ba

(5) Greenpeace bilimsel belgesi: Akdeniz- Güney Balear ve Sicilya Kanalı http://www.greenpeace.org/internatio...ean-sea-southe

Açık Deniz Rezervleri ve Akdeniz Rezervleri: Güney Balear ve Sicilya Kanalı örnek çalışması tam raporu
www.greenpeace.to/publications/Mediterranean-CBD-report-August-2009.pdf

(6) Greenpeace'in Türkiye'de başlattığı imza kampanyası : http://www.greenpeace.org/turkey/cam...an/take-action

Daha fazla bilgi için:
Banu Dökmecibaşı Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu: 0532 263 11 14 banu.dokmecibasi@greenpeace.org

Nevin Sungur- Greenpeace Akdeniz İletişim Birimi Yöneticisi : 0530 425 35 48 nevin.sungur@greenpeace.org

--
Deniz Sozudogru
İletişim Sorumlusu
Greenpeace Akdeniz

Communications Officer
Greenpeace Mediterranean

Asmalı Mescit mah. İstiklal Cad. Kallavi sok. No: 1 Kat: 2
Beyoğlu İstanbul Turkey

GSM: +90 532 583 38 04
Tel: +90 212 292 76 19
Fax: +90 212 292 76 22