Sahibi oldu
ğum ……………………..………. İsimli …...……...….....ruhsat kod numaralı balıkçı gemisi ile gırgır ağı kullanarak ‘Hamsi Avcılığı’ yapacağımdan gerekli avcılık belgesi düzenlenmesi hususunu müsaadelerinize arz ederim. …../…../…..
 
 
ADRES B
İLGİ

AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :
 
 
 
 
EKLER
:
Ek-1
Güncel denize elverişlilik belgesi (1 Ad.)
Ek-2
Ruhsat fotokopisi (1 Ad.)
Ek-3
G
ırgır ağı ölçüm belgesi (1 Ad.)