Akya X Sırtı Çift kaşık (yapay)
Akya X Uzun olta Zargana, uskumru, istavrit (canlı, ölü)
Akya X Bırakma Zargana, uskumru, istavrit (canlı)
Akya X Sırtı Sübye (yapay)
Barbunya X Telli beden, altı köstekli takım Kurt
Çaça X Kepçe -
Çamuka X Kepçe -
Çipura X Çift köstekli takım Yengeç, midye, sulina, mamun ve karides
Çipura X Uzun köstekli dip sürütmesi Aynen
Dülger balığı X Çift köstekli veya uzun köstekli dip sürütmesi Karides, midye, sulina, akyem
Dülger balığı X Paraketa Aynen
Dil balığı X Çift köstekli telli takım Akyem, karides, kurt
Eşkina X Uzun köstekli dip sürütmesi Karides, sulina, midye
Eşkina X Ortası kıstırmalı takım Karides, midye
Gelincik X Bambu kamış Midye
Gelincik X Gelincik sepeti Çağanoz veya midye
Gümüş balığı X Delikli beyaz taş ve kepçe
Hani X Çift köstekli takım Midye, karides, akyem
İsparoz X Çift köstekli takım Karides, midye, sulina
İsparoz X Çift köstekli takım Karides, midye
İstrongilos X Çift köstekli takım Midye, karides, akyem
İskorpit X Zokalı takım Akyem
İskorpit X Zokalı takım Akyem
İskorpit X Paraketa Akyem
İstavrit X Çapari Beyaz tüy
İstavrit X At - çek Kuyruk altı veya beyaz tüy
İstavrit X Çapari Beyaz tüy
İstavrit X Kısa köstekli tüysüz çapari Akyem
İstavrit X İnce kamışla kuyruk altı Kuyruk altı, iplik, beyaz tüy, pamuk
İzmarit X Çift köstekli takım Karides, midye
İzmarit X İki veya dört köstekli takım Karides, midye
İzmarit X Kısa köstekli yemli çapari Akyem (mama), midye
Kalkan X Telli çift köstekli takım Akyem
Kalkan X Paraketa Akyem
Karagöz X Çift köstekli takım Midye, sulina, karides
Karagöz X Çift köstekli takım Midye, sulina, karides
Karagöz X Uzun köstekli dip sürütmesi takımı Midye, sulina, karides
Karagöz X Altı köstekli takım Hamur, karides, midye
Karagöz X Ortası kıstırmalı takım Karides, midye
Kayabalığı X Çift köstekli takım Midye
Kayabalığı X Çift köstekli takım Midye
Kefal X Kıbrıs olta Ekmek
Kefal X Çarpma -
Kefal X Bambu kamışı Hamur, balık bağırsağı, kurt
Kılıç X Paraketa Kolyoz, uskumru (canlı)
Kırlangıç X Çift köstekli telli takım Akyem (zargana, izmarit, istavrit)
Kırlangıç X Zokalı takım Akyem
Kırlangıç X Paraketa Akyem
Kolyoz X Çapari Siyah ve kırçıllı tüy
Kolyoz X Çapari Siyah ve kırçıllı tüy
Kolyoz X At - çek Kuyruk altı, siyah tüy
Köpekbalığı X Paraketa Akyem
Köpekbalığı X Yemli köpekbalığı takımı Akyem, bütün balık (ölü)
Lahoz X Sırtı Rapalla, yapay sübye, kaşık
Lahoz X Uzun olta Kaşık, canlı yem
Lahoz X Paraketa veya bırakma Sübye, ahtapot, kalamar, akyem
Lahoz X Orta kıstırmalı takım Karides, sübye, akyem
Levrek X Dip sürtmesi Karides
Levrek X Uzun olta İspari, gümüş, ilarya, sübye, yavru yılanbalığı
Levrek X Kıyı bırakması İspari, gümüş, ilarya, karides, sübye
Lipsos X Zokalı takım Akyem
Lüfer X At - çek Kuyruk altı, kaşık
Lüfer X Makinesiz bambu kamış Yaprak yem, kraça
Lüfer X Kamışla zokalı takım Yaprak yem, kraça
Lüfer X Mavruka Hamsi, kıraça
Lüfer X X Zokalı yemli takım Yaprak veya bütün yem, kraça, istavrit, izmarit, hamsi
Lüfer X Sıyırtma, yünlü
Lüfer X Zokalı takım Akyem (izmarit, istavrit, kolyos, uskumru yapay yem)
Lüfer X Uzun olta Zargana, istavrit, izmarit (canlı) kaşık
Lüfer X Sıyırtma
Lüfer X Mantarlı takım Yaprak yem istavrit, izmarit, zargana
Lüfer X Sırtı Kaşık
Lüfer X Çapari Kırçıllı beyaz,. kırmızı tüy
Lüfer X Çarpma
Melanurya X Sırtı Kaşık
Melanurya X Pirçol Karides, midye, akyem
Melanurya X Uzun köstekli dip sürütmesi Karides midye, akyem
takımı
Mercan X Çift veya dört köstekli takım Karides, sübye, kalamar, ahtapot
Mercan X Uzun köstekli dip sürütmesi Karides, sübye, kalamar, midye, sulina
takımı
Mercan X Zokalı takım Karides, sübye, kalamar, akyem
Mercan X Paraketa Sübye, kalamar, akyem
Mercan X Ortası kıstırmalı takım Karides, sübye, kalamar, sulina, akyem
Mezgit X Çift köstekli takım Midye, akyem, karides
Mığrı X Ortası kıstırmalı takım Akyem (sardalya)
Mığrı X Uzun köstekli dip sürütmesi Karides, midye
takımı
Mığrı X Çift köstekli takım Küçük balıklar (ölü)
Minakop X Uzun köstekli dip sürütmesi takımı Karides
Orfoz X Bırakma Sübye, kalamar, ahtapot, akyem
Orfoz X Sırtı Rapalla, yapay sübye, kaşık
Orfoz X Uzun olta Zargana, ispari, iskorpit
Orfoz X Ortası kıstırmalı zokalı takım Karides, sübye, kalamar, ahtapot, akyem
Orkinos X Sırtı Kaşık, yapay sübye
Orkinos X Sırma telli orkinos takımı İstavrit, kolyoz, uskumru, lüfer, palamut (canlı veya ölü)
Palamut X Yünlü seğirtme Yapay yem
Palamut X Zokalı yemli takım İstavrit, uskumru vonosu, izmarit, hamsi
Palamut X Çapari Kırmızı, beyaz ve kırçıllı tüy
Palamut X Çarpma
Pisi X Telli çift köstekli takım Kurt, karides, akyem
Sardalya X Çapari Beyaz tüy
Sinarit X Uzun olta Zargana, ispari, istavrit, uskumru (canlı), iskorpit, kaşık
Sinarit X Bırakma Akyem, sübye, kalamar, sardalya, ispari, iskorpit (canlı)
Sinarit X Sırtı Kaşık, yapay sübye, rapalla
Sinarit X Ortası kıstırmalı takım Karides, kalamar, sübye, akyem
Trança X Bırakma Sübye, kalamar, akyem
Uskumru X X Çapari Kırçıllı veya siyah tüy
Uskumru X Sırtı Kaşık - Plug (Rapala)
Zargana X Çarpma
Zargana X X Kepçe
Zargana X Sırtı Kaşık
Zargana X Zargana takımı İpek, kurt, kuyrukaltı


***************************************

AKYA CANLI ZARGANA, CANLI KEFAL,İLERYA ORTASU BIRAKMA OLTASI

BARBUNYA KURTÇUKLAR YEMLİ BEDEN, YEMLİ ÇAPARİ, PARAKETA
BERLAM AKYEM BEDEN, ZOKALI BEDEN, PARAKETA

ÇİPURA KARİDES, KURTÇUKLAR, ÇİFT KABUKLULAR (öz: SULİNA), TUZLANMIŞ DENİZ HIYARI YEMLİ BEDEN, PARAKETA
ÇİTARİ KARİDES, ÇALI KARİDESİ, KURTÇUKLAR, HAMUR (EKMEK İÇİ), ÇİFT KABUKLULAR SERBEST YEMLİ BEDEN
ÇÜTRE CANLI YENGEÇ, ÇİFT KABUKLULAR YEMLİ BEDEN

DENİZ ALASI KARASAL KÖKENLİ CANLILAR (BÖCEKLER) (Fly-Fishing) SERBEST YEMLİ BEDEN
DİL BALIĞI KURTÇUKLAR, ÇİFT KABUKLULAR,ÇALI KARİDESİ ETİ YEMLİ DİP BEDENİ, PARAKETA
DÜLGER BALIĞI İSTAVRİT,KOLYOZ,SARDALYA, HAMSİ CANLI YEM OLARAK YEMLİ BEDEN

EŞKİNA ÇALI KARİDESİ, KARİDES, ÇİFT KABUKLULAR YEMLİ BEDEN

FANGRİ KARİDES, ÇALI KARİDESİ, ÇİFT KABUKLULAR, AKYEM YEMLİ BEDEN
FENER BALIĞI AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ, PARAKETA
FOLYA AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ

GELİNCİK KARİDES ETİ, ÇALI KARİDESİ ETİ, ÇİFT KABUKLULAR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
GÜMÜŞ ÇİFT KABUKLULAR, AKYEM SERBEST YEMLİ BEDEN

HANİ BALIKLARI KARİDES ETİ, ÇALI KARİDESİ ETİ, ÇİFT KABUKLULAR, AKYEM YEMLİ BEDEN

ISKARMOZ BALIĞI CANLI GÜMÜŞ, CANLI İLERYA, KÜÇÜK YENGEÇ YEMLİ BEDEN
ISTRANGİLOS ÇİFT KABUKLULAR YEMLİ ÇAPARİ

İSKORPİT AKYEM ZOKALI BEDEN, YEMLİ DİP BEDENİ
İSPAROZ KARİDES ETİ, ÇALI KARİDESİ ETİ, ÇİFT KABUKLULAR, KURTÇUKLAR, AKYEM, HAMUR YEMLİ BEDEN
İSTAVRİT KARİDES ETİ, ÇALI KARİDESİ ETİ, ÇİFT KABUKLULAR, KURTÇUKLAR, AKYEM YEMLİ BEDEN
İZMARİT KARİDES ETİ, ÇALI KARİDESİ ETİ, ÇİFT KABUKLULAR, KURTÇUKLAR YEMLİ ÇAPARİ

KALKAN BALIĞI AKYEM PARAKETA, YEMLİ DİP BEDENİ
KARAGÖZ ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR UZUN KÖSTEK DİP BEDENİ, ZOKALI BEDEN, YEMLİ DİP BEDENİ
KAYA BALIĞI ÇİFT KABUKLULAR, KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
KEFAL KURTÇUKLAR, HAMUR, İŞKEMBE ETİ, HAFİF ÇÜRÜMÜŞ PALAMUT KAFASI ETİ YEMLİ BEDEN, ŞAMANDIRALI BEDEN, EKMEK TUZAĞI
KELER BÜTÜN VE/VEYA CANLI BALIKLAR YEMLİ DİP BEDENİ, ZOKALI BEDEN
KILIÇ BALIĞI CANLI ZARGANA ŞAMANDIRALI SERBEST BEDEN
KIRLANGIÇ AKYEM TERAZİ BEDEN
KİKLA ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR YEMLİ DİP BEDENİ
KOLYOZ AKYEM YEMLİ ÇAPARİ
KUPES ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES, HAMUR, AKYEM YEMLİ ÇAPARİ

LAHOS ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
LAPİN ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
LEVREK (İspendek)
700gr. KADAR KARİDES, ÇALI KARİDESİ,ÇAĞANOZ SERBEST YEMLİ BEDEN
LEVREK
700gr. ÜSTÜ CANLI ZARGANA, CANLI İLERYA, CANLI İSKORPİT, UFAK CANLI FARE, KARİDES, ÇALI KARİDESİ, ÇAĞANOZ, SERBEST YEMLİ BEDEN
LİPSOS AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ, ZOKALI BEDEN, TERAZİ BEDEN
LÜFER AKYEM ZOKALI BEDEN

MELANUR ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
MERCAN ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ, ZOKALI BEDEN
MERSİN BALIĞI ÇİFT KABUKLULAR,ÇAĞANOZ YEMLİ DİP BEDENİ
MEZGİT ÇİFT KABUKLULAR, KURTÇUKLAR, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
MIĞRI HER TÜRDEN ÖLÜ BÜTÜN BALIK, AHTAPOT, SÜBYE BIRAKMA BEDENİ
MIRMIR KURTÇUKLAR, ÇİFT KABUKLULAR (öz:KARAMİDYE, SULİNA) ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, YEMLİ BEDEN
MİNAKOP ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES, HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
MÜREN HER TÜRDEN ÖLÜ BÜTÜN BALIK, AHTAPOT, SÜBYE BIRAKMA BEDENİ

ORFOZ AKYEM, AHTAPOT ETİ, YENGEÇ YEMLİ DİP BEDENİ
ORKİNOS BÜTÜN TORİK, BÜTÜN KEFAL SERBEST YEMLİ BEDEN

PALAMUT AKYEM ZOKALI BEDEN
PİSİ BALIĞI AKYEM, KURTÇUKLAR, KARİDES YEMLİ DİP BEDENİ

SARIAĞIZ CANLI ZARGANA, CANLI KEFAL,İLERYA ORTASU BIRAKMA OLTASI
SARIGÖZ ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA) KURTÇUKLAR, ÇAĞANOZ, KARİDES,HAMUR, AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ
SARIKUYRUK CANLI ZARGANA, CANLI KEFAL,İLERYA ORTASU BIRAKMA OLTASI
SİNARİT ÇİFT KABUKLULAR(öz:KARAMİDYE, SULİNA, İSTRİDYE) KURTÇUKLAR, YENGEÇ, KARİDES,HAMUR, AKYEM ZOKALI BEDEN, YEMLİ DİP BEDENİ

TRAKONYA AKYEM YEMLİ DİP BEDENİ, ZOKALI BEDEN
TRANÇA ÇİFT KABUKLULAR(öz: SULİNA, İSTRİDYE ) RAPANA, KURTÇUKLAR, YENGEÇ, KARİDES,HAMUR, AKYEM ZOKALI BEDEN, YEMLİ DİP BEDENİ, PARAKETA

VATOZ AKYEM ZOKALI BEDEN, YEMLİ DİP BEDENİ

YALADERMA CANLI ZARGANA, CANLI KEFAL,İLERYA ORTASU BIRAKMA OLTASI
YILAN BALIĞI KARİDES, TUZLU SARDALYA YEMLİ DİP BEDENİ

ZARGANA AKYEM ŞAMANDIRALI SERBEST BEDEN
ZURNA BALIĞI HER ÇEŞİT CANLI VEYA ÖLÜ BALIK, AKYE
M ŞAMANDIRALI BEDEN