İÇ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUYOR.
07 Ekim 2008 / 13:19

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'na göre İlimizde İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliğini kurma çalışmaları için 23.10.2008 tarihinde toplantı yapılacak.
İlimizdeki balık üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almak üzere balık üreticilerinin bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz İÇ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ'nin ilimizde kurulması planlanmıştır.

Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında da üreticilerin örgütlenmesi önemsenmektedir. Ürünlerin üretiminden piyasaya sunulmasına kadar geçen süreçte örgütlü üreticiler, girdilerin çok daha uygun fiyatlarda ve koşullarda temin edilmesinden, pazarlamada güçlü bir duruşa kadar birçok avantaja sahip olmaktadırlar.

Ulusal ve uluslararası yardım, teşvik ve destek gibi adlar altında yapılan ödemeler birlik gibi üretici örgütleri aracılığıyla hedef kitleye ulaştırılmaktadır. Günümüzde artık örgütlü üreticilik yapmayan üreticiler desteklerden yararlanamaz duruma gelmiştir.

İlimizde tüketebileceğimizden çok daha fazla alabalık üretilmekte olup, bu üretimin giderek de artacağı beklenmektedir. Bu nedenle ürünlerin il dışında hatta ihracat yoluyla dışarıya da pazarlanmasının zorunlu hale geldiği artık bilinen bir husustur. Pazarlama konusunda ürünlerin işlenerek pazara sunulması ve daha geniş bir zaman diliminde tüketiciye ulaştırılması gibi yeni açılımlar zaruri hale gelmiştir.

Alabalık üreticilerinin bir araya gelerek ortak olan sorunlarını birlikte çözmeleri ve ortak hareket edebilmeleri için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi son derece önemlidir.

5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'na göre İlimizde İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliğini kurmak üzere 23.10.2008 tarihinde İl Müdürlüğümüz Çiftçi Evinde saat 11.00'de yapılacak olan toplantıya aşağıda belirtilen belgelerle birlikte hazırlıklı olarak gelmeleri üreticilerimizin her şeyden önce kendi menfaatine olacaktır.

İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Kurucu Üyelerinden İstenecek Belgeler;
1-Dilekçesi, Üye Taahhüt Miktarı,
2-Üretici Belgesi, Kapasitesi,
3-Çiftçi Belgesi,
4-Nüfus Cüzdan Sureti,
5-Fotoğraflı İkametgah Belgesi.