"Yoketme Komisyonu" İşbaşındaydı!
17 Kasım 2009 / 19:19
ICCAT'in başarısız balıkçılık yönetimi politikaları, deniz canlılarını cezalandırırcasına alınan kararlar ve yasadışı "Ölüm Duvarı akıntı ağları"nın kullanımına izin vermesi artık gözardı edilemez.

"Uluslararası Atlantik Orkinoslarını 'Yoketme' Komisyonu" İşbaşındaydı!

ICCAT'in başarısız balıkçılık yönetimi politikaları, deniz canlılarını cezalandırırcasına alınan kararlar ve yasadışı "Ölüm Duvarı akıntı ağları"nın kullanımına izin vermesi artık gözardı edilemez.

17 Kasım 2009, Brezilya " Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) 9-15 Kasım'da yapılan toplantısında, birkez daha orkinos avcılığı ve çiftliği temsilcilerinin çıkarları uğruna hareket ederek, başarısızlığını kanıtladı. ICCAT, bu başarısızlığı ile dünya üzerinde en çok sömürülen balık stoklarından biri olan Atlantik maviyüzgeçli orkinoslarının stoklarının iyileşmesini önleyecek kararları onaylamış oldu.

Son bilimsel verilere göre, 2023'e kadar stokların yüzde 50 iyileşme şansına sahip olabilmesı için, doğu Atlantik'teki yıllık avlanma kotalarının 8,000 tonu geçmemesi ve bu kotanın uygulanması gerekiyor. Bugüne dek, bu tükenişin durdurulması için defalarca avlanmanın sona erdirilmesi çağrısına karşın, Avrupa Birliği, Akdeniz'deki balıkçı ülkeler ve Japonya, şu anki 19,950 ton olan kotanın, yalnızca 13,500 tona inmesi için baskı yaptı.

Greenpeace Uluslararası Denizler Kampanyası Sorumlusu François Provost "ICCAT yine maviyüzgeçli orkinoslara iyileşme şansı verme konusunda başarısız oldu. Aynı zamanda balıkçılık yapan ülkelerin, kendi kurallarını hayata geçirmekten ve aşırı av kapasiteleri konusuna ciddi olarak eğilmekten aciz olduklarını gösterdi. Artık Atlantik maviyüzgeçli orkinoslarının uluslararası ticaretini yasaklamak, ikonik bir balık türünün soyunun tamamen tükenmesini önleyecek son şanstır" dedi.

Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, "Akdeniz'in en değerli türlerini yoketmek için adeta çaba gösteren ICCAT'in bu başarısızlığına, Türkiye de bilimsel tavsiyeler doğrultusunda davranmayarak ortak oldu. Yıllardır kapasitesini büyüterek ve yasadışı avlanmaya göz yumarak, yalnız ekolojisini değil, kendi balıkçısının da geleceğini yıkıma sürükledi. Türkiye en azından artık CITES'te (Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticareti Konvansiyonu) ticaretin yasaklanması için çaba göstererek elindeki son şansı değerlendirmelidir" dedi.

ICCAT'in bilimadamları üretken mavi yüzgeçli orkinos popülasyonunun, bu avcılığın ilk başladığı zamandan bu yana yüzde 15 azaldığını rapor etti. Bu da mavi yüzgeçli orkinosların tür olarak CITES Appendix I listesine alınması için yeterli kriterleri taşıdığı yani uluslararası ticaretinin yasaklanmasının gerektiği anlamına geliyor.(1)

Tartışmaların başından sonuna kadar ICCAT üyelerinin, onları bekleyen uluslararası ticaret yasağı kararını önlemek için, yeni kota sınırları koyma konusunda çaresizlikleri açıkça belli oluyordu. Söz konusu tehdit, geçtiğimiz ay Monako'nun bu yönde harekete geçerek CITES'de bu konuya dair teklifi sunması ile ciddiyet kazanmıştı.

ICCAT üyeleri, tükenmekte olan köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve deniz kuşlarını korumak adına ciddi önlemler almayı da başaramadı. Üstelik BM Genel Meclisi kurallarına da aykırı olarak, ICCAT üyeleri tamamen yasadışı olan akıntı ağlarının kullanımı için Fas'a 2012'ye dek kullanım izni verdi (2). Bu ağ tipi 'ölüm duvarları' olarak tanımlanmaktadır ve Avrupa Birliği pazarında satılmak üzere kılıç balığı avlamakta kullanılan Fas'a ait yasadışı akıntı ağlarının, her yıl Batı Akdeniz'de yaklaşık 4.000 yunus ve 25.000 köpekbalığının ölmesine yol açtığı da biliniyor. Bu rakamlar Recife'deki ICCAT toplantısında Avrupa Birliği Komisyonu ve ABD tarafından da ısrarla desteklendi (3).

ICCAT'in ve diğer balıkçılık yönetimi organizasyonlarının deniz kaynaklarının korunmasındaki sorumluluklarını yerine getirmekteki başarısızlıkları artık gözardı edilemez. Bu durum, zamanımızda varolan parçalanmış yönetim modelinin derhal değişerek, tedbirli ekosistem yaklaşımına sahip ve özellikle de açık deniz alanlarında geniş ölçekli ve etkili deniz rezervleri ağının oluşmasını sağlayacak yeni entegre bir yönetim modeline geçilmesi gereklidir.