1. Tür İsmiLatincesiCyprinidaeAkbalık SalmonidaeAlabalık Salmo trutta macrostigma SalmonidaeAlabalık Salmo trutta caspius SalmonidaeAlabalık Salmo trutta abanticus CyprinidaeAynalı Sazan Cyprinus carpio CyprinidaeBıyıklı Balık Barbus plebejus CyprinidaeBıyıklı Balık Barbus rajonorumCyprinidaeBıyıklı Balık Barbus capito CyprinidaeBizir Carasobarbus luteus CyprinidaeÇapak Abramis bramaCyprinidaeEğrez Vimba vimba CyprinidaeGökçe Alburnus akili SalmonidaeGökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykissCyprinidaeİnci Kefali Chalcalburnus tarichi CyprinidaeKababurun Chondrostoma regium CyprinidaeKadife Tinca tinca ClariidaeKarabalık Clarias lazera CyprinidaeKızıl Kanat Scardinius erythrophthalmusSiluriformesMezapotamya Yayını Silurus triostegusCyprinidaeSaçaklı Siraz Capoeta capoeta sieboldiCyprinidaeSazan Cyprinus carpio CyprinidaeSiraz Capoeta capoeta umble CyprinidaeSiraz Capoeta pestai CyprinidaeSiraz Capoeta tinca CyprinidaeSiraz Capoeta trutta CyprinidaeSis Balığı Aspius vorax PercidaeSudak Lucioperca luciopercaCyprinidaeŞabut Tor grypus CyprinidaeTahta Balığı Blicca bjoerknaGobiidaeTatlı Su Kayası Gobius fluviatilis PercidaeTatlı Su Levreği Perca fluviatilis EsocidaeTurna Esox lucius SiluridaeYayın Silurus glanis