İÇSU BALIKLARI

familya ......... tür ismi ... latincesi
Cyprinidae ...... Akbalık . Leiciscus cephalus
Salmonidae ..... Alabalık .. Salmo trutta macrostigma
Salmonidae ..... Alabalık ... salmorutta caspius
Salmonidae ..... Aabalık .. Salmorutta abanticus
Cyprinidae ...... AynalıSazan Cprinus carpio
Cyprinidae ...... Bıyıklı Balık... Barbus plebejus
Cyprinidae..... Bıyıklı Balık .... Barbus rajonorum
Cyprinidae ..... Bıyıklı Balık .... Barbus capito
Cyprinidae.... Bizir .... Carasobarbus luteus
Cyprinidae .... Çapak ....... Abramis brama
Cyprinidae .... Eğrez ....... Vimba vimba
Cyprinidae .... Gökçe ........ Alburnus akili
Salmonidae .... Gökkuşağı Alabalığı ..Oncorhynchus mykiss
Cyprinidae ... İnci Kefali .... Chalcalburnus tarichi
Cyprinidae ... Kababurun .... Chondrostoma regium
Cyprinidae ... Kadife ...... Tinca tinca
Clariidae ..... Karabalık ..... Clarias lazera
Cyprinidae .... Kızıl Kanat .... Scardinius erythrophthalmus
Siluriformes ... Mezapotamya Yayını ..Silurus triostegus
Cyprinidae..... Saçaklı Siraz .. Capoeta capoeta sieboldi
Cyprinidae .... Sazan ..... Cyprinus carpio
Cyprinidae.... Siraz ...... Capoeta capoeta umble
Cyprinidae ... Siraz ......... Capoeta pestai
Cyprinidae ... Siraz ....... Capoeta tinca
Cyprinidae ... Siraz ........ Capoeta trutta
Cyprinidae ... Sis Balığı ....... Aspius vorax
Percidae ... Sudak ....... Lucioperca lucioperca
Cyprinidae.. Şabut .......... Tor grypus
Cyprinidae.. Tahta Balığı ...... Blicca bjoerkna
Gobiidae .... Tatlı Su Kayası.... Gobius fluviatilis
Percidae .... Tatlı Su Levreği ... Perca fluviatilis
Esocidae.. Turna ........... Esox lucius
Siluridae .... Yayın ....................Silurus glanis
kaynak