TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADE YARDIM ORANLARI BELİRLENDİ Tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla ihracat iadesi yardım oranları 2009 yılı için yeniden belirlendi. Ton başına 370 dolar ile en fazla ihracat iadesi kurutulmuş sebze ihracatına verilirken, en düşük ise 63 dolar ile reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları ihracatına verildi.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ihracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınacak. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar, sebzeler, kurutulmuş sebzeler, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayine dayalı gıda maddeleri, bal, reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları, zeytinyağı, hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, kümes hayvanları etleri, yumurta, kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, bisküviler, gofretler, kekler ve makarnaların ihracatını müteakip finansmanı amacıyla giderler ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak dolar karşılığı Türk Lirası üzerinden, Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanacak.
-EN FAZLA YARDIM KURUTULMUŞ SEBZE İHRACATINA-
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcukların ihracat iade miktarının tonu 205 dolar olarak belirlenirken, miktar barajı yüzde 37, azami ödeme oranı ise yüzde 10 olarak belirlenecek. Sebzelerde iade miktarının tonu 79 dolar, miktar barajı yüzde 27, azami ödeme oranı yüzde 12, kurutulmuş sebzelerde ihracat iade miktarının tonu 370 dolar, miktar barajı yüzde 20, azami ödeme oranı yüzde 10, meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde ihracat iade miktarının tonu 78 dolar, miktar barajı yüzde 41, azami ödeme oranı yüzde 8, dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayine dayalı gıda maddeleri ihracat iade miktarının tonu 75 dolar, miktar barajı yüzde 51, azami ödeme oranı da yüzde 15 olacak. Balın ihracat iade miktarının tonu 65 dolar, miktar barajı yüzde 32, azami ödeme oranı yüzde 5, reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastlarının ihracat iade miktarının tonu 63 dolar, miktar barajı yüzde 35, azami ödeme oranı yüzde 5, meyve suları ve sebze suları, meyve nektarlarının ihracat iade miktarının tonu 15 dolar, miktar barajı yüzde 15, azami ödeme oranı yüzde 12, zeytinyağının ihracat iade miktarının tonu 100 dolar, miktar barajı yüzde 100, azami ödeme oranı yüzde 5; hazırlanmış veya konserve edilmiş balıkların ihracat iade miktarının tonu 200 dolar, miktar barajı yüzde 100, azami ödeme oranı da yüzde 5 olarak hesaplanacak.
Kümes hayvanlar etlerinin ihracat iade miktarının tonu 186 dolar, miktar barajı yüzde 14, azami ödeme oranı yüzde 20, yumurtanın ihracat iade miktarının bin adedinde 15 dolar, miktar barajı yüzde 78, azami ödeme oranı 10 olacak. Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin ihracat iade miktarının tonu 250 dolar, miktar barajı yüzde 40, azami ödeme oranı yüzde 10, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları ihracat iade miktarının tonu 119 dolar, miktar barajı yüzde 48, azami ödeme oranı yüzde 6, bisküviler, gofretler, keklerin ihracat iade miktarının tonu 119 dolar, miktar barajı yüzde 18, azami ödeme oranı yüzde 8, makarnaların da ihracat iade miktarının tonu 66 dolar, miktar barajı yüzde 32, azami ödeme oranı ise yüzde 10 olarak belirlenecek.
-ORGANİK ÜRETİMDE İHRACAT İADE MİKTARI YÜZDE 50 ARTIRILACAK-
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar, sebzeler, kurutulmuş sebzeler, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayine dayalı gıda maddeleri, balın İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri veya organik üretilmeleri halinde belirlenen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları yüzde 50 oranında artırılabilecek. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili ihracatçı birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunlu olacak. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilecek.
Bu Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri, enerji giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilebilecek. (ANKA)
(HLY/NB/BÜN)