"17 santigrat su sıcaklığı bizim için çok önemli. Bizim sularımız son senelerde çok sıcak. Küresel ısınma demek de çok genel ama bir dönüşüm var. Suların soğuması lazım. Konsantrasyonları 17 santigrat sıcaklık altında bir araya geliyor. Marmara Denizi'nde ışıklı avcılık serbest bırakıldı. Su sıcaklıkları yüksek olunca bir araya gelmiyorlar ya ışığı tutunca balıklar ışığa geliyor. Bakanlık balıkçılar mağdur olmasın diye 1.5 ay bu izni vermiş. Ama balıkçıların yasa dışı olarak bu tarz avlanmaya devam ediyor. Balıkçı bindiği dalı kesiyor. Kısırdöngüyü aşmanın yolu kotadır."