Toksik yüküyle birlikte batan M/V ULLA gemisi, kömür tozlarının denize karışması, Mısır, Lübnan, İsrail yöresinden gelen plastikler ve kıyılardaki sanayi tesislerinin atıklarıyla her gün biraz daha kirlenen İskenderun Körfezi'nde, bakır miktarının tehlike sınırına yakın noktaya ulaştığı açıklandı. MKÜ'nün 8 yıl önce yaptığı araştırmada da, balıklardaki ağır metallerd en civa miktarının tehlike sınırının üzerinde çıktığı bildirilmişti.

ULLA gemisinin batık noktasındaki yüzeyi, 20 metre derinliği ile Körfez'in sanayi tesislerine yakın alandan aldığı deniz suyunda inceleme yapılan analiz sonucunu açıklayan MKÜ İskenderun Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, sudaki bakır oranının, kabul edilebilir sınır seviyesinin en üst noktasına ulaştığını belirtti.

Sucul ortamda bakır (cu) metalinin kabul edilebilir sınır seviyesinin en üst noktasının '0,015 mg/l' olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan, "İskenderun Körfezi deniz suyu ağır metal değerlerinin tespiti amacıyla ULLA'nın batık noktasının yüzeyi, 20 metre derinliği ile Körfez içerisinde (fabrikaların açıkları) alınan su örneğinin analizinde bakır oranı tehlike sınırına yakın noktada olduğu görüldü.

Bakır, İskenderun Körfezi deniz suyu ağır metal değerlerinde ULLA'nı n batık noktasında 0,019227, 20 metre derinlikte 1,01408, Körfez içerisinde de 0,0124 oranında çıktı. Nedenini bilimsel olarak ifade edebilmek için daha derin bir araştırma yapmak gerekir" açıklamasını yaptı.

İskenderun Körfezi deniz suyu ağır metal değerlerinin tespiti kapsamında kadminyum, krom, bakır, demir, mangan, nikel, kurşun, çinko, krom+6 ve krom+3 analizi yapıldığını belirten Prof. Dr. Cemal Turan, "Tehlikeli olarak gördüğümüz ve o bölgede yüksek olabileceğini düşündüğümüz metallerin oranlarının suda erime oranı, analizle incelendi. Sonuçlar yaklaşık olarak normal kabul edilebilir sınırların altında, ama oranlar ULLA civarında biraz daha yüksek görülüyor. Özellikle krom ve kadminyum açısından" dedi.

Yapılan analizlerle Körfez'deki kirlilik düzeyinin tespit edildiğini ifade eden Prof.Dr.Turan, "Bundan sonra kirliliğe yönelik yapılacak çalışmada bu veriler esas al� �nacak. Bölgede birşey olursa, bu verilerle karşılaştırıp, kirlilik durumunu göreceğiz" dedi. Prof. Dr. Turan, ULLA'nın toksik yükünün deniz altında durduğunu, ama Körfez'in de genel olarak temiz olduğunu savundu.