Zokalı ve köstekli olta takımları ile tutulur. Ancak zokalı takımda, iskorpit sığ bölgelerde yaşadığından bedeni ufak tutmak gerekir. Bir kulaç bedene, ufak iğneler taşıyan zoka takılır.
Köstekli takımda ise iskandilin alt ucuna 30 cm. köstek bağlanıp buna da bir numara iğne takılır. Yem olarak karides ve akyem kullanılır.
Av yerinde zokalı ve köstekli takımda iskandil dibe indirilerek beklenir. Ara sıra balığın dikkatini çekmek için olta yukarı doğru çekilip tekrar dibe indirilir. Balık vurduğunda ağzı büyük olduğundan zokayı veya iğneyi olduğu gibi yutar. Beklemeden çekmek gerekir. Sandala alırken balık su seviyesine çıkınca orada sabit bırakılır ve balık suyun içinde iken çenesinin altından baş ve işaret parmaklarıyla sıkıca tutularak sandala alınır. Ancak, bu profesyonel işidir. Amatörler balığı mutlaka kepçi ile almalıdır. Balığı hiçbir zaman teknenin içine atmamak gerekir. Mutlaka bir kovaya veya tenekeye konur ki zıplayarak çarpmasın