S.S İSTANBUL BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
S.S İSTANBUL BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİKOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Birliğimizin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.06.2012 Tarihinde saat 11.00 da Bakırköy Balıkçı barınağı sosyal tesislerinde yapılacaktır. Şayet çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı25.06.2012 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır. Bütün temsilcilerin hazır bulunması rica olunur.
Başkan Erdoğan KARTALGÜNDEM

1- Açılış yoklama ve Saygıduruşu
2- Divan Heyetinin teşekkülü
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunmasıve görüşülmesi
4- Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
5- Bilanço gelir, gider tablolarının okunması ve görüşülmesi ve kabulü
6- Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı, ayrıibrası
7- 2012 yılı Tahmini Bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Gerektiğinde Bankalardan, Bakanlıklardan Özel ve Tüzel kişilerden bağış
alınmasının görüşülmesi
9- Birlik işleri için görevlendirileceklere verilecek yollukların görüşülmesi ve karara
bağlanması
10- Meslek odaları, Özel işletmeler, Ticaret Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Dünya
Bankası, AB projeleri, Kırsal Kalkınma Projeleri, Tarım Bakanlığı ve diğer
Bakanlıkların, Büyükşehir ve Yerel Belediyelerle, Kurumların proje gereği AB
Ülkeleri, Ajanslar ve Uluslar arasıÜlkelerle hibe, Destek, İşbirliği projeleri yapma,
yapılanlara katılma, ortak olma, Proje için yer kiralanması yönünde Yönetime yetki
verilmesinin görüşülmesi
11- Rumeli KavağıKooperatif Başkanı Ahmet Aslan’ın devam eden Mahkeme davasına
müdahil olunmasının görüşülmesi
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış