Gemilerin balans suları ile taşınan çok tehlikeli istilacı olarak nitelendirilen 5 tür sucul ve mikro organizma türkiye kıyılarını tehdit ediyor.
Denizcilik müsteşarlığından edinilen bilgiye göre,gemilerin yüksüz seyiri sırasında dange sağlamak amacıyla ayrılmış tanklara aldıkları balans suyunu yük alacakları limanlarda boşaltmaları nedeniyle milyonlarca farklı sucul ve mikro organizma bir ekosistemden bir başkasına taşınıyor.bu türler taşındıkları yerde kontrolsuzce çoğalarak geri dönüşümsüz bir şekilde bölgeyi istila edebiliyor.dünyada,gemilerin balans suyu tanklarında her gün 7 binden farlı tür,farklı limanlar arasında taşınmaktadır.
Balans suyu ile taşınan istilacı türler,denizleri tehdit eden küresel ısınma,kara kökenli kirleticiler ve aşırı avlanma gibi tehlikelerin arasında sıralanmaktadır.tübitak marmara araştırma merkezi ile denizcilik müsteşarlığı tarafından,uluslar arsı deniz trafiğinin ve taşınan balans suyunun riskini belirlemek ve bu riski azaltmak için alınacak önlemleri ortaya koymak amacıyla balans suyu ile taşınan zararlı sucul organizmaların kontrolü ve yönetimi projesi yapıldı.
Proje kapsamında,2011 yürürlüğe girmesi beklenen gemi balans suları ve sedimanlarının kontrolü ve yönetimi uluslararası sözleşmesi ile türkiye'nin yerine getireceği sorumluluklar belirlendi.türkiye'ninde taraf olmasının planlandığı sözleşme yürürlüğe girdikten sonra,2015'e kadar tüm gemilere balans arıtım cihazları takılarak gemilerin taşıdıkları sular içindeki canlı arıtması sağlanacaktır.
Proje ile türkiye'nin limanlarına yılda yaklaşık 23 milyon ton balans suyu deşarj edildiği ve balans deşarjlarının deniz trafiği ile orantılı olarak marmara,izmir ve iskenderun bölgelerinde yoğunlaştığı tespit edildi.ayrıca balans sularının türkiye'ye hangi bölgelerden taşındığı da saptandı.buna göre,dünyanın neredeyse tüm biyolojik bölgelerinden türkiye'ye taşınım gerçekleşiyor ve bu nedenle türkiye kıyları büyük risk altındadır.
Yapılan çalışmalarda,türk deniz alanlarına diğer deniz alanlarından gelen 263 tür kayıt altına alındı ve bu türlerin 37 sinin gemiler ile taşındığı ortaya çıkmıştır.türk deniz alanlarına gelen 180 türünde süveyş kanalından,6 sı cebelitarık kanalından doğal yolla geldiği,3 ünün balık ticareti geldiği,37 sinin ise gemiler yolu ile taşındığı tespit edilmiştir.türkiye kıyılarına yerleşen 37 faklı istilacının arasında güneş levreği,gümüş sazanı,mavi yengeç,çengel su piresi,zebra midyesinin yanı sıra bazı deniz yıldızı,tek hücreli kabuksuzlar,halkalı deniz solucanları ve deniz anası gibi türler yer almaktadır.
Bunlardan deniz zebra midyesi,çengel su piresi ile bir tür deniz yıldızı ve 2 tür denzi anası çok tehlikeli istilacı tür olarak sıralanmıştır.