+ Yeni Konu aç
Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
31 sonuçtan 11 ile 20 arası

Konu: İzmir'de balık avı turları düzenlenecek

  1. #11
    _Amatör_ Levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2009
    Yaş
    42
    Mesajlar
    4.107
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    444

    Standart

    Alıntı YörükEfe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler sayın mod'um, Hoşbulduk.
    Boşver modu ,Yörükefe kısaca levent derler bana :))

  2. #12
    Meraklı YörükEfe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Yaş
    54
    Mesajlar
    13
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    6

    Standart

    Alıntı Kulek Reis Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İzmir körfezinde Oldukça ağır metal bulunduğundan epey zamandır. balık tutma yasağı vardır

    bostanlı vapur iskelesinden üçkuyular vapur iskelesinin doğusunda kalan kısımda balıkavlamak yasak


    Şimdi bu balık tutma turları düzenleyecek olan tekne sahipleri Ya bu işi bilmiyorlar veya İzmiri bilmiyorlar. Kordon boyu boşmuş 50 sene önce ben biliyorum.olta atacak yer bulamazdın .denizin dibi görünürdü. Kordon İstanbul boğazı ile mukayese edilirmi?

    Harfi-Harfine aynen katılıyorum Hüseyin abi.


    Birde uyarıcı bilgi olarak bu iletiyi koymak istedim.


    D İ K K A T !..

    AVLANMA ALANI YASAK BÖLGE !...

    Çünki bizler "Amatör Balık Avcıları" ailesi olarak tüm amatörlerin çok dikkatli olması ve yasak bölgelerde avlanmıyarak herkese örnek olmamız gerekiyor.
    İzmir körfezindeki bir av ile ilgili açılan konuyu Tebrikde bulunan tüm Üye ve Yönetici arkadaşların daha dikkatli olmalarını öneriyorum.
    Saygılar.

    [QUOTE
    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
    DENİZLERDE VE İÇ SULARDA AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
    AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 37/2 NUMARALI SİRKÜLER


    BİRİNCİ BÖLÜM
    Amaç ve Tanımlar
    Amaç
    MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması,
    buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve
    sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının
    sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna
    dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006-
    31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda
    belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.
    Tanımlar
    MADDE 2- (1) Genel tanımlar
    a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
    b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör
    Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı
    başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,
    c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek
    ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu sirkülerde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya
    da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
    ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve
    ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
    d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen
    kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
    e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede sirkülerce ve
    güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı
    kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
    f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
    g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,
    ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere
    yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
    h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak
    beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
    ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini
    sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
    i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim,
    yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının
    veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
    j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,
    k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde
    sirküler kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan
    balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel ¤¤¤nsipler içeren
    bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,
    l) Sportif balıkçılık: Sirkülere uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi
    gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca
    konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya
    iade edilmesi gibi temel ¤¤¤nsipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
    m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet,
    dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri,
    balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla,
    bunlardan imal edilen ürünleri,
    n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç
    ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında
    belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
    ifade eder.
    (2) Araç, gereç ve yöntem tanımları
    a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
    b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış
    araçları,
    c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay
    yemleri,
    ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın
    kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
    d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak
    veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon
    yada elde üretilmiş gereçleri,
    e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı
    hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir
    parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli
    takımı,
    f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon
    işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik
    yemleri,
    g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya
    da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta
    takımı elemanı parçasını,
    ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,
    h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya
    sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,
    ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak,
    iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını
    amaçlayan olta takımını,
    i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az
    olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
    j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes,
    tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,
    k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için
    kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
    l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
    m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi
    türünü,
    n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek
    imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu
    bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama
    kabiliyeti olmayan materyali,
    o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti
    olan vasıtayı,
    ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak
    duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık
    avcılığı aracını,
    p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında
    kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
    r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava
    basınçlı tüfekleri,
    s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ
    parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca
    suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması
    kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
    ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış
    yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte
    yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak
    değerlendirilir)
    t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz
    açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan
    fanyasız uzatma ağı türünü,
    u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın
    kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son
    mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
    ifade eder.
    (3) Türler ile ilgili tanımlar
    a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan
    balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip
    balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.    b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar
    ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların
    görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu
    grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların
    canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.

    c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık
    olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede
    yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada
    potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması
    hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami
    12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve
    boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12
    cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.    İKİNCİ BÖLÜM
    Amatör Balıkçılık Yapılması

    Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
    MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen
    yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere
    müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe
    müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında
    bulundurulması zorunlu değildir.
    (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca
    yaptırabilirler.
    (3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık
    avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi
    verilir.
    (4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.


    Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
    MADDE 4- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak
    görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler.Bu
    kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile
    geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir.Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
    aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.


    (2) Yabancı turist amatör balıkçılar;
    a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle,
    bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,
    b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin
    veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
    c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile
    izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
    avlanabilirler.
    Amatör balıkçılık turizm izni
    MADDE 5- (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi
    gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince
    amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları
    amatör balık avcılarının sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından
    sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel
    olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge
    verilmez.
    (2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:
    Avlanma pulu
    MADDE 6- (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe
    müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15
    YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
    (2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
    (3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

    İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
    MADDE 7- (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri
    çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.

    % 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg
    cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
    * Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.
    **Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.
    *** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak
    dönemler uygulanır.
    **** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık
    sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul
    edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.
    Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün
    avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


    Denizlerde avlanabilecek türler
    MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin
    bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
    % 5 küçük boylara izin verilir.
    Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde,
    avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
    Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde
    kabul edilir.
    Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır.
    Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu
    durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
    Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün
    avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

    Koruma altındaki türler
    MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler
    aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    Yöntem ve Sınırlamalar
    İçsularda amatör avcılık
    MADDE 10- (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile
    içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak
    avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
    (2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6
    adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz
    ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
    (3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın
    kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
    (4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter,
    çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu
    5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
    (5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde,
    karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av
    mahallinde bulundurulması yasaktır.
    (6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta
    kullanımı yasaktır.
    (7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık
    yapılamaz.
    (8) Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da
    cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
    (9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
    (10) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve
    botla avlanmak yasaktır.
    (11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati
    sınırlaması yoktur.
    (12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil
    günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.
    Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer
    kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel
    Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ
    tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
    Denizlerde amatör balıkçılık
    MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde
    özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
    (2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı
    tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz
    açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
    (3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne
    sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
    (4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği
    tahribat nedeniyle yasaktır.
    (5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz
    açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.
    (6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak
    avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı
    ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
    (7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
    (8) Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı,
    öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç,
    balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde
    bulundurulması yasaktır.
    (9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta
    kullanımı yasaktır.
    (10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay
    yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
    BEŞİNCİ BÖLÜM
    Alan Yasakları ve Sınırlamalar
    Yer yasakları
    MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları sirküler ekinde
    Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.
    Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman
    yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması
    serbesttir.
    (2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi
    (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390
    14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m.
    genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
    (3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve
    amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
    (4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N
    - 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E)
    koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
    (5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde
    kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı
    yasaktır.
    (6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen
    hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

    Diğer yasaklar
    MADDE 13- (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının
    kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması
    yasaktır.
    (2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
    (3) Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit
    edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla
    bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
    (4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın
    iznine tabidir.
    (5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli
    teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük
    Avlanma Fişi” alması zorunludur.
    (6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
    (7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli
    yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
    (8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede
    avcılık yapılması yasaktır.
    (9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin
    verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması
    yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

    ALTINCI BÖLÜM
    Yasal İşlemler
    Cezalar
    MADDE 14- (1) Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri
    Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.
    Koruma ve kontrolle görevli olanlar
    Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
    teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç
    suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik,
    gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları,
    kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının
    bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden
    konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası
    tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları
    34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer
    alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
    Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler
    MADDE 16- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal
    vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
    a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide
    kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün
    olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner
    hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
    Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük
    maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti
    tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
    12
    Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli
    mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin
    kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
    Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde
    kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
    b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar
    yedieminde tutulur.
    Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca
    görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır.
    Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
    c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde
    kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan
    veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem
    uygulanır.
    ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su
    ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer
    işlemler yönetmelikle düzenlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM
    Genel Hükümler
    Yasak kararları
    MADDE 17- (1) Bu Sirkülerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye
    ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları,
    özel ve tüzel kişiler bu Sirkülerde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın,
    sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar,
    ilan edemezler.


    [/QUOTE]
    Yörük Efe-- / --B RH (+) -- / 1961 -- İZMİR
    Muharrem KOÇAK

    Biz Dünyadan Gider olduk,
    Kalanlara Selam Olsun,
    Hep Böyle Gidecekse Bu Dünya,
    Kalanlara da Haram Olsun.

    Ömer Hayyam

  3. #13
    _Amatör_ Levent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2009
    Yaş
    42
    Mesajlar
    4.107
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    444

    Standart

    Teşekkürler Yörük efe.Herkesin kurallara uyacağı bir sabah dilediyle..

  4. #14
    Meraklı YörükEfe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Yaş
    54
    Mesajlar
    13
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    6

    Standart

    Alıntı Levent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Boşver modu ,Yörükefe kısaca levent derler bana :))

    Eyvallah Levent'cim...
    Yörük Efe-- / --B RH (+) -- / 1961 -- İZMİR
    Muharrem KOÇAK

    Biz Dünyadan Gider olduk,
    Kalanlara Selam Olsun,
    Hep Böyle Gidecekse Bu Dünya,
    Kalanlara da Haram Olsun.

    Ömer Hayyam

  5. #15
    Meraklı YörükEfe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Yaş
    54
    Mesajlar
    13
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    6

    Standart

    Alıntı Levent Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler Yörük efe.Herkesin kurallara uyacağı bir sabah dilediyle..
    Gönülden temennimiz budur Levent'cim.
    Yörük Efe-- / --B RH (+) -- / 1961 -- İZMİR
    Muharrem KOÇAK

    Biz Dünyadan Gider olduk,
    Kalanlara Selam Olsun,
    Hep Böyle Gidecekse Bu Dünya,
    Kalanlara da Haram Olsun.

    Ömer Hayyam

  6. #16
    Balıkçı
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    1.880
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    251

    Standart

    ALINTI.

    ''Cenger yaptığı açıklamada, İzmir şehir merkezi çıkışlı olarak balık avı turları düzenleyeceklerini söyledi.''
    __________________________________________________ ____________

    Dikkat edersek , yasak olan yerde balık avlatacağız diye bir ibare yok ve yukarıda da görüldüğü üzere körfez komple yasak değil !!

    İzmir / Konak tan çıkış yapılacak deniyor , yani bizler herhangi bir organizasyona katılmak için kalkıp ''arabayla , urla'ya , çeşme'ye , mordoğan' a gitmeyeceğiz ,!! Konaktan , gemiye binip gideceğiz (pier'in ) yanından !! , çeşme ve ya urla'ya,!!

    Balık tutturulursa , bu olay tutar , çünkü özellikle Çeşme'nin balık potansiyeli belli , ''Alaçatı fişhing'' yarışmaları buna en güzel örnek !!
    Ne güzel !! , konak'tan gemiye biner gideriz , Yassıca ada turu gibi .

  7. #17
    Meraklı
    Üyelik tarihi
    Jun 2010
    Mesajlar
    26
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    7

    Standart

    Konak'tan çıkış yapılarak, Çeşme'ye balık avlamaya gidilmesi mantıklı değil, gerçekleşmesi de mümkün değil. Konak'tan Çeşme'ye haritada bir rota çizin, mesafenin yaklaşık 70-80 deniz mili arası olduğunu göreceksiniz. Saatte ortalama 10-12 deniz mili yapan bir tekne ile bu mesafeyi düzgün havada 7-8 saatte ancak katedersiniz. Böyle bir geziyi ne mazot maliyeti kurtarır ne de insanların sabrı.

    En fazla yasak sahanın batısına, Urla adalar civarına tur düzenlenebilir. Çoğu tekne zaman ve maliyet bakımından Mordoğan'a kadar rotayı uzatmak bile istemeyecektir. Avlak bölgenin balık potansiyeli amatörler bakımından Çeşme ve çevresi kadar iyi olmadığından, bence bu proje pek fazla tutmaz gibi geliyor.
    Çağatay Yılmaz
    İzmir, 1970, A RH+

  8. #18
    Meraklı YörükEfe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Yaş
    54
    Mesajlar
    13
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    6

    Standart

    Alıntı yeşil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ALINTI.

    ''Cenger yaptığı açıklamada, İzmir şehir merkezi çıkışlı olarak balık avı turları düzenleyeceklerini söyledi.''
    __________________________________________________ ____________

    Dikkat edersek , yasak olan yerde balık avlatacağız diye bir ibare yok ve yukarıda da görüldüğü üzere körfez komple yasak değil !!

    İzmir / Konak tan çıkış yapılacak deniyor , yani bizler herhangi bir organizasyona katılmak için kalkıp ''arabayla , urla'ya , çeşme'ye , mordoğan' a gitmeyeceğiz ,!! Konaktan , gemiye binip gideceğiz (pier'in ) yanından !! , çeşme ve ya urla'ya,!!

    Balık tutturulursa , ( Çok önemli bir vurgu ), bu olay tutar ,
    çünkü özellikle Çeşme'nin balık potansiyeli belli , ''Alaçatı fişhing''
    yarışmaları buna en güzel örnek !!

    Ne güzel !! , konak'tan gemiye biner gideriz , Yassıca ada turu gibi .


    Sayın Yeşil, İzmir potansiyelinde yapılan balık avı turları hakkında yeterli bilginiz yok herhalde ki; Konak'dan gemiyi binip Karşıyaka'ya gezmeye gider gibi balık avına gideceğinizi zannediyorsunuz.

    Sayın Yeşil, İzmir konak veya Kordon'dan "URLA - ÇEŞMEALTI - ÇEŞME veya KARABURUN'a" uzklığın kaç mil olduğunu ve tur teknelerinin yazın yüzme turu düzenlediklerinde uyguladıkları statüyü balık avı turunda da uyguluyacaklarını hiç sanmıyorum. Çünki ben bu işin içindeyim.

    Konak'dan Çeşme'ye veya Urla'ya ( Pier'in yanından ) binip gitmet biraz hayalperestlik galiba...


    ''Alaçatı fişhing'' yarışmalarının içeriğini bilseniz bunları söylemezdiniz.

    Bu konuyu biraz daha araştırmanızı öneririm.

    Saygılar..
    Yörük Efe-- / --B RH (+) -- / 1961 -- İZMİR
    Muharrem KOÇAK

    Biz Dünyadan Gider olduk,
    Kalanlara Selam Olsun,
    Hep Böyle Gidecekse Bu Dünya,
    Kalanlara da Haram Olsun.

    Ömer Hayyam

  9. #19
    Meraklı YörükEfe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2010
    Yaş
    54
    Mesajlar
    13
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    6

    Standart

    Alıntı Çağatay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Konak'tan çıkış yapılarak, Çeşme'ye balık avlamaya gidilmesi mantıklı değil, gerçekleşmesi de mümkün değil. Konak'tan Çeşme'ye haritada bir rota çizin, mesafenin yaklaşık 70-80 deniz mili arası olduğunu göreceksiniz. Saatte ortalama 10-12 deniz mili yapan bir tekne ile bu mesafeyi düzgün havada 7-8 saatte ancak katedersiniz. Böyle bir geziyi ne mazot maliyeti kurtarır ne de insanların sabrı.

    En fazla yasak sahanın batısına, Urla adalar civarına tur düzenlenebilir. Çoğu tekne zaman ve maliyet bakımından Mordoğan'a kadar rotayı uzatmak bile istemeyecektir. Avlak bölgenin balık potansiyeli amatörler bakımından Çeşme ve çevresi kadar iyi olmadığından, bence bu proje pek fazla tutmaz gibi geliyor.

    Evet Çağatay arkadaşım, Ben anlatamadım; Bari siz anlatın.
    Yörük Efe-- / --B RH (+) -- / 1961 -- İZMİR
    Muharrem KOÇAK

    Biz Dünyadan Gider olduk,
    Kalanlara Selam Olsun,
    Hep Böyle Gidecekse Bu Dünya,
    Kalanlara da Haram Olsun.

    Ömer Hayyam

  10. #20
    __kaptan nazan__ kaptan nazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2009
    Mesajlar
    1.293
    Teşekkür Edenler
    Tecrübe Puanı
    0

    1

    değerli arkadaşlar
    burada neyin mücadelesini verip uzun uzun tartışıyorsunuz ???
    çeşmeli başkanın bir girişimi var ;meraklısına balık turları !!!!
    isteyen gider ......
    tekne sahibi ve esnaf odasının başında ki birisinin ne sirkülerden ,ne yasaklardan nede mesafelerden anlamıyor olacağı düşünülemez!!!!
    başarılı olur olmaz...... işin bu boyutuda onun sorunu değilmi ??? en kötüsü memnun olmayan birdaha gitmez ....
    bırakın...... bu girişimi başlamadan tenkit etmek yerine ,gerçekleştiğinde fikirlerimizi söylesek nasıl olur acaba ???
    ben hepimiz adına başkana amacına ulaşması yolunda başarılar diliyorum....
    yıkmak kolay !!!!yapmak zaman ve cesaret ister .
    bol balıklı günler dilerim

    YA SEV ,YA TERKET !!!!

    Benim yaradılışımda fevkalade olan bir şey varsa ;TÜRK olarak dünyaya gelmemdir !!!

+ Yeni Konu aç
Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

  1. Cevap: 8
    Son Mesaj: 03.03.15, 10:28
  2. 22-9-2010İstanbul balık hali fiyatları
    By aFaLa in forum Günlük Balık Hal Fiyatlari
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 22.09.10, 20:45
  3. 2010 Balık Sezonu Açılıyor
    By kenane in forum Diğer Videolar
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 23.08.10, 08:59
  4. Denizcilik bakanlığı için kampanya başlatalım...
    By sondakika1 in forum Balıkçı Kahvesi
    Cevap: 47
    Son Mesaj: 14.04.10, 07:31
  5. Cevap: 0
    Son Mesaj: 07.04.09, 23:05

Bookmarks

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Var
  • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •