Kalkan balığı avcılıgı:...3 metot ile yapılır.
1-Göz aralığı 10-15cm.Derinliği de 1,5-2.0 kulaç olan üst kısmında küçük yuvarlak mantarlar bulunan ve altındada dibe inmesi için ağırlıklar olan ve adına kalkan ağı denilen bir avlanma şeklidir.
2-Trol metodudur.Bu sistemde 10-15 kulaç uzunluğunda torba şeklinde ağ denize bırakılır. Torbanın sağ ve solunda tahta kapaklar bulunur ve bunlar çelik halatlar ile(150mt) motora bağlanırlar.Görevleri dibde hareket ederek balığın torba içerisine girmesinin sağlamaktır.bu arada motorda 1.0 mil hızla hareket etmektedir.
3-Uzunluğu 500-1000mt.olan bir sicim üzerine sonsuz sayıdaki oltalar bulunan ve adına parekete denilen bir avlanma şeklidir.Bu oltalara kesilmiş zargana ve istavrit takılır.ve her 100mt.de sicime ağırlık bağlanarak bu olta düzeneğinin dibine inmesi sağlanır.Pareketenin ve kalkan ağının her iki uçlarına birer şamandıra bağlanır ve yerleri belirlenmiş olur.
Her 3 şekildede avlanan kalkan balığı Ambarda özel soğutmalı bölgede alınır ve buzlanarak nakliyeye hazır halde bekletilirler..
kyn:atillakaan..