K.denizde kılara paralel siklonik rim akıntıları vardır.yüzey sirkilasyonunun oşinografik temelini oluşturmaktadır.bunlarla birlikte batı ve doğu k.deniz bölgesinde çoğu zaman gözlemlenen daha küçük siklonik(kuzey yarım küre saat yönü tersi)döngüler vardır.bu döngülerin aralarında oluşan akıntılar k.deniz yüzeyinde menderesler kıvrımlı akıntı paternlerini oluşturmaktadır.kıyı şeridi ve rim akıntısı arasında antisiklonik döngüler vardır.k.deniz sahillerinde kıyıya ulaşan su kütlelerinin tekrar açığa dönmesi sırasında meydana gelen,kıyılarda oluşan yerel-döngüler arasında zaman zaman rip akıntısı diye tabir edilen kıyı çizgisine dik şekilde sahilden açığa doğru gözüken kuvvetli yerel akıntılar oluşmaktadır.batı k.denizin genel akıntı profili genelde bu yapıdadır.
Sahilden bir kaç mil açıkta görülen rim akıntısı yüzey suyunusahil şeridine paralel olarak doğu istikametine taşımaktadır.iğne adadan istanbul boğazına kadar olan bölge özellikle tuna nehrikaynaklı tatlı suyun etkisi çoğu zaman tek bir şekilde istanbul boğazına kadar görülmektedir.doğuya yönelen su kütlesinin büyük bir kısmı istanbul boğazı aracılığıile k.denizden tahliye olmatadır batı k.deniz sahillerinde de oluşan yerel antisiklon döngüler kıyıda ters ters istikamete akıntılar oluştururken kıyı sularını kısmen açığa taşımaktatdır.
Bu akıntılar sonucunda k.deniz deki kirlenme ist.boğazı aracılığı ile marmara denizine taşındığı görülmektedir.k.deniz de esen kuzey,kuzey batılı rüzgarların etkisiyle yüzey suları her nekadar kıyıya doğru süpürsede kıyı şeridi boyunca oluşan akıntı,kıyıyüzey sularının bir kısmını sifonlayarak kıyı boyunca,kıyıyı yalayarak boğaz akıntısına karışır.
K.denizin morfolojik yapısına bakarsak bölgedeki kayalar kuzey,güney yönünde uzanır,dalgaların kıyıları yıkama kapasitesi yüksektir.koylar kuytu değil,denize doğru açık yapıdadır.dokusu kayalık,kaba granürlü kumdur,midye kırığı ve silisyumlu kum karışımıdır.kaya yapısı kireç ve kum taşı ara katkılı volkanik tiplidir.
Bu vesile ile k.denizin kirletilmesi durdurulamadığı müddet içerisinde k.deniz bu yapısını kaybederek ve aynı zamanda marmarayı da kirleterek denizlerimize,balıklarımıza ve dolayısı ilede bizlere zarar vermeye devam edecektir.