KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ GENEL YAPI

Buharlaşmanın az olması nedeniyle az tuzlu denizler arasında sayılan ve suyunda H2S bulunan ender denizler arasında yer alan Karadeniz’deki balıkların büyük kısmı; organik ve inorganik maddelerce zengin bölgeler olan 40–60 m derinlikte yaşamaktadırlar. Bu ölçekte, tür çeşitliliği açısından fakir, verimlilik bakımından ise zengin bir faunaya sahiptir.Hamsi, istavrit, palamut ve uskumru, en yoğun avlanılan balık türleri arasındadır. Hamsi daha çok Doğu Karadeniz’de, istavrit ise Batı Karadeniz’de avlanmakta olup, balık unu ve balık yağı yapımında kullanılan köpek balığı ve yunus avcılığı da söz konusudur. Ülkemizdeki balıkçı limanlarının % 30’u, balıkçı barınaklarının ise yaklaşık yarısı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, görüldüğü üzere Karadeniz Bölgesi, Türkiye su ürünleri üretim döngüsü içerisinde önemli pay sahibidir.