Yarı kapalı bir deniz olan Karadeniz, çevresinde bulunan Türkiye ve diğer ülkelerce çöplük ve foseptik olarak kullanılmaya devam ediyor. Sahillerdeki çarpık, insana ve çevreye duyarsız yapılaşma, evsel ve endüstriyel lağım suları, tıbbi atıklar, çöpler ve tarım alanında bilinçsizce kullanılan ilaç ve gübreler yüzünden Karadenizin kirlenmesi, tüm duyarlılık arttırma çalışmalarına karşın sürmektedir.

Aşırı kimyasal madde kullanımına dayalı tarım(gübre, ilaç), evlerde kullanılan kimyasal maddeler (deterjanlar, ambalaj atıkları, atık yağlar vb. ), hiçbir arıtmaya tabi tutulmayan endüstriyel atıklar (ağır metaller, petrol ve türevleri, kanserojen pek çok kimyasal) Karadenizin ekosistemini geri döndürülemez şekilde bozmaktadır.

Karadeniz, dünyanın en yoğun petrol trafiğinin yükünü çekmektedir. Petrolün kirlilik derecesi, Karadenizde kabul edilebilir değerlerin üzerindedir ve toplam kirliliğin çok önemli bir bölümünü teşkil etmektedir.100 bin tonun üzerinde bir petrol her yıl Karadenize atılmaktadır.

Kirlilik, Karadenizde yaşayan balık türlerinin azalmasına ve bazı türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Geçmişte avlanabilen 26 balık türünden sadece dört beş tür balık yaşamaktadır. Mersin, kalkan, orkinos, kırlangıç gibi balıklar neredeyse tamamen yok olmuştur. Balıkların
azalması ve yok olmasında kirliliğin yanında kontrolsüz balık avcılığı da etkendir.

Karadenizin Türkiye kıyılarını kelepçe gibi saran Sinop-Sarp Sahil Yolu maalesef Karadenizliyi Karadenizden kopardığı gibi zaten çok gelişmemiş olan deniz turizmi olanağını da tamamen yok etmiştir. Kumsalları, vadileri, koyları yok eden bu yol sonrası plansızlığın abideleri olarak ve tüm karşı duruşlara, çevresel uyarılara karşın Karadenizde hala yat limanları yapılmaktadır. Koyu, kumsalı kısaca kıyısı olmayan, kıyıları molozla doldurulmuş bir denize yatın gelmeyeceğini yetkililere AB den birilerinin mi anlatması, yapmayın demesi gerekmektedir?.

Çernobilin sonuçlarının hala görülmekte olduğu bölgemizde, yapımı, işletilmesi ve bertarafı en karmaşık ve pahalı sistem olması yanında radyoaktivite yayması durumunda bölgenin tamamını bir daha insan yaşayamayacak şekilde kirletme riski olan nükleer santrallerin Sinop a kurulması Karadenize, Karadenizlilere, bir bütün olarak ülkemiz insanına vurulan en büyük darbelerden birisi olacaktır. Karadenizli daha fazla risk almak istemiyor. Nükleer santrallere hayır diyor.

Karadeniz çevresinde yaşayan ve Karadenizi kirleten her insan yani hepimiz bu denizi temiz tutmak için çevresel duyarlılığımızı arttırmalı, yerel ve ulusal iradelere baskı yapmalı ve bu denizin ekolojik ve ekonomik olarak sömürülmesine izin vermemeliyiz.

Hasta Karadenizin eski sağlığına, insanların da denize kavuşabilmesi için Tuna nehri ve diğer akarsuların getirdiği kirliliğe, boğazlardan geçen ve Karadenizi petrol yolu yapan tankerlere, gemi yapım ve bakım tesislerinin yarattığı kirliliğe, sanayi atıklarına, kıyı kentlerinin döktüğü çöplere, faili meçhul olmayan varillere, tarımda aşırı ve yanlış ilaç ve gübre kullanımına, akarsuların kirletilmesine, doğal atık kanalları olarak
kullanılmasına, arıtmasız kanalizasyon sistemlerine, nükleer enerjiye, otoyolların yaptığı tahribata, doğayla barışık olmayan yatırımlara ve yerleşimlere dur diyelim. Karadenizi çocuklarımıza, yarınlara taşıyabilelim. Karadeniz bize babamızdan miras kalmamış. Gelecek nesillere ulaştırmak için emanet bırakılmıştır.

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), Karadenizi tehdit eden sorun kaynaklarının ortadan kaldırılması, yapılan yanlış uygulamaların sona erdirilmesi ve Karadenizde ekolojik tahribatın durdurularak sürdürülebilir bir yaşamın
kurulmasi için tüm çevre duyarlıları ile işbirliği ve güçbirliğini pekiştirerek mücadelesini sürdürecektir.Türkiye Çevre Platformu, bileşenleri ile 31 Ekim 2007 günü Igneada(Kırklareli), Kandıra (Kocaeli), Karasu (Sakarya), Akçakoca(Düzce), Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bartın, Bafra(Samsun), Samsun ve Ordu da diğer
çevre duyarlısı kişi ve kuruluşlarla el ele, omuz omuza bir dizi etkinlik düzenlemektedir. Türkiye nin tüm güzel insanlarını etkinliklerimize katılmaya çağırıyoruz.
Karadeniz Bizim, Karadenizin geleceği ellerimizdedir, Karadenizi kurtaralım
ve geleceğimizi koruyalım.

(TÜRÇEP) TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU
Etkinlik Koordinatoru: Doc.Dr. Tanay Sıdkı Uyar, KADOS - Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği Zümrütevler Mah. Nil Cad. Hukukçular ve İdareciler Sitesi Sosyal Tesis Binası No:24 K:2D:7 34852 Maltepe / İSTANBUL

Faks: 0216 5891616 Tel: 0555 4836830 Tel: 0532 7744525

e-posta: kadikoyudostlari@yahoo.com, e-posta: tanayuyar@gmail.com
Samsun Doga ve Yaban Hayati Koruma Dernegi
ORCEV (Ordu Cevre Dernegi)

BAKCEP Bati Karadeniz Cevre Platformu
Bartin Egitim ve Kultur Dernegi
TMMOB Peyzaj Mimarlari Odasi Bartin Temsilciligi
Zonguldak Cevre Koruma Dernegi