Karides türlerinin hemen hepsi balıkların çok sevdiği yemler arasındadır. Levrek, Trança, Orfoz, mercan, vb. acılığında balıkların iriliklerine göre, her boy karides yem olarak kullanılabilir. En yaygın olarak kullanılan çalı karidesi denilen küçük boy olanlarıdır. Karidesleri iğneye takarken başlarındaki testere şeklindeki sivri organı kesmek, canlı kalmaları için de, iğneye kuyruk tarafındaki ikinci halkadan takmak gerekir. Boyca küçük olduklarından yine aynı şekilde testeresi ve kuyruğu giderilmiş bir karides iğneyi saklamak üzere, palanın kösteğe bağlandığı yere kadar döndürülerek geçirilir.