Karidesler > Mediteranean shrimps - Pontonia pinnophylax

Latince adı: Pontonia pinnophylax
Genel adı: Mediteranean shrimps

Kökeni: Akdeniz
Boyut: 4 cm
Sıcaklık: 0°C - 23°C
Yiyeceği: Mysis, Brine Schrimp, Plankton
Zorluk: 3 - zor