Karidesler > Shrimp - Palaemonetes varians

Latince adı: Palaemonetes varians
Genel adı: Shrimp
Kökeni: Akdeniz
Boyut: 4 cm
Sıcaklık: 5°C - 25°C
Yiyeceği: Donmuş büyük parçalar, Brine Schrimp
Zorluk: 1 - kolay
Photo by Wolfgang Seign