Bu tür karizmatik derin su karidesi diye adlandırılan Bathynomis giganteus adlı bir tür. Genelde okyanuslarda ve derin sularda bulunan bir tür. Çok büyük boyutlara kadar ulaşabiliyor.