1 - Derinlik kerterizi

Buna göre bir mevki "bilinen ve görünen bir işaretin açığındabelirli bir derinlikteki yer" şeklinde tanımlanır.

Mesela; "Köyün camisinin tam açığnda 15 kulaç derinlik" ve
"Tepedeki ağacı minarenin arkasında gördüümüz hizada ve 25 metre derinlikteki yer" gibi bir ifade bize her zaman bulabileceğimiz bir noktayı tanımlar.
Derinlik yavaşça değişiyorsa bu tanımlama yetersiz kalır ve kullanılamaz.

2- İki kerteriz hattının çakışma noktası olarak kerteriz tarifi.

Kerteriz hattı; tekne ile işaret olarak kullanılan bulunması ve görülmesi kolay, doğal yada insan yapısı bir nesneyi (bina, ağaç, kaya vs.) birleştiren çizgidir.
Açı ve yön tahmini yapılabiliyorsa sadece iki nokta ile kerteriz alınabilir.
Ama genelde ikişer nesne üzerinden çizilen iki kerteriz hattı kullanmak (eğer yeterli sayıda nokta bulabiliyorsak) daha garantidir.

Yani; "tepedeki ağaçın minarenin arkasında kaldığı anda, başka bir yönde elektrik direğiyle okulun bacası aynı hizaya alındığı nokta" gibi bir tarif yapılır.
Dolayısıyle dört tane nokta vardır ve bunlar ikişerli olarak hizalanır.Genelde alet edavat kullanmadan, tek yada iki noktadan kerteriz alındığı iddia edilse de, bu ancak çok tecrübeli, gözünün ayarı gelişmiş ustaların işidir. Çünkü onlar kıyıya bakarak çok kolay isabetli açı ölçümü ve mesafe tahmini yapabilmektedirler.

Gözü ile açı ve mesafe ölçme tecrübesi olmayan birisi için iki noktadan kerteriz diye bir kavram olamaz, bu iki noktadan binlerce çizgi çizilebilir ve çakıştırılabilir. Aşağıdaki şekilde sadece 4 örnekle bu açıklanmaya çalışılmıştır.