Türk karasularında, 15 Ekim-15 Kasım arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılığı yasaklandı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, "Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını" düzenleyen tebliğde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlenen tebliğe göre, iç sular dahil bütün Türk karasularında avlanmaları, toplanmaları yasak olan deniz ürünlerinin yer aldığı çizelgeye "balon balığı" da eklendi.

Karasularında, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılığı yasaklanırken, kılıç avcılığında bulunacak 12 metreden büyük balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, "Avlanma İzin Belgesi" alınması zorunlu olacak.

Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde Bakanlıkça belirlenen teknik şartnameye uygun uydudan gemi izleme cihazı, avcılık yapan gemilerde ayrıca işler durumda telefon ve faks cihazı bulundurulacak.

Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen av miktarları ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için "Orkinos Yakalama Dokümanı ve Sağlık Sertifikası" düzenlenemeyecek. Bu balıklar canlı ise doğaya salınacak, ölü ise el konulacak. Tebliğde yapılan değişiklik çerçevesinde ayrıca 8 kilogramın altındaki orkinos balıkları avlanamayacak.

Tebliğde yer alan "boy ve ağırlık yasakları" bölümündeki çizelgeden, "kılıç ile uzunkanat orkinos" çıkarılırken, çizelgeye göre, 8 kilogram ile 30 kilogram arasındaki ton (Orkinos) balıkları için yüzde 8 nispetinde küçüklere müsaade edilecek.

Dünya