Kirlenmeyen Deniz Kalmadı!Haber: Milliyet Gazetesi Amerikan Ulusal Ekolojik Analiz ve Sentez Merkezi'nin yaptığı bir çalışma, yeryüzündeki bütün denizlerin yaklaşık yarısının insanın neden olduğu kirlilikten büyük zarar gördüğünü; bu kirliliğin şu veya bu ölçüde etkisinin görülmediği, temiz alan kalmadığını ortaya koydu.
İnsanın denizleri kirleten faaliyetlerinin yanı sıra küresel ısınmanın da denizler üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışma sonucunda elde edilen bulgular alarm verdi. Okyanusların birer kilometre karelik alanlara bölünmesi suretiyle yapılan çalışmaya göre denizlerin yüzde 41'i, 'suyun saflığını bozan' 17 insan faaliyeti yüzünden ağır şekilde kirlendi.

Tahminlerden daha kötü
Bu oran şimdiye kadar yapılan tahminlerin çok üzerine çıktı. En çok kirlenen bölgeler Çin'in güney ve doğusundaki denizler, Karayip adaları çevresi, Kuzey Amerika'nın doğu sahili, Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Bering Boğazı ve Pasifik'in batı kesimleri olarak belirlendi. Kuzey ve Güney kutbu da kirlenen alanlar arasında yer aldı ancak buraların insan faaliyetleri nedeniyle değil, küresel ısınma yüzünden kirlendiği saptandı.
Kirlenme ölçümü, denizlere akıtılan kirletici maddelerin büyüklüğü ile mercan adaları, balıklar, deniz yosunları gibi deniz canlılarının genel durumu ve suyun kalitesi baz alınarak yapıldı. ABD'li uzman Ben Halpern, "Bu proje insanların okyanusları nasıl etkilediğini gösteren büyük resmi çıkardı. Büyük resim daha önce tahmin edilenden çok daha kötü, herkes için kötü bir sürpriz" açıklamasını yaptı.

Deniz hayatının katilleri

Önceki gün Boston'da bilim çevrelerine açıklanan harita denizlerdeki hayatı tehdit eden etkenleri 4 kategoride topladı:

Küresel ısınma,
Kirlenme,
Balıkçılık,
Gemicilik.

Okyanuslardaki dengeyi bozan ve en kötü etkiyi yapan olay olarak küresel ısınma gösterilirken, ısınan deniz suyunda asit oranlarının değiştiği belirtildi.